Fra 1. januar 2017 er Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket. Dette medfører ingen endringer i instituttets tjenester. Les mer.

Bibliografi:Notodden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Telemark fylke · Bamble · · Drangedal · Fyresdal · Hjartdal
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kragerø · Kviteseid · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sauherad · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Vinje
Grenland
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

 • Dahl, Ivar T.: Lesebok for deg og meg. Folketradisjon i Heddal og bygdene omkring. Levende bygdemål – ein arv for nåtid og framtid. Utg. Ivar T. Dahl. 2007. 304 s. ISBN 978-82-92053-31-7.
 • Gransheradsoga. Utg. Notodden kommune. 1977. 944 s.
  • Del 1. O.A. Quamme, Ketil Tjønnås: Ættar, gardar og plassar
  • Del 2. Ketil Tjønnås, Aaste Nisi: Kulturhistorie. Kulturminner m.m.
 • Hansen, Jens Christian: Notodden. Utg. av Notodden kommune i anl. byens 50-årsjubileum 1963. 1963. 351 s.
 • Husmannsplassar i Notodden kommune. Utg. Notodden historielag. 2011-
 • Nordby, Guro og Anne Haugen Wagn: Kulturlandskap i Hjartdal, Notodden og Seljord. Utg. Tun forl. 2007. 88 s. ISBN 978-82-529-3050-4.
 • Notodden - slik far så byen. Bilder fra Ragnvald Bjervas kamera. Red. Asle og Knut Bjerva. Utg. Telen. 2009. 80 s. ISBN 978-82-993721-1-4.
 • Trae, Svein Vetle: På sporet av norsk forsvarshistorie : fra sverd til Krag-Jørgensen og fra Sten-gun til MP 5 : Notodden heimevernsområde 1946-1966. Utg. S.V. Trae. 1996. 211 s. ISBN 82-993986-0-6.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Høydal, Hallgrim: Notodden frå bygd til by. Arbeidarrørsla veks fram. Universitetet i Trondheim 1978. Historie.
 • Nordby, Guro: Ungdomstid i Notodden. Ungdomskultur i 1950- og 1970-årene. Universitetet i Oslo, magistergrad 1992.
 • Thorsen, Birger: Notoddens illegale informasjonstjeneste under Den annen verdenskrig, sett gjennom de illegale avisene "Fronten" og "Fritt fram". Universitetet i Oslo/Telemark distriktshøgskole 1993. Historie.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1723 (968 NOTODDEN)
Skattematrikkelen 1723 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 50 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Matrikkel 1886 (969 NOTODDEN)
Ny Matrikul for Grandsherreds Thinglag (ifl. Lov af 6. Juni 1863). 1886. 26 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (970 NOTODDEN)
Forslag til ny Skyldlægning for Hiterdals Herred 1866. 50 s.
 • Skattemanntal - brød og vinpengar 1824 (971 NOTODDEN)
Brød og vinpenge 1824 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 30 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (972 NOTODDEN)
Ekstraskatten 1762 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 35 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - inntektsskatt 1810 (973 NOTODDEN)
Innkomstskatten 1810 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 36 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (974 NOTODDEN)
Skoskatten 1711. Hva ekstraskattliste fra Heddal 1711 kan fortelle. I: Årsskrift. Notodden historielag. Årg. 3 (1985). S. 14-18. Red. Alf Mostue.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (975 NOTODDEN)
Sølvskatten 1816 - Hitterdal (Heddal). Utg. Notodden historielag. U.å. 25 s. Red. HansOlav Oldrup Johnsen.