Bibliografi:Gjerstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Setesdal
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Gamle grender. Utg. Fone, Byholt og Haugeto Grunneigarlag. 2005. 168 s. ISBN 82-90526-55-5
 • Gjerstad. Av bygdesoga. Utg. Gjerstad historielag. [1962]-91
  • Hf.1. Kveim, Torleif: [1962]. 114 s.
  • Hf.2. Kveim, Torleif: 1963. S. 117-290
  • Hf.3. Kveim, Torleif: 1967. S. 293-412
  • Hf.4. Kveim, Torleif: 1969. S. 413-556
  • Hf.5. Grøvik, Ivar og Torleif Kveim: 1973. S. 561-717
  • Hf.6. Grøvik, Ivar og Torleif Kveim: 1978. S. 721-878
  • Hf.7. Hagelia Magnhild og Andreas Vevstad: 1981. S. 887-1021
  • Hf.8. Vevstad, Andreas: 1986. S. 1023-1242
  • Hf.9. Vevstad, Andreas: 1991. S. 1245-1458
 • Gjerstad historielag. Årsskrift. Utg. Gjerstad historielag. 1974-
 • Litleskare, Johan: Soga um Gjerstadkyrkja. Utg. Gjerstad fornminnelag, Gjerstad soknestyre og sokneraad. 1932. 113 s.
 • Vevstad, Andreas: Egelands jernverk - jernverket i skogbygda. Utg. Gjerstad historielag. 2008. 224 s. ISBN 978-82-992510-5-1
 • Vevstad, Andreas: Gjerstad kjørke. Kjørka og bygda i skiftande tider. 1848-1998. Utg. Gjerstad menighetsråd. 1998. 208 s. ISBN 82-994592-0-6

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Ausland, Olav J.: Stadnamn i Gjerstad herad. Oslo 1940 Fag: Norsk
 • Gjerstad, Jan Oddvar: Arendals tilbakegang som sjøfartsby ca. 1880-1900. NHH 1975 Fag: Økonomisk historie
 • Norland, Astrid: Landskapet omkring Gjerstad-vassdraget. En estetisk analyse. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Gjerstad

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1068 GJERSTAD)
Amerikabrev. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1987. S. 6-7. Red. Torstein Skaali. Merknad: Avsendar: Anders Halvorsen 1893.
 • Amerikabrev (1069 GJERSTAD)
Amerikabrev. Utg. Gjerstad historielag. 1992. S. 12-14. I: [Årsskrift]. Merknad: Avsendar: Nils A. Anderson 1918.
 • Arbeidskontrakt (1070 GJERSTAD)
Arbeidskontrakt. Kontrakt med Gillius Sørensen 3. generasjons masovnmester på verket. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1988. S. 15-16. Red. Kristen Flaten. Merknad: Frå 1767.
 • Kongebrev - løyve (1071 GJERSTAD)
Fergemannsvilkår for 115 år sia. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 32 (1952). S. 252-255. Red. Thorleif Kvam. Merknad: Ferjeløyve for Holtesund 1836.
 • Kyrkjeinspeksjon (1072 GJERSTAD)
Gjerstad og Søndeled kirker i 17 aarhundrede. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 52-58. Red. Tallak Lindstøl. Merknad: Diverse dokument frå 1633 og 1660-åra.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1073 GJERSTAD)
Beskrivelse og Forslag til ny Skyldlægning af Brugene i Gjerrestads Her Red.... 1867. 72 s.
 • Supplikk (1074 GJERSTAD)
Då dei 3 Nils'ane på Sunde i Gjerstad klaga på futen Kiærulf. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 21 (1938). S. 45-54. Red. Daniel Danielsen. Merknad: Supplikk 1718 samt diverse andre dokument.