Bli med på dugnaden med å koordinatfeste artikler og bilder på Lokalhistoriewiki!

Bibliografi:Austevoll kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne
Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Tidsskrifter

Innhold

1244 Austevoll komm.pngBibliografi for Austevoll er langt frå fullstendig. I tida framover vil det bli lagt ut fleire emneord med tilhøyrande artiklar, bøker, kart, trykte kjelder m.m.

Austevoll kommune har eigne lokalhistoriesider. Nettadressa er http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/index.html. Der er det artiklar om arbeidsliv, daglegliv, kommunikasjon, kultur, kyrkje, natur og miljø, sosiale tilhøve, styre og stell, undervisning og forhistorie. Dessutan er flyfotografia som Fjellanger-Widerøe tok i 1961-1962 og 1966-1968 gjort tilgjengeleg. I tillegg er det lagt lenkjer til primærkjelder i Digitalarkivet. Ei samling på omkring 9000 stadnamn er gjort søkbar. Kvart namn har si eiga lydfil. Publiseringa for internett var eit samarbeidsprosjekt mellom Austevoll kommune, Austevoll kraftlag, Norkart og Nordisk institutt ved Universitetet i Bergen. Adressa er http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/stadnamn.htm.

Austevoll folkebibliotek, http://sunnbib.no/bibliotek/austevoll-folkebibliotek, disponerer ei sjøfartshistorisk samling på omkring 350 bind som tilhøyrer Selbjørn fiskerisogelag. Ved sida av litteratur frå Austevoll inneheld samlinga publikasjonar frå andre kystkommunar og generell sjøfartshistorie som har tilknytning til kommunen si maritime historie.

På grunn av oppdatering er nettstaden http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/index.html mellombels ute av drift. Arbeidet med oppdateringa kan ein følgja med på her: http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/

14. april 2014 var det 227 innførslar i bibliografien.

Administrativ inndeling

 • Aase, Hans: «Vågs skipreide kring 1814.» I Sunnhordland Årbok 1938, s. 55-59
 • Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. Oslo 1999, s. 47 og 49.

Arbeidsliv

 • Drivenes, Olav K.: «Sommaraktivitetar» (Om klesvask i tjern i utmarka). I Austevoll kyrkjeblad. Nr.4, 2012.
 • Drivenes, Olav K.: «Torvtak i Austevoll». I Sunnhordland årbok 2002, s. 114
 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket». Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978

Arbeidsprosessar

 • Aase, Hans: «Barkning.» I Norsk Fiskeritidende. Januar 1912, s. 169-172.

Arkeologi

 • «Elevane ved Stolmen skule gjer verdfulle 10 000 år gamle steinalderfunn.» I Marsteinen 14. mai 1981.
 • Fett, Per: «Austevoll prestegjeld.» I Førhistoriske minne i Midhordland, bd. 6. Bergen 1968.
 • Fett, Per: «Fitjar prestegjeld.» I Førhistoriske minne i Sunnhordland, bd. 7. Bergen 1973. Gjeld sørlege delen av Huftarøy og Selbjørn.
 • Skår, Kjartan: «Oldfund paa Stolmen.» I Marsteinen 24. okt. 1996.

Bedriftshistorie

 • Drivenes, Olav: Fram i lyset inn i varmen. Austevoll kraftlag gjennom 50 år. 1946-1996. Austevoll 1996. 115 s. ill
 • Skaga, Mikkel Nilssen: Sund og Austevoll sparebank 50 år: 1896-1946. Bergen 1946, 75 s. ill

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Lagt inn av NLI

 • Supplikk (1499 AUSTEVOLL)
Strid om et nyt fiskeagn i Austevold 1703. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. 1918. S. 17-19. Red. And. Næss. Merknad: Også trykt i "Skrifter. Bergens historiske forening" nr 8 (1902) (eiga pag.).

