Bruker:Marianne Wiig/Kategoriseringsdugnad

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

Dugnad for omorganisering av toppkategoriene i lokalhistoriewiki.no:

Denne listen er satt sammen av toppkategoriene på lokalhistoriewikien. Legg inn "OK. Oppdrag utført" e.l. når dere har gått gjennom en kategori. Hvis dere har gjort noe ekstra (f.eks. lagt inn beskrivelse), er det fint om dere noterer det også. For lengre kommentarer, fungerer det antagelig best å legge dem under "Utført arbeid" nederst.


Beholde som toppkategori. Beskrivelse: Denne kategorien er forbeholdt innhold knyttet til wikien og dens struktur.

OK. Ida Tolgensbakk 25. jan 2011 kl. 16:11 (CET)

Gjøres om til Kategori:Lokal- og slektshistorie. Beskrivelse: Denne kategorien er forbeholdt innehold knyttet til lokal- eller slektshistoriefeltet spesielt (siden det er underforstått at alt innhold i wikien dreier seg om lokalhistorie). Legges inn i toppkategorien Kategori:Samfunns- og kulturhistorie.

:Spørsmål: skal vi ha en kategori som heter Samfunns- og kulturhistorie, og en som heter Samfunns- og kulturfag? Ida Tolgensbakk 21. jan 2011 kl. 22:52 (CET)

Berre den eine (Samfunns- og kulturfag) etter mi meining. Hans P. Hosar 24. jan 2011 kl. 14:18 (CET)
OK, da gjorde jeg det slik. Oppdrag utført! :-) Ida Tolgensbakk 25. jan 2011 kl. 16:11 (CET)

A-D

Legges inn i toppkategorien: Kategori:Offentlig forvaltning.

OK.

Legges inn i kategorien: Kategori:Underprosjekter.

OK. Oppdrag utført.

Legges i toppkategorien Kategori:Samfunns- og kulturhistorie.

OK. Lagt i Samfunns- og kulturfag.

Legges i kategoriene Kategori:Kunst og Kategori:Idrett og fritidsaktiviteter.

OK. Oppdrag utført.

Legges i kategorien Kategori:Kunst

OK. Oppdrag utført.

Legges i kategoriene: Kategori:Kolonier og Kategori:Administrativ inndeling.

OK. Oppdrag utført.

Legges i toppkategorien Kategori:Samfunns- og kulturhistorie.

OK. Lagt i Samfunns-og kulturfag.

E-G

Legges inn i toppkategorien: Kategori:Offentlig forvaltning.

OK. Oppdrag utført.

Gjøres om til Kategori:Kraftproduksjon. Beskrivelse: I denne kategorien legges også innhold som dreier seg om kraftdistribusjon. Legges inn i toppkategorien Kategori:Teknologi.

:Vi har blitt enige om å heller bruke kategorien Kraftproduksjon enn Energi. Men hvor legger vi da underkategorien Elektrisitet? Og skal kategorien Lys f eks byttes ut med kategorien Belysning? I så fall: hvor skal jeg legge kategorien Belysning? Ida Tolgensbakk 20. jan 2011 kl. 16:08 (CET)

Sjekk Kategori:Lys lenger ned på listen. Elektrisitet er jeg mer usikker på... Marianne Wiig 20. jan 2011 kl. 16:54 (CET)
Da har jeg ryddet i Lys og slikt... Elektrisitet får vente et øyeblikk eller to :-) Ida Tolgensbakk 21. jan 2011 kl. 13:30 (CET)

Gjøres om til Kategori:Farging og Kategori:Maling. Legges i toppkategorien Kategori:Industri og handverk.

Har lagt artikler fra kategorien Farger over i Farging eller Maling (som begge er lagt i den nye Industri og handverk). Men her trengs det mer rydding. Ida Tolgensbakk 22. jan 2011 kl. 00:09 (CET)

Gjøres om til Kategori:Zoologi. Legges i toppkategorien Kategori:Naturvitenskap.

OK. Oppdrag utført.

