Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Bibliografi:Gjøvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer
Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Østre Slidre
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Børstad, Johan: Fellesmeieriet Gjøvik. 125 års jubileumsberetning. 1870-1970. Utg. Gjøvik Meieri, [1995]. 134 s.
 • Feiring, Jon: Fra runer til internett. Gjøvik historielag 25 år: 1974-1999. Utg. Gjøvik historielag, 2000. 77 s. ISBN 82-90323-29-8
 • Fladlien, P.: Biri og Snertingdal. En bygdebok. Utg. av en komité
  • Hf.1. Kirkenes, prestenes og en del av skolens historie. 1933. 80 s.
 • Fra Gjøvik og omliggende distrikters næringsliv 1914]. Kristiania, 1914 Digital utgave på bokhylla.no
 • Hansen, Bjørn Olav: - og det ble lys. Glimt fra historien til Gjøvik energi AS fra 1896-1996. Utg. Gjøvik energi, [1996]. 96 s. ISBN 82-994118-0-7
 • Lauvdal, T. (red).: Biri-Snertingdal bygdebok. Gjøvik. 1951–1953
Bind 1. [ingen tittel]. 1951. 406 s. Digital utgave på bokhylla.no
Bind 2. [ingen tittel]. 1953. 398 s. Digital utgave på bokhylla.no
Bind 3. Ættebok. 1954. 424 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Mollgard, Reidar: På fedres gamle veier. Gjøvik bys historie gjennom 100 år. 1861-1961. Utg. Gjøvik kommune, 1960. 494 s.
 • Nygård, Trond og Ruud, Marit Ekne: Gjøvik 150 år. Vilje til vekst. Utg. Alfa forlag og Gjøvik kommune, 2010.
Bind 1. [ingen tittel]. 2010. 335 s. ISBN 978-82-92253-35-9
Bind 2. Veien til velferd. 2011. 405 s. ISBN 978-82-92253-36-6
 • Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter]. Utg. Fra Norges næringsveie i tekst og billeder, Kristiania, 1923. Digital utgave på bokhylla.no
 • Rakeng, Brit: Fotspor gjennom den hvite by. Oppvekstkår på Gjøvik 1940-1950. Utg. Snøfugl forlag, 2002. 144 s. ISBN 82-7083-276-6
 • Tverrdalene. Utg. Gjøvik historielag, 1978. ISSN 0801-4000 Fortsettes i Årbok for Gjøvik historielag. Tverrdalene.
 • Tønne, Johan Petter: Det norske totalistlaget i arbeide:D. N. T. si lov med rettleiing for lags og fylkesstyrer:Utgjeve etter vedtak på landsmøtet i Gjøvik 7de til 10de august 1913. Gustav O. Eriksens prenteverk, Kristiania 1913
 • Årbok for Gjøvik historielag. Tverrdalene. Utg. Gjøvik historielag, 1980-82. ISSN 0801-4019 Fortsettes i Årbok for Gjøvik. Tverrdalene.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Andersen, Tore: "Ødegaardismen". Kommunal bedriftsstøttepolitikk i Gjøvik 1927-38. En undersøkelse av DNA's reaksjon på økonomisk krise i lokalsamfunnet. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Dalin, Sverre: Treforedling og transport ved Gjøvik 1870-1902. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Gihle, Ingeborg: Register til Årbok for Gjøvik: Tverrdalene. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH
 • Holm, Ingunn: Trekk av Vardals agrare historie. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling).
 • Holsen, Terje: Mjøsbrua - bakgrunn og konsekvenser. En analyse av bruas forhistorie og av de endringer i arealbruk og næringslokalisering den har medført. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Jordskifte.
 • Lia, Aud Marit: Bakgrunnen for opprettelsen av Brusveen spiger og staaltraadfabrik på Gjøvik i 1832. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie.
 • Norland, Lissie: Nedre Gjøvik gård i glassverkstida 1804-1860. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Etnologi.
 • Stavehaug, Kari-Mette: "Hekta på kroken" - opprettelsen av fiskekrokproduksjon hos O. Mustad & Søn. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie.