Biografiar

 • Drivenes, Olav: «Helgo - og familien hennar» I Austevoll kyrkjeblad. Nr. 5, 2012.
 • Dyngvold, Finn: «Abelone Møgster – eit symbol på krigsinnsatsen i Austevoll». I Marsteinen 11. mai 1995
 • Dyngvold, Finn: «Aslaug Berntsen: Litlakalsøys førstedame». I Marsteinen 26. juni 1997
 • Dyngvoll, Finn: «Magne Drønen - fiskar og bonde» I Austevoll kyrkjeblad. Nr 5, 2012.
 • Eidsheim, Kjellaug og Ragnhild Tangen: Nils Vinnes: Arven etter bestefar. Torangsvåg 2009. 122 s. ill.
 • Garvik, Olav: Gründer i grov sjø. Historia om Magnus Stangeland. Oslo 2011. 271 s
 • Hagenes, Trond: «Eldsjel med sikker hand.» (Om Karl Johan Haugland). I Marsteinen 27. desember 2005.
 • Hagenes, Trod: «Frå to tomme hender til reiar.» (Intervju med Lars Einar Sandtorv). I Fiskerimagasin frå Austevoll 2008-2010
 • Hagenes, Trond: «Målretta samfunnsbyggjar.» (Om Knut Kalvenes). I Marsteinen 20. desember 2007.
 • Hevrøy, Olav: «Johan Tufteland – poeten frå Gåsneset». Kronikk i Marsteinen 16. desember 2010.
 • «Johan Tufteland. Sogeskrivar med tru på munnlege kjelder.» I Marsteinen 29. juli 1982
 • Klepsvik Lars Tore: «Høge murar, grøne fingrar». I Marsteinen 30. des. 2008. (Om Samson Årland frå Stolmen)
 • «Knut Olai Nauthella, 1905 – 1938.» I http://lokalhistorie.austevoll.kommune.no/ARTIKLAR/Kultur/1905-1945/knutnauthellabiografi.htm
 • Leuba, Knut: «Askeladden i norsk industrifiske. Sildakongen Lars O. Møgster.» I Bergens Tidende 15. sept. 1966
 • Pedersen, Halvor (red.): Seilas i hvit sektor. Et tilbakeblikk på Simon Møksters livsverk. Utgitt av Simon Møkster Shipping. Stavanger 1995. 160 s. Ill. ISBN 82-9934-17-0-1. Om Simon Møksters oppvekst s. 7-22.
 • Ringdal, Rasmus: «Klokkar O. Strømme». I Austevoll Menighetsblad. Konfirmasjonshelg 1940. (Nekrolog over lærar, klokkar og ordførar Ole Strømme)
 • Røyrane, Eva: «Radarpar med robåt og kjevle.» I Bergens Tidende 14. juli 1993. (Om søstrene Synneva og Alvhild Hevrøy frå Selbjørn.)
 • «Sprek 96-åring i Kvalvågen.» (Om Ole Monsen Sætrevik frå Stolmen). I Marsteinen 17. september 1981
 • Tufteland, Johan: «Glimt frå ein lagnad». I Vestlandsdiktarar. Samlaget. Oslo 1978.
 • Tufteland, Johan: «Kristian Vaage frå Stolmen.» I Bergens Tidende 1966
 • Tufteland, Johan: På fiske i 70 år. Landnotbasen Nils Djupevåg. Privat trykk. Austevoll 1944.
 • Økland, Linda Mathilde: «Basen med teft.» (Om Henry Kolbeinshamn). I Marsteinen 19. desember 2002

Bygdebøker

 • Tufteland, Johan (red.): Møkster sokn. Gard og ætt I. Austevoll 1978. 722 s.
 • Tufteland, Johan (red.): Austevoll sokn. Gard og ætt II. Austevoll 1981. 752 s.
 • Tufteland, Johan (red.): Austevoll. Gard og ætt III. Tidlegare Bekkjarvik kapellsokn. Austevoll 1991. 471 s.
 • Tufteland, Johan, Jørgen Solbakken, Salomon Fagerbakke: Austevollsoga. Kultursoge I. Austevoll 1986. 484 s.

Bygde- og grendehistorie

 • Brekke, Nils Georg (red.): Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Hordaland fylkeskommune/Nord 4) 1994. 477s. Svært rikt illustrert. Om Austevoll, særleg s. 228-232
 • Djupevåg, Bjørn: «Bekkjarvik – stoppestad i leia.» I Djupevåg, Bjørn (red.):Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie. Bergen 1986, s. 122. ISBN 82-7326-062-3
 • Drivenes, Olav: Eit folkeferd på land og sjø. Utgjeven av Selbjørn fiskerisogelag 2012.
 • Fagerbakke, Salomon S.: «Austevoll kommune 100 år. Korleis har Austevoll klart seg som kommune i desse 100 åra?» I Marsteinen 25. september 1986
 • Fagerbakke, Salomon S.: «Ei kystsoge frå Austevoll.» I Sunnhordland årbok 1993, s. 122-132
 • Halstensen, Inge m. fl.: Bekkjarvik – et kremmerleie gjennom 350 år. K. Halstensen A/S 1897-1997. Bekkjarvik 1997. 190 s. ill
 • Halstensen, Inge m. fl. (red.): Austevoll. Bergen 1977. Upaginet. Ill
 • Haugland, Karl Johan: Hufthamartunet. Utg. av Kultur- og undervisningsetaten i Austevoll 2005, 6 s. ill
 • Helland, Amund: Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus amt. Norges land og folk, bind 12. Kristiania 1896. (Om Austevoll s. 416-433)
 • Høibo, Roy: «Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920.» I Dugnad. Tidsskrift for etnologi, nr. 2 1977, s. 17-31.
 • Magnussen, Kristin (red.): Austevoll. Utg. av Austevoll Næringsråd 2007. 40 s. ill.
 • Moe, Tore Lande: «Vinnesvågen.» I Sunnhordland årbok 1991, s. 6
 • Nordstrand, Harald: Havstril: menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. Bergen 1998. 176 s. ill
 • Schelderup, W. M.: «Gjestgiveriet og landhandlerstedet Bekkervik.» I Sunnhordland årbok 1933, s. 18-36
 • Stangeland, Oddvar: Litt om Sørvik og slekta Stangeland. Austevoll 2001. 215 s. ill
 • Tangen, Ragnhild: «Hundre år sidan fotograf Severin Kannelønning vitja Vinnes.» I Sunnhordland Årbok 2010, s. 105-111
 • Tufteland, Johan, Leif Lind Pettersen og Carmen Gehrke Pettersen: Kvalvaag: Man and ocean. Stolmen 1975. Eigen utg. 165 s. Ill. Kart. Norsk utgåve ved Johan Tufteland: Kvalvåg. Et eldgammelt kremmerleie. 132 s.
 • Vinnes, Kristin og Rune Bråten: Gardshistorie for Blænes gård i Austevoll kommune md hovedvekt på stedsnavn. Studentarbeid i lokalhistorie 2/131. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal 1998. 83 s
 • Våge, Nils Steinar: «Frå sild til Supply. Næringsutvikling i Austevoll kommune frå omkring 1950 til 2012». I Lokalhistorisk magasin nr. 1, 2012. Sjå óg http://www.lokalhistorie.no/lm/LM112.pdf
 • Våge, Nils Steinar (red.): Historie og minne frå Lunnøy. Slektsstemne etter Synneva og Nils Olai Lunnøy 9. august 1997. Austevoll 1997. 44 s. ill

Bygningshistorie

 • Sydnes, Kristoffer: «Sunnhordlandstunet» (Om Stolmastova s. 4-5). I Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. Ei utgreiding med vegvisar. Særprent av tidsskriftet Sunnhordland 1951.
 • Tufteland, Johan: «Stolmastovo.» I Marsteinen 18. desember 1986

Båtar

 • Christensen, Arne Emil: «Oselverfæring med råseil fra Austevoll.» I Kysten nr. 3, 1997, s. 24-25
 • Olsen, Ole Mikal: «Hjalmarbåten – ein notbåt frå Austevoll.» I Djupevåg, Bjørn (red.): Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie. Bergen 2000, s. 122. ISBN 82-7326-062-3

Fiskarkvinner

 • Utdrag frå Dronning Sonja si tale då ho avduka monumentet Sildajento i Bekkjarvik 16. juni 2009. I Fiskerisogekalender for Austevoll – 2010.

Fiskeri- og sjøfartshistorisk boksamling

Fyrstasjonar

 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Marsteinen fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 214-217. ISBN 82-504-0813-6
 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Pirholmen fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 212-213. ISBN 82-504-0813-6
 • Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: «Økshamaren fyrstasjon.» I Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 1. Oslo 2004, s. 210-211. ISBN 82-504-0813-6
 • Jensen, Erling: «Livet på Marsteinen i eldre tider» I Marsteinen 22. desember 1978.
 • Waage, Rolf: «Marsteinen fyr.» I Marsteinen 22. desember 1978.

Geologi

 • Kolderup, Nils-Henrik: «Injeksjonsmetamorfosen til dolomittmarmoret i Møkster-distriktet i Vest-Noreg.» I Bergens Museums Aarbok 1923-24. Omsett til nynorsk ved Herman Fottland.

Hovudoppgåver 1907-

Lagt inn av NLI

 • Brekke, Henrik: Stadnamn frå strendene på Søre Huftarøy og dei næraste øyane ikring. Oslo 1944 Fag: Norsk
 • Hansen, Sigrunn Helle: Fiskerinæringa i Austevoll 1920-1948. Bergen 1985 Fag: Historie
 • Høibo, Roy Annar: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Bergen 1977 Fag: Folkelivsgransking
 • Jakobsen, Stig-Erik: Lokal næringsutvikling i fiskerikommuner - en komparativ analyse av Austevoll, Vågsøy og Nordkapp. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Austevoll
 • Nordstrand, Harald: Eigartilhøve og finansiering av fiskeflåten i Austevoll, Sund og Fjell ca. 1920-1960. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: Austevoll (Merknad: Fjell: Se også Austevoll, Sund: Se også Austevoll)
 • Ommundsen, Helge: Lokal næringsutvikling sett i lys av endrede rammebetingelser og strategivalg. En studie av fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Austevoll
 • Remøy, Paul-Gustav: Strukturendringar i fiskerikommunar. Ei samanliknande studie av kommunane Austevoll og Herøy. Bergen 1982 Fag: Geografi
 • Rykkelid, Erling: Geologien i Austevoll. Bergen 1987. Fag: Geologi
 • Troland, Arnt: Oversikt over lydverket i Austevollmålet. Oslo 1939 Fag: Norsk

Idrettshistorie

 • Dyngvold, Finn: «Då austevollingane tok gull i segling.» I Marsteinen 12. mars 1987

Kart

 • Andersen, Torgeir B.: «Austevoll: 1115 II: foreløpig berggrunnskart 1: 50 000.» Norges geologiske undersøkelse. Trondheim 1988
 • Minekart på Stolmen frå andre verdskrigen: Statsarkivet i Bergen
 • Statens kartverk Landkartdivisjonen: Austevoll. Serie M711 1115 II. Hønefoss /Norges geografiske oppmåling 1981. 1 kart kol.

Kjelder

Her vil ein finna titlar på ulike kjelder i alfabetisk rekkefølgje. Kjeldene vil bli skanna eller skrivne av og plasserte under Bibliografi, http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Bibliografi, på http://www.lokalhistoriewiki.no.

 • Brev frå Lars Olai Rabben til ein kamerat som ”seila ute”, M. Græsdal. Rabben 26. oktober 1913. I Fiskerisogekalender for Austevoll. Utg. av Selbjørn fiskerisogelag. 2008
 • Klokkarbøker frå Austevoll: Skanna versjonar i Digitalarkivet
 • Kontrabog over Lodsfortjenesten. Tilhørende Ingebrigt Simonsen Nedre Vaage. Innloste fartøy frå Stolmen til Bergen og fleire stader i Austevoll i perioden 1866 til 1883.
 • Manntalet frå 1701: Skanna versjon: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38453/110/
 • Møteprotokoll for Austevoll sokn fattigstyre 1846-1922: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=austfatt
 • Niman de Nusquim (Ingenmann fraa Ingenstad): «Brudlaupsvisa fraa Austevold fraa 1722.» Trykt i Syn og Segn. Norsk Tidsskrift. 1900. 6. årgang, s. 190-192.
 • «Strid om et nyt fiskeagn i Austevold 1703.» Avskrift av «Supliqve fraa En deel bønder i Vaags Skibbrede
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy