Folkeskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Gamle Hals skoleTustna ble bygd ca. 1890 og nedlagt i 1972.
Foto: Olve Utne

Folkeskole var betegnelsen på det obligatoriske offentlige 7-årige skolen fra 1889 til 1969. Begrepet ble innført ved «Lov om folkeskolen» av 1889 og erstattet da betegnelsen allmueskole. Folkeskolen tok etter hvert også opp i seg de bruksskolene som fortsatt eksisterte. Fram til 1959 var folkeskolen delt i en landsfolkeskole og en byfolkeskole med sine respektive lover. Ved «Lov om grunnskolen» av 1969 ble navnet endret til grunnskole, som omfattet både barneskole og ungdomsskole.

Kilder

Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy