Bibliografi:Steinkjer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nord-Trøndelag · Flatanger · Fosnes · Frosta · Grong · Høylandet· Inderøy · Leka
Oslo byleksikon 1938.JPG
Leksvik · Levanger · Lierne · Meråker · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Overhalla
Røyrvik · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Verdal · Verran · Vikna
Namdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Aunan, Arne: Kvam herad gjenom hundrad år, Steinkjer 1937
 • Aunan, Arne: Kne meieri 60 år : 1886 - 11. mars 1946, Steinkjer 1946. 23 s
 • Beitstadboka, gårdshistoria. 1977-1994
  • B.1: Bartnes, Henrik: Elda-Haugen. 1977
  • B.2: Kvam, Haakon: Opdal-Solberg. 1985
  • B.3: Kvam, Haakon og Karl Odin Kvam. Utvik-Hervik. 1994
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal, 1983-1994
  • B.1-2: Allmenhistorie. 1983-84
  • B.3-9: Gårds- og slektshistorie. Redigert av Tormod Aarholt. 1988-94
 • Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Utg. Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge. 2006-
 • Erland, Sigve: Meieribruket i Steinkjerområdet 1847-1977, 1977
 • Gelius, Einar (red): Beitstad (Solberg)kirke 125 år : 1869 - 1994, Steinkjer 1994. 28 s.
 • Groven, Gunnar: Ved Byafossen i fjern og nær fortid, Steinkjer 2000. 192 s.
 • Grønli, Odd Birger: En by i Norge 2. Tid for Steinkjer. Steinkjer 150 år, 1857-2007. 2006. 243 s. ISBN 82-8036-002-6.
 • Grønli, Odd Birger: Idealist og Steinkjerpatriot : Steinkjers grunnlegger Morten Smith Petersen, Steinkjer 2006. 15 s
 • Gynnild, Gustav: Sparbu handelslags historie. 1997.
 • Hegdahl, Per Asbjørn: I dur og i moll. Steinkjer 2004
 • Knudsen, Emil: Mannen med den sjette sans. Trondheim 1935. 96 s
 • Koldaas, Erling: Bygdenes by. En historisk bildekavalkade til Steinkjers 150-årsjubileum 2007. Utg. Historielaga i Steinkjer i samarbeid med Steinkjer museumslag og Egge museum. 2006. 220 s. ISBN 82ø-995204-6-0.
 • Kvam Idrettslag: Kvam idrettslag (Stod skilauparlag) 90 år 21. februar : 1892 - 1982, U.Å. 8 s.
 • Langhammer, O. H.: Semsfossen Torvstrøfabrikk 50 år : 1897 -1947, Steinkjer 1947. 10 s.
 • Lømsen Hestekasse: Kvam sogns hesteforsikringsselskab 1874 - Lømsen Hestekasse 1953, Steinkjer U.Å. (1953)
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra, Steinkjer 1977
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue- og folkeskolens historie i Beitstad, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992, 1996
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000
 • Mediås, Odd Asbjørn: Avspark! : Stenkjær fotboldklub, Steinkjer idretts- og fotballklubb, Steinkjer fotballklubb 1910-2000, 2000
 • Mediås,Odd Asbjørn: En kultur- og kunnskapsinstitusjon runder år : Steinkjer bibliotek 150 år : 1858-2008, Steinkjer 2007
 • Mediås, Odd Asbjørn: Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007, Steinkjer 2007
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skolehistoriske holdepunkt : Norsk og nordisk skolehistorie i årstall, Oslo 2010
 • Moen, Erling: Steinkjer meieri gjennom 75 år : 1877-1952, Steinkjer 1952. 78 s
 • Moen, Jon R., Jakob Bjerkem og Johan Einar Bjerkem: Bagabu ungdomslag 100 år : 1899 -1999, Steinkjer 1999
 • Nordberg, Hans M.: Ordførere i Sparbu og Ogndal 1837-1963. 1963.
 • Nordgaard, O.: Stod i fortid og nutid. Utg. efter foranstaltning av en opnævnt komite. 1914-20
  • B.1: 1914. 126 s.
  • B.2: Med supplerende oplysninger om Steinkjer. 1920. 481 s.
 • Nonstad, Knut Jørgen: Kjære Steinkjer : om Steinkjer i tid og rom, Steinkjer U. Å.
 • Pedersen, Jac. Wicklem: Steinkjer 100 år. 1857-1957. Utg. Steinkjer kommune. 1957. 374 s.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Sandhaug, Otto (red): Bygdaminne frå Beitstad, Trondheim 1966. 55 s
 • Saxvik, Kjell: Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer : trekk av byens handelshistorie, Steinkjer 1970
 • Saxvik, Kjell: Skiidrett i Steinkjer gjennom 300 år : Fra skiløpersoldatens æra til vår tids foleidrett. Steinkjer 1985. 227 s.
 • Skoledirektøren i Nord-Trøndelag (red: Odd Asbjørn Mediås): Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år, Steinkjer 1988.
 • Stene, Morten: Steinkjer skytterlag 150 år : 1860 til 2010, Steinkjer 2010. 97 s.
 • Stene, Sigurd: Beitstad Samvirkelag 50 år : 1929 -1979, Steinkjer 1979.
 • Strugstad, G. R.: Sparbu og Egge sparebank gjennem femti aar. 1873-1923. 1923.
 • Taraldsen, Nils: Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder. 1932
 • Wekre, Eivind: Binde Meieri : 1888-1963, Oslo U.Å.
 • Øverland, Berge: Egge kyrkje : historisk oversikt, Steinkjer 1967. 27 s.

Tidsskrifter og årbøker:

 • Foreningen gamle Steinkjers skrifter. 1977-1985

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 1,2 og 4 er utgitt. Bind 3 kommer senere hvis finansiering blir mulig. Andre del av bind 4 skal komme i 2012 (forfatter: Roger Lyngstad), tredje del kommer trolig i 2014 og omhandler bosetningen i den ytre delen av Kvam. Roger Lyngstad har også startet arbeidet med bosetningshistorie i Stod, manus til ett bind er nærmest ferdig. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aaker, Reidun: Forurensing av Steinkjer kommunes drikkevasskilde Reinsvatn, omfang og mottiltak. NLH 1983 Fag: Landskapsarkitektur
 • Aune, Rønnaug: Talemål og skriftspråk. En studie i bruk av valgfrie former i bokmål blant skoleelever i Steinkjer. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer
 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. NTNU 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer
 • Brandtsegg, Marit: Byfornyelse - opprusting av utearealer i Steinkjer sentrum. NLH 1984 Fag: Landskapsarkitektur
 • Bratsberg, Bjørn Alexander: Steinkjerpositivet, et trøndersk bidrag til lirekassetradisjonen. NTNU 1996. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Steinkjer
 • Brosveet, Wenche: Kirkekunst og kirkebygging. Jakob Weidemann i Steinkjer kirke. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Steinkjer
 • Knudtsen, Margunn Skjei: Befolkningsutviklinga i Stod prestegjeld ca. 1665-1801. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1986. Fag: Historie. Kommune: Steinkjer [Merknad: Sjekk etternavnet (Knudtsen?)]
 • Kristiansen, Sigurd: Friluftsområder i Steinkjer kommune. En brukerundersøkelse. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Lein, Anne Berit: Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. Et nærmere blikk på Ogndalsalmenningen. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Planfag. Kommune: Steinkjer
 • Lillevestre, Gry: Lokalbefolkningens syn på kulturlandskapet. Spørreskjemaundersøkelse blant lokalbefolkningen i Steinkjer kommune. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Steinkjer
 • Lund, Marianne: Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15 åringer i Steinkjer. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Sosiologi. Kommune: Steinkjer
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra allmueskole til folkeskole i Steinkjer kommune. Skolehistorie fra 1800 til 1890-åra. Trondheim 1974 Fag: Pedagogikk
 • Moe, Marit: Steinkjer - best i klassen? Det lokale næringslivets vurdering av Steinkjer kommunes tiltaksarbeid, med vekt på dens samfunnsentreprenørfunksjon og stedsutviklingsarbeid. NTNU 1997. Fag: Geografi. Kommune: Steinkjer
 • Mohrsen, Jens Bjarne: Steinkjer mannssangforening. Revyvirksomhet i 50 år - 1935-1985. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Steinkjer
 • Næss, Anne-Lovise: Blotet på Mære. Snorres skildring som religionshistorisk kilde. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Religionshistorie. Kommune: Steinkjer
 • Næstby, Inger: Om sted og forsvar i ei tid med store endringer. En case-studie av nedleggingen av Infanteriets øvingsavdeling på Steinkjersannan og dens konsekvenser for stedstilknytningen. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Steinkjer
 • Stenvik, Gunnar Morten: Fornminner i araelplanlegging. Oversikt over kjente fornminner og forslag til verne- og skjøtselsplan for Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. NLH 1982 Fag: Landskapsarkitektur
 • Sætherø, Unn: Ulstad Vestre Gård. NTH 1991. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Steinkjer (?) [Merknad: Kan også være Inderøy eller Stjørdal.]