Gjøres om til Kategori:Botanikk. Legges i toppkategorien Kategori:Naturvitenskap.

OK. Oppdrag utført.

Legges i toppkategorien Kategori:Lokalhistoriewiki.no.

OK.

Legges i kategorien Kategori:Næringsliv.

OK.

Beskrivelse: Brukes om naturgeografi. Administrative inndelinger legges i Kategori:Administrativ inndeling.

Påbegynt, se nedenfor.

H-K

Beholde som toppkategori.

Legges i kategorien Kategori:Tid og periode.

OK.

Legges inn i toppkategorien: Kategori:Hushold og dagligliv.

OK.

Legges inn i toppkategorien: Kategori:Hushold og dagligliv.

OK.

Legges inn i toppkategorien: Kategori:Offentlig forvaltning.

Enkelte av artiklene her passer ikke inn i Offentlig forvaltning - hva skal vi gjøre med det?

For meg ser det ut til at det er dei færraste av artiklane som passar inn under Offentlig forvaltning. Det må vere ein glipp (så utruleg som det enn kan høyrast!) at Institusjoner skal innsnevrast til å gjelde forvaltningsorgan. Kanskje vi like godt skal behalde Institusjoner. Underkategoriane der er ikkje så galne. Hans P. Hosar 24. jan 2011 kl. 14:38 (CET)

Legges i kategorien Kategori:Tid og periode.

OK:

Legges i kategorien Kategori:Tid og periode.

OK.

Legges i toppkategorien Kategori:Kjelder og litteratur.

OK.

Gjøres om til Kategori:Samferdsel og kommunikasjon.

OK. Men NB kategorien Samfersel og kommunikasjon inneholder nå underkategoriene kategori Samferdsel og kategori Kommunikasjon. Her må vi kanskje gjøre et eller annet.Ida Tolgensbakk 24. jan 2011 kl. 13:41 (CET)
Det kan vel ikkje vere noko i vegen for å sløyfe dei to nemnde underkategoriane?Hans P. Hosar 24. jan 2011 kl. 14:15 (CET)
Nå har jeg rydda i denne også - trenger kanskje flere mellomnivåkategorier, men det kan komme på sikt! Ida Tolgensbakk 25. jan 2011 kl. 12:46 (CET)


Gjøres om til Kategori:Tid og periode.

OK.

Vent med denne! Stor og komplisert kategori som trenger nærmere diskusjon.

Legges i toppkategorien Kategori:Samfunns- og kulturfag.

Vent med denne! Stor og komplisert kategori som trenger nærmere diskusjon. Planen er å gjøre om til toppkategoriene Kategori:Kunst og Kategori:Industri og handverk.

Legges i toppkategorien Kategori:Lokalhistoriewiki.no.

OK.

L-P

*Kategori:Litteratur Legges i toppkategorien Kategori:Kjelder og litteratur. Beskrivelse: For forfattere, se Kategori:Personer etter virke.

Gjøres om til Kategori:Belysning. Legges i toppkategorien Kategori:Hushold og dagligliv. Fyr legges i Kategori:Bygninger etter type, Kategori:Sjøfart og Kategori:Maritime kulturminner.

OK. Ida Tolgensbakk 21. jan 2011 kl. 13:30 (CET)

Legges i toppkategorien Kategori:Nærings- og nytelsesmidler.

OK.

Sjekk artiklene som ligger i denne kategorien! Det kan være aktuelt å legge dem i ulike overordnede kategorier.

Jeg tror disse artiklene må beholdes samlet - de er for det meste forklaringer på gamle ord for metaller. Men det blir vel galt å legge dem bare i kategorien Ordforklaringer? Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 15:45 (CET)

Legges i toppkategorien Kategori:Offentlig forvaltning.

OK.

Legges i toppkategorien Kategori:Kunst. Beskrivelse: Fortidsminner legges i Kategori:Fornminner.

Beholdes som toppkategori.

Gjøres om til toppkategorien Kategori:Primærnæringer. Følgende underkategorier beholdes her: Jakt, Landbruk, Reindrift, Sjøbruk, Skogbruk. Flytte Kategori:Trelastindustri til Kategori:Industri etter type. Flytte Kategori:Onner til Kategori:Landbruk. Flytte Kategori:Brensel til Kategori:Naturressurser (som inneholder slikt som ligger i naturen, ubearbeidet).

Det som ligger i underkategorien Naturfenomen flyttes til Naturskader (som igjen legges under Geografi). Beskrivelse for den overordnede kategorien: Herunder naturkatastrofer. Skadedyr. Overordnede kategorier: Zoologi og Naturskader.

Legges i toppkategorien Kategori:Språk. Beskrivelse: Om navnebruk.

OK. Denne ligger visst alt i riktig kategori. Men beskrivelsen bør kanskje revideres, jf. kategoridiskusjonen?Kallrustad 24. jan 2011 kl. 15:00 (CET)

Denne bør vi gå nøye gjennom og se hvor findelte de ulike underkategoriene er. Findeling på kommuner bør skje på et forholdsvis generelt nivå. Presiseringer kan heller gjøres uten områdespesifisering.

Beholdes som toppkategori.

Trenger et begrep som omfatter både ”Styre og stell”, men hvilket?! Følgende underkategorier opprettes: Kategori:Politiske partier, Kategori:Politiske prosesser (Folkeavstemninger, Valg), Kategori:Organisasjoner og bevegelser (Arbeiderbevegelsen, Avholdsrørsla). Flytte Kategori:Stortinget og Kategori:Regjeringen til Kategori:Offentlig forvaltning. Flytte Kategori:Lover til Kategori:Rettsvesen.

Legges i toppkategorien Kategori:Samferdsel og kommunikasjon. Tok vekk slettemerket.

OK.

R-S

Beholdes som toppkategori.

Beholdes som toppkategori.

Legges i kategoriene Kategori:Nærings- og nytelsesmidler og Kategori:Hushold og dagligliv. Beskrivelse: Kategorien omfatter både bruk og produksjon av rusmidler.

OK.

Legges i toppkategorien Kategori:Samfunns- og kulturfag. Stor og komplisert kategori som trenger nærmere diskusjon.

Gjøres om til Kategori:Samliv. Legg inn beskrivelse av hva den omfatter.

OK. Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 16:00 (CET)
Hva gjør vi etterhvert med f.eks. fruktbarhetsritualer og prostitusjon? -- Olve Utne 31. jan 2011 kl. 14:25 (CET)

Gjøres om til Kategori:Skikker og ritualer. Bruke aktuelle religioner som overordnede tilleggskategorier.

OK. Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 16:00 (CET)

Legges i kategorin Kategori:Samliv. Trenger vi i tillegg en kategori Familieforhold e.l.?

OK. Tror ikke vi trenger Familieforhold i tillegg.Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 16:00 (CET)

Gjøres om til toppkategorien Kategori:Skikker og ritualer.

OK.

Gjøres om til Kategori:Lokal- og slektshistorie. Flytte Kategori:Slekter til Kategori:Personer.

OK.

Legges i kategorien Kategori:Klestilbehør som igjen legges i Kategori:Klær og fottøy.

OK. Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 16:00 (CET)

Beholdes som toppkategori.

Legges i kategorien Kategori:Naturressurser. Flytte Kategori:Steinkirker til Kategori:Kirker etter type. Flytte Kategori:Steinindustri til Kategori:Industri etter type.

:Bør Stein plasseres sammen med Steiner - eller dreier det seg om to helt forskjellige ting (stein som ressurs versus stein som landemerker/naturformasjoner)? I så fall bør begge forklares godt... Ida Tolgensbakk 24. jan 2011 kl. 13:19 (CET)

Hva bestemte vi oss som overordnet kategori her?!

T-Y

Beholdes som toppkategori.

OK.Ida Tolgensbakk 31. jan 2011 kl. 12:39 (CET)

Legges i kategorien Kategori:Industri og handverk.

