Bibliografi:Inderøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nord-Trøndelag · Flatanger · Fosnes · Frosta · Grong · Høylandet· Inderøy · Leka
Oslo byleksikon 1938.JPG
Leksvik · Levanger · Lierne · Meråker · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Overhalla
Røyrvik · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Verdal · Verran · Vikna
Namdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Inderøyboka. Ei bygdebok for Inderøy, Røra og Sandvollan. 3 b. Utg. Inderøy kommune. 1937-73.
  • B.1, del 1-2: Andreas Ystad, Ingvald Sakshaug, Kristen R. Møllenhus: Den ålmenne delen. 1973. 427 og 462 s.
  • B.2: Sakshaug, Ingvald og Andreas Ystad: Gårdshistorie. 1937. 678 s.
  • B.3: Ystad, Amdreas: Soga om husmenn, plassar og strandbuarar. Med eit tillegg om husmannshusa (byggjemåten) ved Erling Jarl Johnsen. 1964. 765 s.
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Volhaugen frå 1600-til 1900-tallet. Utg. Inderøy museums- og historielag. 2004. Særtrykk. S. 15-43.
 • Moen, Olav Andreas: Inderøybøkene. Heim og folk. Utg. Inderøy museums- og historielag. 2007-
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s

Tidsskrifter og årbøker:

Bygdebøker under arbeid

 • Arbeidet med Inderøys historie. Bygd i bevegelse. 1800-nåtid begynte i 2014. Prosjektet omfatter 2 bind allmenn historie, med vekt på økonomisk og sosial historie, samferdsel, samfunnsendringer, migrasjon. Arbeidet skjer i regi av Inderøy museum og historielag, som har en avtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag. HiNT ansetter forfatter og stiller med prosjektleder/mentor for forfatteren. Avtale inngått juni 2014. Stillingen utlyst juni 2014 med søknadsfrist august 2014. Prosjektet har mottatt 3 mill kr i støtte fra Inderøy kommune.
 • Bygdeboknemnda ser også muligheten for et nytt bind med eldre tids historie: Inderøys historie. Bygd i begynnelse. Inntil 1800. Dette er verken ferdig utredet eller finansiert.

Hovedoppgaver 1907-

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18871124 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: fødselsdag, Amerikanske forhold, Familieforhold, Årsvekst og avling, tresking, Helse og sykdom, amerikapakke, snus, Økonomiske kår, lavkonjunkturer, priser,
 • År: 18941021 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, Nærmiljø, dødsfall, amerikapakke, briller, Alderdom, Helse og sykdom, gikt, mavesykdom, influensa, Økonomiske kår, priser,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2152 (INDERØY)
Et brev fra Inderøyning i den amerikanske borgerkrigen 1865. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 49 (1971-72). S. 59-61. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Avsendar Ole L. Ferstad.
 • Dagbok (2153 INDERØY)
Lars Røes dagbok 1848. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 12-14. Merknad: Utdrag. Forfattaren budde på garden Sundnes.
 • Dagbok (2154 INDERØY)
Rolsboka. Ei dagbok fra 1784-1905. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 26 (1946). S. 71-90; årg. 27 (1947) s. 64-98; årg. 28 (1948) s. 42-65. Red. Gudmund Leren. Merknad: 4 forfattatar. Skrive på garden Øver-Rol.
 • Folketeljing 1865 (2155 INDERØY)
Folketelling 1865 Inderøy. B.1-2: Sakshaug sokn. B.3: Hustad og Salberg sogn, samt strandstedet Strømmen. Utg./red. Henry Mære. 1974.
 • Kongebrev – løyve (2156 INDERØY)
Handelen i Kvitvangsvågen. Handelsstedene Korsen og Vågen på grensen mellom Inderøy og Sparbu. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 42-65. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Løyve til handel og gjestgjevardrift for Korsen 1745.
 • Lesering (2157 INDERØY)
Rodebog for Udøens Læseselskab. I: Eynni Idri. 1990. S. 73-76. Utg. Inderøy museums- og historielag. Merknad: Frå 1886-88. Oppgjev namn på medlemar a leseringen og tittel på sirkulerande bøker.
 • Skifte (2158 INDERØY)
Omkring gamle slekter på Gjørv. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 41 (1961). S. 91-126. Red. John Aasum. Merknad: 2 skifte, frå 1690 og 1698.
 • Tingsvitne ; gavebrev ; eigedomsdokument – makeskifte, skøyte (2159 INDERØY)
Noen diplomer om Snartingen på Inderøy. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 35-46. Red. Audun Dybdahl. Merknad: 4 brev 1588-1629.