Wikien blir utilgjengelig mandag 30. mai fra kl. 14:00 og utover kvelden grunnet vedlikehold.

Forside:Berlevåg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Vest-Finnmark • Indre Finnmark • Øst-Finnmark
Lebesby • Gamvik • Berlevåg • Båtsfjord • Vardø • Vadsø • Sør-Varanger

Om Berlevåg kommune
2024 Berlevag komm.png
Berlevåg kommune (nordsamisk: Bearalvági gielda) er en kommune på Varangerhalvøyas nord-østkyst i Øst-Finnmark. Kommunen grenser mot Barentshavet i nord, Båtsfjord i øst, Tana i syd og Gamvik på den andre siden av Tanafjorden i vest. Kommunens administrasjonssenter er Berlevåg, og innbyggerne er fordelt på kommunesenteret, fiskerihavnen og fiskeværet Kongsfjord. Berlevåg er et av Hurtigrutens anløpssteder, og vel tre km fra sentrum ligger Berlevåg lufthavn. Frem til 1969 lå kysttelefonistasjonen Berlevåg radio her. Circa fire kilometer øst for kommunesenteret ligger Kjølnes fyr.

Kirken i Berlevåg ble bygget i 1960, og har 300 sitteplasser. Kongsfjord har bedehus.

Da tyskerne trakk seg tilbake på slutten av 2. verdenskrig (september 1944 – februar 1945), ble innbyggerne tvangsevakuert og all bebyggelse i Berlevåg brent med noen ganske få unntak som kirken og enkelte hus.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Her er hudinga på «Mot» godt i gang.Det er Håkon Høydalsvik og Håkon Berg som er i gang med fjerde planken på babord side
(1972)
MB «Mot», M-38-A, Kjennesignal: LM 4458. L/L Vik Båtbyggeri bygde denne båten i 1972 for Osvald Karlsen, Langevåg. Dette var første båten bygd på laminerte spant ved båtbyggeriet. Kantraspanta framme og bak var i heil ved og utan skøyt. Båten er i Fiskeriregisteret oppgitt til 13,5 m lang, 4,1 m breidde og 1,7 m djup. Det gir lengde 43’.   Les mer …

Fra stenbruddene i Berlevåg ble det tatt ut sten som ble brukt under byggingen av moloene. Egne jernbanelinjer ble anlagt for å transportere den fra fjellsiden ned til havkanten. Bruddet er det felles navnet på den delen av Løkvikfjellet der det ble tatt ut sten til molobyggingen. Totalt lå det tre stenbrudd her - østre, midtre og vestre. Det vestre er bedre kjent som Fangenbruddet. Kvaliteten på stenen var dårlig, noe som førte til at dekkblokkene til moloene ble støpt i betong, mens løsmasse fra bruddene ble brukt som fyllmasse i midten av moloene.   Les mer …

Berlevåg i 1928, moloene synlige i bakgrunnen
foto:Anders Beer Wilse
Moloene i Berlevåg ble bygget i løpet av en periode på ca 90 år etter at en storstorm i 1882 ødela store deler av Berlevågs fiskeflåte. Den første moloen som ble bygget, ble tatt av havet i 1932 og i 1959. I 1964 ble Svartoksmoloen ferdigstilt, og i 1973 Revnesmoloen. Moloene er konstruert av rundt 11 000 støpte betongblokker med fire ben (tetrapoder) som er filtret inn i hverandre. Senere er bølger med en høyde på 9,8 meter registrert, men moloene er ikke skadet.Under byggingen av de eldste moloene ble stenmasse som var uegnet til bruk, deponert nedenfor Bruddet. Navnet «myggmoloer» fikk disse fyllingene av arbeiderne som humoristisk hintet til at de også bygget moloer for all myggen i området. Senere ble det meste av massen i disse fyllingene brukt som fylling i Revnes- og Svartoksmoloene. I 2009 kan fremdeles svake konturer sees der disse fyllingene lå.   Les mer …

Jerbanelinjen i Berlevåg var 2,5 km lang og ble satt i drift i 1913. Den eldste traseén var i drift frem til 1920. Den knyttet Bruddet og Varnes sammen med en lang bru over Storelva slik at stenblokker, sten og støpte betongblokker som ble benyttet til molobyggingen, kunne transporteres fra bruddene til byggeplassen. Circa 1920 ble en ny linje anlagt for å transportere sten fra Fangenbruddet til byggingen av Svartoksmoloen på vestsiden av Berlevåg. En kort linje forbandt dessuten stenknuseverket på Revnes med Revnesmoloen. Sporet var i drift i 1960-årene.   Les mer …

 
Se også
 
Eksterne ressurser
Forside:Berlevåg kommune/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Berlevåg kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler