På grunn av nødvendig vedlikehold vil Lokalhistoriewiki ikke være tilgjengelig fra kl. 14.00 og omkring fire timer framover den 24. juli 2014. Vi beklager ulemper dette måtte medføre.

Forside:Flatanger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Møre og Romsdal • Sør-Trøndelag • Nord-Trøndelag
Stjørdalen • Innherad • Namdalen
Høylandet • Overhalla • Fosnes • Namsos • Namdalseid • Flatanger • Vikna • Nærøy • Leka • Grong • Røyrvik • Namsskogan • Snåsa

Om Flatanger kommune
1749 Flatanger komm.png
Flatanger kommune ligger i Namdalen i Nord-Trøndelag, sørvest for innløpet til Namsfjorden. Flatanger grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke og i øst til Namdalseid kommune.

Administrasjonssenteret er tettstedet Lauvsnes, der omkring 40 % av innbyggerne bor. Folketallet har etter andre verdenskrig gått sterkt tilbake. Flatanger hadde 1148 innbyggere i 2012 mot 1764 i 1950.

Jordbruk, havbruk og turisme er viktige næringer. Kommunen har flere fiskeoppdrettsanlegg. Namdalens Træsliperi var i drift fra 1909 til 1979, mens Flatanger sparebank ble oppretta i 1883.

Flatanger tilsvarer sogna Sør-Flatanger og Nord-Flatanger i Flatanger prestegjeld, Namdal prosti i Nidaros bispedømme, Flatanger lensmannsdistrikt i Nord-Trøndelag politidistrikt og hører inn under Namdal tingrett.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
Nicolai Saxegaard, ordfører i Harstad 1906.
Nicolai Olaf Saxegaard (født 27. august 1870 i Flatanger, Nord-Trøndelag, død 1. desember 1933 i Oslo) var veiingeniør og lokalpolitiker. Han var gift med Signe Johanna Hansdatter, født 1871 i Tromsø. Saxegaard var ordfører i Harstad 1906, innvalgt i bystyret for Borgerpartiet. Han var amtets og statens mann ved Veikontoret i Harstad hvor han først tjenestegjorde som assistent fra 1895. Seinere ble han amtsingeniør for Troms, en stilling han hadde i 25 år. Saxegaard var en samfunnsbygger av de sjeldne. Hans primæroppgave var veibygging, men han stilte seg også i spissen for utvikling av et rutebilnett i fylket. Da Harstad Elektrisitetsverk ble stiftet i 1909, var Saxegaard initiativtakeren. Han ble da også selskapets første formann. Han hadde også en sentral lederrolle sammen med Th. Smith Sunde og Nicolai Bardal da aksjeselskapet Harstad Oppland Rutebil ble stiftet i 1922.   Les mer …

Steinkjer bedehus. Her ble Inntrøndelagen fylke stifta i juni 1891.
Foto: Anders Beer Wilse 1930. (Eier Norsk Folkemuseum).
Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag ble konstituert på Stenkjær bedehus i juni 1891. Da var lagene fra Innherred utskilt fra Trondhjems og omegns totalafholdsforening, som var blitt stiftet 23. januar 1878. Med stort engasjement gikk ildsjeler i bresjen. Dogmene ble etter hvert bekjempet og det gikk godt med organisasjonen som ble som en skole i organisasjonsarbeid og samfunnskunnskap for unge og eldre. I 1920-åra kom det flere reaksjoner, først etter kampen for forbud, så etter at kampen for forbud led nederlag. Men gløden var tydelig og organisasjonen overlevde - i litt bølgende fram- og tilbakegang. Da krigen kom til Norge i 1940 hindret det organisasjonen i å markere sine første 50 år. Men kampen er blitt videreført.   Les mer …

 
Sjå óg
 
Eksterne ressursar
Forside:Flatanger kommune/Eksterne ressursar
 
Kategoriar for Flatanger kommune
Ingen underkategorier.
 
Mest lest
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy