Bibliografi:Berlevåg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik
Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Varanger
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

  • Blix, Erik Schytte og Arvid Halgeir Nergård: Kirker og kirkeliv i Tana prestegjeld : Tana, Gamvik og Berlevåg sokn. Utg. E.S. Blix. 1965. 120 s.
  • Cock, Thor P. og Hjalmar Steinnes: Opplevelser under krigen 1940-1945. Utg. T.P. Cock. 1994. 71 s. Merknad: Gjelder Berlevåg, Nordkapp og Kautokeino.
  • Førde, Tor: Sentrale trekk ved utviklinga i Berlevåg 1865-1940. Utg. Berlevåg skolekontor. 1984. 170 s.
  • Kongshavn før og nå. Red. Magne Mikalsen, Valdis Larsen og Øystein Røsland. Utg. Berlevåg skole. 1975.
  • Myhre, Ivar Bright: Berlevåg brenner. Utg. I.B. Myhre. 2004. 152 s.
  • Schulstad, Tor og Asbjørn Nilsen: Kongsfjordelva - ved verdens ende : historien om Kongsfjordelva, folket i elvedalen, deres liv og virke gjennom tidene, det storslåtte fisket - og om Berlevåg jeger- og fiskerforening. Utg. Berlevåg jeger og fiskerforening. 2009. 246 s. ISBN 978-82-997826-2-3.
  • Skaar, Johan: Berlevåg 1800-1950. 1953. 23 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Brekke, Dag I. og Kjersti Tannvik: Stedsutvikling i Berlevåg. Hovedoppgave - Institutt for by- og regionplanlegging, NTH, 1995
  • Krogh, Mia Helene: Tradisjoner, landskap og folk : om kulturminner og -vern i Berlevåg : delundersøkelse under NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 1999.