Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Brandvalsagas bestyrerbolig (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Brandvalsaga og bestyrerboligen i 1879
Bygningen ble reist av Brandvalssagas eiere i 1859. Den fulgte med da Lillestrøm Dampsag & Høvleri kjøpte sagbruket i 1880. Fotografi fra 2011.

Brandvalsagas bestyrerbolig ble bygget i 1859 i tilknytning til Brandvalsaga som var Lillestrøms første dampdrevne sagbruk. Bruksbestyreren og hans familie bodde i boligen, og her var også sagbrukets driftskontor. Da Lillestrøm Dampsag og Høvleri kjøpte sagbruket i 1880, fulgte bestyrerboligen med. Dette var det første huset i Lillestrøm som ble bygget i sveitserstil, og denne staselige bygningen sto som en kontrast til arbeiderboligene som etter hvert ble bygget i området.

Bruksskolelokale i andre etasje

I 1863 ble husets andre etasje tatt i bruk som skole til Lillestrøm Brugsskole sto ferdig i 1876. I denne perioden steg elevtallet fra 59 til 198. Her gikk ikke bare sagbruksarbeidernes barn, men også alle andre barn i Lillestrøm siden den første offentlige skolen, Kirkegatens skole ikke ble ferdig før i 1887. I tillegg til bruksbestyreren og hans familie bodde bruksskolelæreren med sin familie og en tjenestepike i huset. I følge folketellingen i 1865 [1] bodde det 17 mennesker i boligen.

Nye funksjoner

Da Lillestrøm Dampsag & Høvleri brant i 1965, fikk boligen en annen funksjon. Skedsmo kommune kjøpte huset, og det ble først leid ut til et sykkelverkssted i første etasje, og i andre etasje var det utleieboliger. Etter noen år som lokale for kunstneren Petar Petale ble boligen totalrenovert. Det benyttes i 2012 til utstillingslokale for ulike kunstnere.

Beliggenhet

Huset ligger i Sagparken som er Skedsmo kommunes tusenårssted. Her ligger flere bygninger som forteller om deler av kommunens historie: Lurkahuset, Dampmaskinbygningen og Lillestrøm Arbeidersamfund. Flomvollen med gang- og sykkelveg går gjennom området.

Kilder og litteratur

Fotnote

  1. Helgesens hus ved Brandvold Dampsag, også Sørum ø. Grorud i folketelling 1865 for Skedsmo prestegjeld fra Digitalarkivet