Brevik

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
«Brevik» har flere betydninger.
Stathelle til venstre og Brevik til høyre. Europavei 18 over Grenlandsbrua (bakerst). Frierfjorden i bakgrunnen og Langesundsfjorden i forgrunnen.
Foto: Bamble kommune
Brevik sett fra brua. «Øya», med Brevik kirke, til høyre i bildet
Brevik anno 1800
Malt av John William Edy

Brevik er en by i Porsgrunn kommune i Telemark. Brevik var egen kommune fram til kommunesammenslåingen i 1964, da den – sammen med Eidanger og Porsgrunn – ble en ny kommune som fikk navnet Porsgrunn. Brevik er i dag en bydel i den store flerkjernebyen i Grenland, som SSB kaller Porsgrunn/Skien.

Brevik regnes som en av Norges best bevarte «seilskutebyer». Byen ligger ytterst på Eidangerhalvøya, og var tidligere en betydelig utskipingshavn for blant annet is og trelast.

ChrystiegårdenNorsk Folkemuseum kommer opprinnelig fra Brevik.

Kystlaget Brevikskysten holder til i byen.

Cort Adeler ble født her i 1622.


Vennskapsbyer

Oversikt over byens historie

1622: General-admiral Cort Adeler blir født.
1630: Militært batteri (blokkhus) blir anlagt på Øya (Blokkhustangen).
1670: Breviks første kirke blir bygd.
1680: Brevik får ladestedsrettigheter.
1689: Brevik får postkontor.
1693: Brevik får sitt første skolestyre.
1760. Den første brua over til Øya blir bygd.
1761: Stor bybrann i Brevik.
1779: Kongelig bevilling til overfarten Brevik-Stathelle.
1780: De første vektere ansettes.
1800: Nok en stor brann. Brevik har ca. 1000 innbyggere.
1801: Militært kanonbatteri blir anlagt på Øya.
1820. Gapestokken ved kirken blir tatt ut av bruk.
1837: Hans Morten Thrane Esmark blir byens første ordfører.
1838: Postrøver Berg blir halshogd på Batteriet.
1845. Brevik får bystatus.
1846: Brevik får middelskole.
1847: Brevik får apotek. – Brevik Sparebank etableres.
1849: Brevik får sin første avis «Adressetidende».
1849: Brevik får sitt offentlige bibliotek.
1855: Brevik telegrafstasjon åpnes.
1867: De første vannverksdammer blir bygd.
1878: Breviks kirke nr. 2 blir innviet.
1882: Setreveien blir anlagt som ny hovedvei inn til byen.
1883: Brannvakttårnet blir bygd.
1893: Brevik Idrettslag blir stiftet.
1895: Brevik jernbanestasjon åpnes av kong Oscar II.
1896: Postruten med båt Brevik-Kristiansand åpnes.
1905: Breviks første kino.
1907: Kong Chulalongkorn av Siam besøker Brevik.
1914: Brevik får elektrisk lys.
1919: Sementproduksjonen starter ved Dalen Portland Cementfabrik.
1921: Brevik får eget sykehus.
1925: Brevik får gamlehjem.
1931: Fiskebasaren bygges.
1945: Brevik får byvåpen.
1949: Langbrygga blir opprustet med betongbrygge.
1950: Furulund Idrettspark åpnes.
1952: Det blir bygd ny bru til Øya.
1958: Blekebakkveien blir bygd.
1960: Brevik kirke brenner.
1961: Ny skole tas i bruk på Åsen.
1962: Brevik bru blir tatt i bruk.
1963: Ny kino blir bygd.
1963: Breviks kirke nr. 3 blir innviet.
1963: Kommunesammenslåing. Eidanger og byene Brevik og Porsgrunn blir slått sammen.
1964: Ny kommune blir opprettet med navn Porsgrunn.
1966: Fergeruten Brevik-København starter.
1979: Kystverkets trafikksentral på Strømtangen blir opprettet.
1982: Breviksbåten «Alliance» blir verdensmester i seiling (yngligeklassen i Florida).
1983: Restauranthuset Sjøloftet i Brevik starter opp ved Breviks havnebasseng.
1992: Brevik sykehjem tas i bruk.
1995: DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja besøker Brevik.
1996: Grenlandsbrua blir åpnet av H.M. Kong Harald.

Jernbane

Brevik fikk egen jernbanelinje – Brevikbanen – i 1895. Persontrafikken ble nedlagt i 1968, og jernbanesporet er senere, sammen med deler av stasjonsområdet, blitt revet. I dag blir kun deler av banen brukt på strekningen fra Norcem til Porsgrunn for godstransport.

Post

Breviks første postkontor ble åpnet sommeren 1689. Byen var et naturlig knutepunkt for posttrafikken i Sør-Norge og ble hovedpostkontor for hele Skiensfjorden. På begynnelsen av 1800-tallet var det bare de fire største byene i Norge – Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo – som hadde større postomsetning enn Brevik. Postkontoret ble nedlagt og byttet ut med Post i butikk 17. september 2001, etter mer enn 300 års drift.

Bildegalleri

Utgående lenker

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!

Koordinater: 59.05543° N 9.69595° Ø