Bibliografi:Voss kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne
Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Tidsskrifter

Innhold

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Berg, Arne: Finnesloftet på Voss : til gjestebod eller gilde?. 1951. 34 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Berg, Arne: Lydvaloftet på Voss i skiftande utforming. 1955. 29 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Bjørgaas, Knut: Or gommol ti. 1917-1961.
  • B.1: Æventyr å segne å stubba tao Vossastrond'ne. Utg. av folkeminnenemndi på Voss. 2.utg. 1943. 133 s.
  • B.4:Tao Vossastrond'ne. Utg. Folkeminnenemndi på Voss. 1944. 108 s.
  • B.5: Segne å stubba tao Vossastrond'ne. Utg. Folkeminnenemndi på Voss. 1945. 108 s.
 • Bjørkum, Andreas: Sjur Bygd, om bøkene hans og bruken av vossamålet. Utg. Børkjo forl. 2011. 168 s. ISBN 978-82-998336-1-5.
 • Bru, Ludvig: Skularne i Voss prestegjeld : fraa dei eldste tider til 1914. Utg. Voss skulestyre. 1914. 164 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Ebbing, Nanna: Fleischer's hotel - tradisjon og atmosfære : slekten Fleischer og litt om reiselivets utvikling på Voss. 1995. 92 s. ISBN 8299373905. Digital utgave på bokhylla.no
 • Festskrift : Oppheim og Vinje kyrkjer 1871-1971 : 100 år. Utg. Oppheim og Vinje sokneråd. 1971. 173 s.
 • Felttjenesteøvelserne paa Voss 1892. 1893. 121 + 68 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Fett, Per: Førhistoriske minne på Voss. Utg. Universitetet, Historisk museum. 1955-56. 4 b.
  • B.1: Evanger prestegjeld. 1956. 8 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.2: Voss pretegjeld. 1956. 43 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.3: Vossestrand prestegjeld. 1955. 9 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.4: Tillegg: Etterord. 1976. 9 s.
 • Finne, Arnfinn: Miltzow-ætti paa Voss. 1977. 258 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Gjerdåker, Johannes: Arbeidet i bygdene : årsrytmen på Voss før landbruket vart mekanisert. Utg. Vestanbok forl. 1980. 120 s. ISBN 8271010727. Digital utgave på bokhylla.no
 • Gjersvik, Bjørg: Historia til Voss og Hardanger sorenskrivarembete1591-1991 : (Voss åleine før 1685 og etter 1918). Utg. Voss sorenskrivarembete. 1991. 76 bl. Digital utgave på bokhylla.no
 • Gundhus, Grete: Lydvaloftet, Voss kommune iHordaland : undersøkelser og konservering av bemalt dekor fra middelalderen. Utg. Nirsk institutt for kulturminneforskning. 1995. 22 s. ISBN 8242606528. Digital utgave på bokhylla.no
 • Haga, Mads: Voss sparebank 1843 - 15. november - 1943. 1946. 158 s.
 • Hauge ungdomslag : 1909-2009 : samlingsstad for grenda i 100 år. Utg. Hauge ungdomslag. 2009. 149 s. ISBN 978-82-303-1448-7.
 • Heggstad, Leiv: Stadnamn på Voss. 1949. 209 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Hirth, Eirik: Klædebunaden på Voss i eldre og nyare tid. 1944. 32 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Kindem, Lars: Vossaboki. Utg. Voss bygdeboknemnd. 1933-1938.
  • B.1: Vossavangen. 1933. 379 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.2: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar. 1935. 512 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.3: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar. 1936. 571 s. Digital utgave på bokhylla.no
  • B.4: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar. 1936. 611 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Kløve, Anna: Gards- og ættesoge for Nedre Kløve, gnr 119, Voss. 1987. 56 s.
