Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Bibliografi:Lindesnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Vigeland, Nils P.: Sør-Audnedal bygdebok. Utg. Sør-Audnedal bygdesogelag. 1970
  • B.1. Bygd og bygdeliv. 399 s.
  • B.2. Gard og ætt. 544 s.
 • Bergstøl, Tore: Vigmostadboka. 1957-1960. 2 b.
  • B.1: Gardar og ætter. 1957. 445 s.
  • B.2: Nærings- og kulturlivet. 1960. 404 s.
 • Njerve, Olav: Spangereid : folk i bygda gjennom tidene. 3 b.
 • Danielsen, Rolf Kr.: Frakteskuter og fraktermenn 2 b. (1991 og 1993)
 • Kirkebok for Vigmostad. Fødte 1726-1940. Red. og utg. Gunnar Espeland. 2002. 409 s.
 • Møll, John: Sør-Audnedal Sparebank. Bankens historie gjennom 100 år. Utg. Sør-Audnedal sparebank. 1966. 134 s.
 • Rosfjord, Helge Alvin: Spangereidkanalen. Kongelige planer og lokalt pågangsmot. Utg. Lindesnes kommune. 2008. 198 s. ISBN 978-82-995403-4-6.
 • Smith, Jens Heggelund: Lindesnes bondelag 100 år, 1985.
 • Stylegar, Frans-Arne: Spangereid : en sørlandsk saga. Lindesnes kommune. 1999. 361 s. ISBN 82-995403-0-5


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Møll, Helge Simon: Folkevekst, utflytting og nye næringer. En undersøkelse av auken i folketallet og forandringene som skjedde i befolkningar sammensetting i Sør-Audnedal på 1800tallet. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Tschudi, Adel Brun: Avfolkningen i Vest-Agder og nedleggingen av Heiegårdene, særlig i Sør-Audnedal og Sprangereid. Oslo 1951 Fag: Geografi


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Supplikk ; kongebrev - benåding (1262 LINDESNES)
En lensmand i Sør-Audnedal for 200 aar siden. Efter breve i amtmand Resens kopibøker i Statsarkivet. Utg. Agders historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 5 (1922). S. 20-23. Red. G. F. Diesen. Merknad: Frå 172021.