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18670425 Fra: Ingeborg Anna Thraa, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Peder Volden, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, barnedødsfall, Helse og sykdom, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 1896 Fra: Maren Anna Jørgensdtr. Sem (søster), Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Hans Edvard Jørgensen Sem, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Sparbu..., årbok 1980
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, jernbane, Kultur, skolegang, Økonomiske kår, priser, toll, Nærmiljø, giftermål, Politikk,
 • År: 19151221 Fra: Karl Braset, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Decorahposten, USA Eier: , Publisert i: Sparbu, Årbok 2000
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, melkekyr, sild, folkeminner
 • År: 19490328 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: foto, bilkjøring, amerikapakke, familiebesøk, bursdagsfeiring, gardiner, Værforhold, Amerikanske forhold, vareutvalg, butikker, vareknapphet, køer, Politikk, politiske partier, hussalg,
 • År: 19531212 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: Amerikanske forhold, norgesbesøk, Værforhold, koreakrigen, Nærmiljø, Helse og sykdom, bryllup, brokk,
 • År: 19550104 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: julekort, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, julefeiring, biltur, Nærmiljø, barnedåp, Alderdom, språkundervisning,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Almenning - brukarliste (2216 STEINKJER)
Utskrift av pantebok nr 5 (1794-1803) for Inderøy sorenskriveri, autorisert den 24 januar 1795. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. [Nr 1 (1985)]. S. 45-48. Merknad: Brukarar + avgifter for fjellengsletter i Nordre Skogn almenning 1797.
 • Brev (2217 STEINKJER)
Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i Bedstadsundet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 37-39. Merknad: Frå 1741. Også trykt i same årbok 1936 s. 63-65.
 • Brev (2218 STEINKJER)
Fra Beitstadprestens copibok. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 39-42. Red. N. Taraldsen. Merknad: Avsendar: Sokneprest Heltberg 1742.
 • Dagbok (2219 STEINKJER)
Dagbok 1854-1876. Fra Brunstad i Kvam, tidligere Stod. Utg. Nord-Trøndelag historielag og Kvam historielag. 1978. 271 s. Merknad: Skrive av Ingebrigt Brunstad.
 • Fattigstyreprotokoll (2220 STEINKJER)
Avskrift av forhandlingsprotokoll for Glasø fattigkrets 1891-1898. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstad. 1987. S. 68-85. Red. Andreas Tørring.
 • Folketeljing 1801 (2221 STEINKJER)
Folketelling Egge 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2222 STEINKJER)
Folketelling Forr 1801. Utg. / Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2223 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Mære. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 35 s.
 • Folketeljing 1801 (2224 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Skei og Henning. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1801 (2225 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Kvam og Følling sogn. Utg. Kvam historielag. 1982. 55 s.
 • Folketeljing 1865 (2226 STEINKJER)
Folketellinga 1865 for Steinkjer ladested. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 49-90. Red. John Aasum.
 • Folketeljing 1865 (2227 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Egge. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1865 (2228 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Stod. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1988. 40 s.
 • Folketeljing 1865 (2229 STEINKJER)
Folketelling 1865 Mære sogn i Sparbu. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 66 s. Merknad: Også utgitt av Asbjørn Ruud Hammer, 1990(?), 78 s.
 • Folketeljing 1865 (2230 STEINKJER)
Folketelling 1865 Sparbu. For Henning og Skei sogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 67 s. Merknad: Folketeljinga for Skei sokn 1865 er også utgitt av Ogndal historielag 1989 (64 s.).