 • Kløve, Anna: Voss tingbok : nr. 15 : 1683-85 : sorenskriver Niels Kaaes rettsreferatUtg. Historisk institutt, Universitetet i Oslo. 1990.(Publikasjoner fra Tingbokprosjektet)
 • Kløve, Per: Festskrift : Voss indremisjon 125 år : 1865-1990. Utg. Voss indremisjons forlag. 1990. 311 s. ISBN 8290451288. Digital utgave på bokhylla.no
 • Kvamsdal, Nils: Laget i sentrum : jubileumsskrift Voss idrottslag 125 år. Utg. ((Voss idrottslag]]. 2011. 126 s. ISBN 978-82-303-1684-9.
 • Myhre, Arthur: Voss utferdslag 1933-1993 : ein varde for glede og dugnadsånd. Utg. Voss utferdslag. 1993. 135 s. ISBN 8290451490. Digital utgave på bokhylla.no
 • Nag, Martin: Nytt lys over Thranitter-bevegelsen i Stavanger, Høyland og Voss. Utg. Arbeidernes historielag i Rogaland. 198. 123 s. (Skrift / Arbeidernes historielag i Rogaland ; 2)
 • Reime, Reidar og Per Jon Odéen: Mjølfjell og menneskene. Utg. John Grieg forl. 2012. 359 s. ISBN 978-82-533-0306-2. Merknad: Mjølfjell vel 50 år
 • Reime, Reidar: Reimegrend : frå bondesamfunn til hyttegrend. Utg. R. Reime. 2011. 288 s. ISBN 978-82-303-1757-0.
 • Reusch, Hans: Voss : fjeldbygningen inden rektangelkartet : Voss's omraade. 1905. 76 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Schjærven, Lars og Johannes Gjerdåker: Evangerboka : gards- og ættesoge. Utg. 1982-1984. 2.b.
 • Solberg, Randi Skredegård og Per Jon Odén: Vossaalbum : glimt frå arkivet etter fotograf Ole Skredegård. Utg. John Grieg forl. 2013?. 224 s. ISBN 978-82-533-0318-5.
 • Sæbø, Per: Voss : ei orientering om Vossabygdene i gamal og ny tid. 1951. 191 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Søndre Bergenhus amt : Voss. 1977. 258 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Voss bygdebok. Utg. Voss bygdeboknemnd. 3 b. 1971-1980.
  • B.1: Lyngvær, Roald: Ættebok for Vossestrand. 1971. 602 s.
  • B.2: Hellesnes, Torstein: Gardssoge for Vossestrand : Vinje sokn. 1972. 499 s.
  • B.3: Hellesnes, Torstein og Johannes Gjerdåker: Gardssoge for Oppheim sokn. 1980. 372 s. ISBN 82-7101-071-9. Digital utgave på bokhylla.no
 • Voss folkehøgskule 1895-1915. Utg. Elevlaget. 1915. 187 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Voss folkehøgskule 1895-1945 : Lars Eskeland, minneskrift. Utg. Voss bokhandel. 1945. 110 s. Digital utgave på bokhylla.no
 • Voss off. landsgymnas. Ei tretti-årsskrift : 1916-1946. Skriftnemnd: Hallvard Framnes, Sigurd Eskeland, Per Tylden. 1946. 132 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. Nordhordland og Voss. Masteroppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2009. Digital utgave
 • Håberg, Live: Den preproprielle artikkelen i norsk : ei undersøking av namneartiklar i Kvæfjord, Gausdal og Voss. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2010. Digital utgave
 • Sandvik, Oddbjørg: Lokalhistorisk bibliografi over Voss kommune 1970-1990. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2002.
 • Sognnæs, Olav Harboe: Lokalhistorisk bibliografi over Evanger, Voss og Vossestrand kommuner fram til 1950. Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, 1977.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1916 Fra: Iver Horvei, Voss, Hordaland Til: Filip J. Horvei, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Helse og sykdom, revmatisme, influensa, Værforhold, priser, pengeverdi, første verdenskrig, handelsreisende, Årsvekst og avling, Politikk, Økonomiske kår,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy