Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Donjonen på Fredriksten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Donjonen på Fredriksten festning ligger ut mot Tistedalen, nord-øst for hovedfestningen. En donjon er et forsvarstårn eller kanontårn med skyts, forlegning og magasiner, normalt det sentrale punkt i en tårnfestning. Donjonen på Fredriksten ligger utenfor citadellet som et fremskutt anlegg, for å forsterke en ellers usikker flanke. Tårnet ble oppført av murmester Johan Olsen i 1683, og i 1687 fikk det rom for proviant, krutt og oppholdsrom for mannskaper.

Det var uenighet om tårnets forsvarsevne, og tårnet var til tider i svært dårlig forfatning. I 1717 ble det utbedret, og i 1725 anføres det at taket over tårnet er råttent og nedskutt av fienden, altså må det ha blitt beskutt under Karl 12.'s angrep.

På slutten av 1700-tallet var det forslag om å innlemme Donjonen i festningsmuren, men dette ble ikke realisert. På 1800-tallet ble anlegget brukt som arrest og fengsel. Ved moderniseringen av Fredriksten tidlig på 1900-tallet var det vurdert å montere en moderne tårnkanon på Donjonen, men heller ikke dette ble realisert.

Kilde

  • Nasjonale Festningsverk:Verneplan for Fredriksten festning[1], 2006