OK. Ida Tolgensbakk 31. jan 2011 kl. 12:39 (CET)

Legges i Kategori:Industri og handverk.

OK. Ida Tolgensbakk 31. jan 2011 kl. 12:39 (CET)

Legges i kategorien Kategori:Lokalhistoriewiki.no

OK.

Gjøres om til Kategori:Klima.

OK. Ida Tolgensbakk 31. jan 2011 kl. 12:39 (CET)

*Kategori:Yrker Gjøres om til Kategori:Personer etter virke. Marthe holder på med denne

Diskusjonspunkter

 • Humaniora er gjort om til samfunns- og kulturfag. Under historie er det endel som trenger jobbing. Vennlig hilsen Marthe Glad 20. jan 2011 kl. 17:05 (CET)
Under historie synes jeg egentlig det er en del kategorier som trenger sletting... F eks kysthistorie: artikler kan i stedet kategoriseres som f eks fartøy eller fyr, det er underforstått at det dreier seg om historisk perspektiv på disse sakene, er det ikke? Det samme gjelder Historisk demografi - holder det ikke med kategorien Demografi? Ida Tolgensbakk 31. jan 2011 kl. 12:43 (CET)
 • Naturskader er lagd som kategori, - men jeg husker ikke hva som er moderkategorien dens. Har dere noen gode ideer? Vennlig hilsen Marthe Glad 20. jan 2011 kl. 17:46 (CET)
 • Jeg har lagt inn en del "OK. Oppdrag utført" i den øverste delen av lista, og markert spørsmål med fet skrift. Sikkert en mer oversiktlig måte å gjøre det på, men jeg var litt tom for ideer... skal jeg heller legge spørsmål ned hit mon tro? Ida Tolgensbakk 21. jan 2011 kl. 22:58 (CET)
 • Kategorien lokalhistoriewiki.no har jeg ordna litt på, men det må fikses mere før den kan anses å være ferdig... skal f eks de metodeartiklene som er kategorisert inn der, være der i det hele tatt? Ida Tolgensbakk 21. jan 2011 kl. 22:58 (CET)
 • Kategorien Geografi har jeg nå presisert at skal omhandle Naturgeografi og beslekta områder. Men hva gjør vi med underkategorien Geografiske enheter? Er den nødvendig, eller kan jeg ta Byer, Grevskap, Landsdeler osv vekk fra denne kategorien, og la dem ligge bare i f eks Administrativ inndeling, Verdslig inndeling eller noe slikt? Lurer Ida Tolgensbakk 24. jan 2011 kl. 13:06 (CET)
 • Kategorien Posthistorie har jeg nå rett og slett fjernet. Artiklene som lå der kunne like gjerne kategoriseres under f eks Postvesen. Håper det var OK. Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 15:46 (CET)
 • Kategorien Klær versus kategorien Klær og fottøy ... hva skal vi gjøre her egentlig? Hjelp! Ida Tolgensbakk 28. jan 2011 kl. 16:10 (CET)
 • Musikk, dans og drama («MDD») har til felles at de er uttrykksformer der verket utspiller seg over tid, i motsetning til statiske kunstarter som bildehogging, kalligrafi og oljemaleri, der verket er statisk. MDD utgjør i idéhistorien det vi kaller de musiske kunster, og disse holdes også sammen innenfor videregående utdanning (studieretning for musikk, dans og drama fra og med Reform 94). Hadde det vært en tanke å holde disse (og beslektede fenomener) samlet i én paraplykategori med et navn som «utøvende kunst(er)», «musiske kunster» e.l.? Disse kan nok med fordel legges direkte under kategori:kultur, mistenker jeg, men det er ikke nødvendigvis umulig å legge paraplykategorien inn under «kunst» heller...(?) Hva tror dere? :) Olve Utne 31. jan 2011 kl. 16:04 (CET)
 • Etter litt tankeprosesser tror jeg at kategorien Politikk kan beholdes som overordna kategori. Ida Tolgensbakk 4. feb 2011 kl. 15:20 (CET)
 • Kunne det være en tanke å erstatte toppkategorien "Geografi" med "Natur"? I dag bruker vi en Geografi-toppkategori som kun er ment å omfatte naturgeografiske emner. Om vi bruker Natur som toppkategori (se Bent Eks emneliste her), kan vi underinndele i Planter, Dyr, Geologi, Klima osv. Ida Tolgensbakk 7. feb 2011 kl. 17:12 (CET)
  • Ja. :-) Olve Utne 7. feb 2011 kl. 21:28 (CET)

