Bibliografi:Vestby kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn
Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Follo · Romerike
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

Bygdebøker

 • Hjertaas, Mathias: Vestby prestegjeld. Bidrag til en østlandsbygds historie. 1920. 84 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Jakobsen, Kristian: Hølen minner. Utg. Hølen og Såner Vel. 1952. 98 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Linnestad, Bjørn: Vestby kirke og prestegård. Gården som ga bygda navn. Utg. B. Linnestad. 2010. 71 s. ISBN 978-82-303-1545-3
 • Son leksikon. Encyclopaedia Sonensis. Utg. Red. Ivar Gudmundsen ofl. 2002. 418 s.
 • Vestby bygdebok. Utg. Vestby kommune. 1997-
  • B.1. Johansen, Øystein Kock. Vestby - fra istid til vikingtid. 1997. ISBN 82-994452-1-3. 319 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Vestby: Det er laget en prosjekskisse for videre arbeid med Vestby bygdebok, men foreløpig er ingen beslutning tatt om utarbeidelse av bind to.

Hovedoppgaver 1907-

 • Hunnes, Einar: Vern av naturmiljø og kulturlandskap i Vestby kommune. En analyse av verneverdige områder og forekomster. NLH 1973 Fag: NLH
 • Slagtern, Ottar: Faktorer som påvirker valg av driftsform på mindre skogeiendommer. En undersøkelse blant Nedre Glommen skogeierforenings medlemmer i Frogn, Vestby og Ås. NLH 1984 Fag: Skogbr.driftstekn

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

De 43 spørsmål 1743

 • Dei 43 spørsmål 1743 (185 FOLLO)
Follobygdene gjennom prestebriller. Svarene på spørsmålene i 1743. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. 1969. S. 10-33. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Svar frå prestane i Nesodden, Kråkstad med Ski, Ås og Vestby.

Diplom

 • Diplom (261 VESTBY)
Ein strid om kyrkjemessedagen i Vestby sokn. I: Årbok for Follo historie- og museumslag. B.3 (1954-59). S. 51-58. Red. Hallvard Magerøy. Merknad: 2 brev frå 1391. Modernisert ortografi.
 • Diplom (281 OSLO)
Et par gamle Oslo-dokumenter. I: St. Hallvard. Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel. B.6 (1928). S. 164-171, 226-229. Red. Didrik Arup Seip. Merknad: Testamente ca. 1500 og vitneavhøyr vedrørande grensetvist i Vestby 1520.