Bibliografi:Nannestad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn
Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Follo · Romerike
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Kirkeby, Birger: Nannestad bygdebok. Utg. Nannestad kommune. 1962-71. Ny utg. 2006.
  • B.1. Gardshistorie for Nannestad sokn. 1962. 856 s.
  • B.2. Gardshistorie for Holter sokn. 1964. 597 s.
  • B.3. Gardshistorie for Bjørke sokn. 1966. 565 s.
  • B.4. Bygdehistorie. 1971. 835 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Fjordholm, Vivian: Nannestad og agrarkrisen i senmiddelalderen. Oslo 1971 Fag: Historie
 • Gorseth, Inga Kristin, Kittelsrud, Anne Gunn: Tiltak i kulturlandskapet. Offentlige styringsmuligheter med Nannestad som eksempelområde. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Jordskifte. Kommune: Nannestad
 • Haga, Anne Gunhild: Lokalhistorisk bibliografi for Nannestad kommune 1940-1995. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1996. Fag: . Kommune: Nannestad
 • Limseth, Øivind Thorleif: Arbeidsforhold og pendling i Nannestad og Gjerdrum. Oslo 1963 Fag: Geografi
 • Nordgård, Asbjørn Johan: Driftsformenes variasjon. En studie av jordbruket i Nannestad. Oslo 1966 Fag: Geografi
 • Sand, Cato: Deltidslandbruk i Nannestad. En sammenligning av driften på deltids- og heltidsbruk. NLH 1973 Fag: NLH
 • Aalde, Marianne Melgård: Landskapet som ressurs for ny næringsutvikling i landbruket. Nannestad kommune som eksempelområde. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Nannestad

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (240 NANNESTAD)
Manntallet for Nannestad fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 27-52. Merknad: Modernisert ortografi.