Veien videre

 • Kategorien Historie. Ida og Marthe mener den bør opphøre å eksistere. Men hvor skal de forskjellige underkategoriene og artiklene puttes?
 • Idrett- og fritidsaktiviteter. Er litt vanskelig fordi vi ikke har gjort noen grensetrekking mellom sport, fritid, moro og idrett. Blant annet ser vi dette problemet i skisportkategorien, hvor folk som står på ski er putta, uavhengig av om de driver med sport eller ikke (f.eks milorg på ski). Skal vi løse dette ved å sortere det under produkt? Ski, skøyter, akebrett? Eller er det en annen løsning som er bedre?
 • Skole. Må så innmari tas. Ta med forrige omgangs utkast og Olves kommentar fra sist.
 • Olvespørsmåla oppover her kan vi også diskutere i plenum.

Diskusjon

 • Historie etter område - jeg har begynt å oppløse disse, men så ser jeg at det er veldig mange filer som ender opp på rota på kommunekategorien. Er det et problem? Blir det for mye på rota på kommunesidene? Burde vi ha en annen måte å sortere dem, - er egentlig "etter område" en lur sorteringsmåte?
 • Byhistorie - mest metodeartikler som er igjen.
 • Militærhistorie - Ting faller ut av militærhistorieforsidene. Jeg er usikker på hvordan man endrer disse listene. Derfor har jeg avventa ferdigstillinga av den. Noen av kategoriene er jeg også usikker på. Militærhistorie og militærvesen er nesten overførbare, men ikke helt. Vennlig hilsen Marthe Glad 29. mar 2011 kl. 13:09 (CEST)
 • Fisk eller fiske? Nå har vi hovedkategorier for begge. Hvilken skal vi beholde? Kallrustad 29. mar 2011 kl. 14:03 (CEST)
Jeg er tilhenger av å beholde begge - Fiske under Sjøbruk eller hva det nå skal være, og Fisk under Dyr. Ida Tolgensbakk 28. apr 2011 kl. 16:21 (CEST)
 • Naturbruk: står vi fast på at dette skal gjøres om til primærnæringer? I så fall: hvor går grensa mot sekundærnæringer? Og skal f eks bergverksdrift ligge i denne kategorien, enten den heter naturbruk eller primærnæring? Ida Tolgensbakk 28. apr 2011 kl. 16:17 (CEST)
Kan ikkje la vere å blande meg litt. Ser problemstillinga frå utstyrsleverandør og reparatørsida. Desse har i mi tid i faget vore i landbruks-, anleggs-, og skogsmaskiner der maskiner til bergverksdrift stort sett går under anleggsmaskiner. Desse har i utdanningssystemet for reparatørar VK I-kurs Arbeidsmaskiner. Utstyr til fiskeoppdrett/havbruk blir selt og reparert delvis av same bransjane, delvis av dei som driv med utstyr til mindre fiskebåtar og av utstyrsprodusentane. For alle desse felta gjeld vel at det er primærnæring så lenge områdeeigar driv med eigne utstyr og direkte tilsette folk. Der det er litt størrelse i drifta med entrepenørdrift etter anbod snakkar ein om industriell drift. Industriell drift har sterke innslag av sekundærnæring, eller ?. Behald Kategori: Naturbruk, ellers trur eg dette vert temmeleg komplisert. Helsing: Oddvar Høydalsvik 28. apr 2011 kl. 21:20 (CEST)