Forside:Fusa kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Rogaland • Hordaland • Sogn og Fjordane • Møre og Romsdal
Sunnhordland • Midthordland • Nordhordland • Voss • Hardanger
Samnanger • Fusa • Os • Austevoll • Sund • Fjell • Bergen • Askøy • Øygarden

Om Fusa kommune
1241 Fusa komm.png
Fusa kommune ligg i Hordaland, og grensar til Samnanger i nord, Kvam i aust, Kvinnherad i sør og Tysnes og Os i vest. Kommunane Strandvik og Hålandsdal, og området Bogstrand, vart innlemma i Fusa i 1964. Administrasjonssenteret er Eikelandsosen, som er einaste tettstad i fusa.

Kommunen har ikkje nokon næringsveg som skiljer seg ut som viktigast; industri, landbruk og havbruk har alle stor betydning. I industrien er det verkstadindustri som dominerar. I landbruket finn ein særlig husdyrhald.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
Holdhus kyrkje i Hålandsdalen i Fusa kommune slik kyrkjebygget framstår i dag. Kyrkja har ei bruks- og bygningshistorie tilbake til 1300-talet.
Foto: Knut Rage
Holdhus kyrkje ligg i gardklyngja Holdhus i Hålandsdalen søraust for Bergen. Kyrkja er nemnd i eit dokument frå 1306, og sidan omtala som soknekyrkje i Bjørgvin kalvskinn omlag 1350. Etter det finst det ingen skriftlege nedteikningar før 1600-talet, gjennom rekneskaper og synfaringar i perioden 1618 - 1722, og frå yngre kjelder. Før 1900 vart kyrkja kalla Haalandsdalen kyrkje. Utetter 1800-talet vart kyrkja for lita for den aukande folkemengda, samstundes som manglande vedikehald og trong for ny kyrkjegard gjorde at kyrkja gjekk or bruk på 1880-talet, då det vart bygd ei ny kyrkje på den meir sentrale staden Eide i Hålandsdalen i 1890. Det vart bestemt at Holdhus kyrkje skulle rivast, men i staden vart ho overteken av Fortidsminneforeningen i 1900. Det vart gjort omfattande reparasjonsarbeider på kyrkja i 1905-1906. Sidan 1920-åra har det vore halde olsokmesser i kyrkja, i tillegg til annan bruk. Kyrkja er også nytta i undervisinga til leirskulen som ligg like i nærleiken. Dei siste åra har kyrkja også vore brukt av Den nordisk-katolske kyrkje i Bergen som held messe sommars tid, og er også open for turistar i sommarsesongen.   Les mer …

 
Sjå óg


 
Eksterne ressursar
Forside:Fusa kommune/Eksterne ressursar
 
Kategoriar for Fusa kommune
ingen underkategorier
 
Mest lest