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Wold, Henning: Milorg D 14.3 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik-Toten. Oslo 1982 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1894 Fra: Ole Johannessen Hegge (svoger), Gjøvik, Oppland Til: Martinus Benrud, Galesville, Wisconsin, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Gjøvik, 1988
Stikkord: fotografi, Familieforhold, Kommunikasjon, telefon, begravelse, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, priser, Amerikanske forhold, skatt, Arbeidsliv, maskiner, lønn, Nærmiljø, dødsulykke,
 • År: 19241217 Fra: C.A. Bull, Gjøvik, Oppland Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: kaptein, stolkjøp. Brevnummer: 919
 • År: 19250209 Fra: C.A. Bull, Gjøvik, Oppland Til: M.C. Holseth, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: stoler, Familieforhold, affeksjonsverdi, priser, Amerikanske forhold, overlege, sykehus. Brevnummer: 918
 • År: 19260124 Fra: C.A. Bull, Gjøvik, Oppland Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: stoler, priser, Familieforhold, kaptein. Brevnummer: 917
 • År: 19280125 Fra: Einar Syvertsen, Gjøvik, Oppland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, korkonsert, norsk-amerikansk sangkor. Brevnummer: 2663
 • År: 19300711 Fra: M.A. Frøsvik, Gjøvik, Oppland Til: sønn, USA Eier: Grace Jeffery, Wisconsin, (Vesterheim)
Stikkord: foto, Familieforhold, arv, Årsvekst og avling, Nærmiljø, Amerikanske forhold, Religiøsitet, baptisme. Brevnummer: 1229
 • År: 19361015 Fra: Malfred , Gjøvik, Oppland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, mannskor, arbeidsmangel, Amerikanske forhold, Værforhold, sommer, varemesse, Kultur, konserter, Kommunikasjon, asfalterte veger, Emigrasjon, sangerfest, ferieturer. Brevnummer: 2687

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (560 GJØVIK)
To amerikabrev. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 5 (1989). S. 35-36. Red. Bjørn Herberg. Merknad: Avsendarar: Syver Evensen 1899, Oline Evensen 1900.
 • Amerikabrev (561 GJØVIK)
Et amerikabrev fra 1851. Utg. Gjøvik historielag avd. Biri-treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 3 (1987). S. 34-35. Merknad: Avsendar: Anne Maria Hægge 1851.
 • Amerikabrev (562 GJØVIK)
Utvandringen til Amerika. Fra Biri/Snertingdal, Vardal/Gjøvik 1846-1915. Utg. Gjøvik historielag. 1981. Red./forf.: Halvard Oudenstad. Merknad: S. 5-8 og 90-96: 5 brev 1847-89.
 • Auksjon (563 GJØVIK)
Auction paa gaarden Sviund i Birie. Utg./ I: Redalen. Nr 1 (1988). S. 42-44. Red. Ole M. Granum. Merknad: Frå 1809.
 • Branntakst (564 GJØVIK)
Anders Lysgaard. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 4 (1922). S. 172-188. Merknad: Frå Svennes 1791 og 1804.
 • Brev (565 GJØVIK)
To brev om en epidemi i Snertingdalen 1812. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdals historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 1 (1919). S. 126-128. Merknad: Avsendarar: Sokneprest Schytt og distriktslege Petersen. Også trykt i "Tids-skrift for Vestoppland" årg. 5, nr 1 (1987) s. 42-44.
 • Diplom (566 GJØVIK)
Send meg et skinnbrev. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-Treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 7 (1990). S. 36-37. Red. Bjørn Herberg. Merknad: 4 brev 1355-1450 i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - skøyte (567 GJØVIK)
Skjøte fra Gaukstad i Biri, datert på Skumsrud tingsted 31. des 1650. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 2 (1987). S. 39.
 • Folketeljing 1801 (568 GJØVIK)
Redalen 1. februar 1801. Utg. Ole M. Granum. I: Redalen. Nr 3 (1990). S. 40-53. Merknad: Lett redigert.
 • Folketeljing 1891 (569 GJØVIK)
Folketellingen for 1891. Utg./ I: Redalen. Nr 2 (1989). S. 42-56. Red. Ole M. Granum. Merknad: Lett redigert.
 • Føderådskontrakt (570 GJØVIK)
Føderådsbrev. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-Treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 7 (1990). S. 34-35. Merknad: Frå Herberg 1860.
 • Husmannskontrakt (571 GJØVIK)
Husmannskontrakt. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 2 (1987). S. 50-51. Merknad: Frå Kusveen under Haugen 1830, Kaløkkehaugen under Stuve/Ekren 1822, Bruvold under Bjuge 1820.
 • Husmannskontrakt (572 GJØVIK)
Plasseddel. Utg./ I: Redalen. Nr 1 (1988). S. 47. Red. Ole M. Granum. Merknad: Skomakerstuen under Roli 1861.
 • Husmannskontrakt (573 GJØVIK)
Pladsseddel. Utg. Ole M. Granum. I: Redalen. Nr 3 (1990). S. 29. Merknad: Soffibakken under Etnestad 1867.
 • Jordebok - garnisonsskatt (574 GJØVIK)
Jordeboken 1624-1626. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 6, nr 1 (1988). S. 51-56. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: For Vartdal og Biri.
 • Jordebok - odel (575 GJØVIK)
Odelsjordebok 1615, Vardal. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 4 (1989). S. 306-308. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: For Vardal og Biri.
 • Jordebok - odel (576 GJØVIK)
Odelsjordebok for Vardal fra 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 1 (1990). S. 29-30.
 • Jordebok - odel (577 GJØVIK)
Odelsjordebok for Biri fra 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 1 (1990). S. 31-33.
 • Kongebrev - løyve (578 GJØVIK)
Handel på Biri. Utg. Gjøvik historielag. I: Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. Årg. 7 (1990). S. 113-151. Red. Bjørn Herberg. Merknad: Løyve til handel på Kræmerodden 1799.
 • Kyrkjestol - kontrakt (579 GJØVIK)
Om indredning av kirkestoler i Biri hovedkirke for glasverkets forvalter og arbeidere 1782. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdals historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 1 (1919). S. 123-126. Red. Gunnar Christiansen. Merknad: Kontrakt om bruken av kyrkjestolane.
 • Manntal 1664-66 (580 GJØVIK)
Mantall for 1665 for Wardals Præstgield. I: VSHL-nytt. Organ for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 1, nr 3 (1983). S. 14-18.
 • Manntal 1664-66 (581 GJØVIK)
Sogneprestens manntall 1666 for Vardal. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [198]. [26] s. (Spesialpublikasjon nr 3).
 • Manntal 1664-66 (582 GJØVIK)
Manntallet for Biri, Snertingdal og Redalen 1666. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [198]. [38] s. (Spesialpublikasjon nr 4).
 • Manntal 1664-66 (583 GJØVIK)
Mantallet for Biri og Redalen 1666. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 2 (1987). S. 30-37.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (584 GJØVIK)
Beskrivelse og Forslag til Skyldlægning af Brugene i Vardals Her Red.... 1866. 92 s.
 • Militærrulle (585 GJØVIK)
Militærruller. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 6, nr 3 (1988). S. 206-210. Merknad: For Vardal 1693.
 • Norgesbrev (586 GJØVIK)
Hilsen fra Biri. Utg. Gjøvik historielag. I: Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. Årg. 6 (1988). S. 118-119. Merknad: Avsendar: Ole J. Hegge 1894.
 • Skolefundas (587 GJØVIK)
Opprettelse av skolen ved Biri glasverk. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdals historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 1 (1919). S. 48-52. Red. Gunnar Christiansen. Merknad: Frå 1782.
 • Soldatbrev (588 GJØVIK)
19 mand i et telt. Utg. Gjøvik historielag, avd. Biri-Treff. I: Birid-blad. Tidsskrift for historie og viser, eventyr og dikt. Nr 8 (1991). S. 24. Merknad: Avsendar: Mattias Larsen 1854.