 • Folketeljing 1865 (2231 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden prestegjeld. 1865. Malmo, Solberg og Aas sogn. Utg. Beitstaden historielag. 1991. 96 s.
 • Folketeljing 1865 (2232 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1983]. 88 s.
 • Folketeljing 1875 (2233 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1980]. 86 s.
 • Folketeljing 1875 (2234 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. Utg. Beitstaden historielag. [1982]. 95 s.
 • Folketeljing 1875 (2235 STEINKJER)
Folketelling Steinkjer 1875. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 49 s.
 • Folketeljing 1875, 1900 (2236 STEINKJER)
Folketelling 1875 og 1900 for Forr sogn i Stod prestegjeld. Utg. Forr historielag. 1985. 45 s.
 • Folketeljing 1891 (2237 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 Sparbu. Mære og Henning sokn. Utg. Sparbu historielag. 1985. 109 s. Red. Henry Mære, Asbjørg Holmsve.
 • Folketeljing 1891 (2238 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1986. 43 s.
 • Folketeljing 1891 (2239 STEINKJER)
Folketelling 1891 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1981]. 75 s.
 • Folketeljing 1900 (2240 STEINKJER)
Folketelling 3. desember 1900 for Kvam og Følling sokn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1987]. 56 s.
 • Folketeljing 1900 (2241 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden 1900. Utg. Beitstaden historielag. 1985. 202 s.
 • Folketeljing 1900 (2242 STEINKJER)
Folketelling 1900 for Egge her Utg. Egge historielag. 1985. 75 s. Red.
 • Folketeljing 1900 (2243 STEINKJER)
Folketellingen i Steinkjer 3.12.1900. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1985. 96 s.
 • Folketeljing 1900 (2244 STEINKJER)
Folketellinga 1901 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1988. 62 s.
 • Føderådskontrakt (2245 STEINKJER)
Et skjøte og kårbrev. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 3 (1989). S. 15-18. Red. Einar Noem. Merknad: Frå Støstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2246 STEINKJER)
Ein plasskontrakt. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1981. S. 49-50. Merknad: Hodalsaunet under Haugdal 1889.
 • Husmannskontrakt (2247 STEINKJER)
Husmannsplasser og -slekter på Innherred II. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 128-139. Red. Henry Mære. Merknad: Kåbergaunet under Tuf prestegard 1826.
 • Kongebrev (2248 STEINKJER)
Eit kongebrev frå 1616. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 34 (1954). S. 94-96. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.2, hf. 2 s. 9-11, Trondheim 1785.
 • Kongebrev - løyve (2249 STEINKJER)
Ymse gamalt frå Beitstad. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 28 (1948). S. 66-68. Red. Ole S. Vannebo. Merknad: Sagløyve 1753.
 • Norgesbrev (2250 STEINKJER)
Gode ven! Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 46-47. Merknad: Avsendar: Anna Nilsdatter Saur 1906.
 • Norgesbrev (2251 STEINKJER)
Kjære søn. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 48-50. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole H. Kløvgaardtrø og kona 1918.
 • Norgesbrev (2252 STEINKJER)
Amerikabrev. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1980. S. 17-20. Merknad: Avsendar: Maren Anna Sem 1896.
 • Soldatbrev (2253 STEINKJER)
Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. 1926. S. 5-11. Merknad: 2 brev 1808. Også trykt i "Sålaupen. Årbok for Ogndal historielag" 1991 s. 11-13 og 1992 s. 13-15.
 • Folketeljing 1865 (2255 STEINKJER)
Folketellinga 1865. Strandstedet Stjørdalshalsen. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 91-118. Red. Henry Mære.
 • Kallsbrev ; brev (2256 STEINKJER)
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 27 (1947). S. 32-42. Red. Gunnar Skavlan. Merknad: 4 brev 160709.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (2257 STEINKJER)
Nedre Stjørdals Herreds Matrikulskyld... efter den i Medhold Lov af 6te Juni 1863 foretagne Revision, endelig besluttet i Møde af Herredskommissionen den 29de Nov. 1869. [1869]. 4 s.