Bibliografi:Løten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Odal · Solør · Østerdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Andressen, Morten: Løiten sangforening gjennom 150 år, 1852-2002. Utg. Løiten sangforening. 2002. 95 s.
 • Bekkevoll, Andreas: Bygda og bruket. Utg. Løten historielag. 1981. 200 s. Merknad: Særutgave av Lautin.
 • Krogsrud, Åse: Aadals brug : 1842-1928. Utg. Norske sivilingeniørers forening. 2003. 62 s. ISBN 82-566-1010-7.
 • Syversen, Odd Magnar: Aktstykker til belysning av omstendighetene knyttet til kjøpet av Løiten almenning i 1836 og Løiten Sogneselskabs virksomhet. Utg. Løiten almenning. 1996. 94 s. Merknad: "Utgitt som tillegg til: Løiten almenning - 150 år som bygdealmenning, 1986". Digital utgave på bokhylla.no
 • Syversen, Odd Magnar: I lys og skygge: Skolene i Løten gjennom tidene. Løten. 1979. 224 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Syversen, Odd Magnar: Løiten almenning : 150 år som bygdealmenning. Utg. Løiten almenning. 1986. 379 s. ISBN 82-7104-156-8. Digital utgave på bokhylla.no
 • Søberg, Hanne Varhaug og Ener Søberg. Løiten meieri 100 år : 1879-1979. Utg. Løten meieri. 1980. 79 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Zimmermann, Ludvig: Løiten brandkasse 1852-1952. 1952. 93 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med en publikasjon i forbindelse med Grundsetbanens 150-årsjubileum i 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Utter, Harald: Arbeider og bonde i Løten i 1970-årene : identiteter i oppløsning og omtolkning. Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Vollestad, Jana L.: Personnavnstudier fra 1750 til 1929 : komparativ studie i navngivingsmønster hos jentebarn i Moss og Løten. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18530626 Fra: Johan Simonsen Questad, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, USA Eier: Derwood Johnson, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, sykdom, Årsvekst og avling, hjemlengsel, Værforhold, Religiøsitet, Økonomiske kår. Brevnummer: 1238
 • År: 18540221 Fra: Taale Andreas Gjestvang, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, Bosque County, Texas, USA Eier: Derwood Johnsen, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Økonomiske kår, Amerikanske forhold, Nærmiljø, Emigrasjon, Religiøsitet, Politikk. Brevnummer: 1237

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - domsbrev (369 LØTEN)
En hedmarksætt med pentagramseglmerke. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54). S. 161-177. Red. Kåre Kveseth. Merknad: Vedrørande garden Segla 1596.
 • Føderådskontrakt (370 LØTEN)
Nyboåsen og slekta der. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 22-27. Merknad: Frå 1797.
 • Handverkarmatrikkel (372 LØTEN)
Håndverkere i Løten 1793. Lensmannens rapport. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 204-205. Red. B.A. Søsveen.
 • Supplikk (376 LØTEN)
Hugst i Løtens og Romedals almenninger i det 17. aarhundrede. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 169-172. Merknad: Frå Anders Simonsen til kongen 1691.