Forside:Klepp kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Rogaland • Hordaland • Sogn og Fjordane • Møre og Romsdal
Jæren • Ryfylke
Gjesdal • Time •  • Klepp • Sola • Sandnes • Stavanger • Randaberg

Om Klepp kommune
1120 Klepp komm.png
Klepp kommune er ein kommune på Jæren i Rogaland. Kommunen grensar til i sør, Time i aust og Sandnes og Sola i nord. Klepp og Time er dei to einaste kommunane i Rogaland som har hatt uendra grenser sidan 1837. Namnet kjem frå norrønt Kleppr, 'klump', truleg opphavleg nytta om høgda Kleppvarden.

Det er to tettstader som ligg heilt innanfor kommunen sine grenser: Administrasjonssentert Kleppe med drygt 8200 innbyggjarar (2013) og Pollestad med nesten 600 innbyggjarar (2013). Tettstadene Bryne og Kvernaland ligg dels innafor Klepp kommune.

Klepp er ein jordbrukskommune, der nesten tre fjerdedelar av arealet er dyrka mark. Om lag atten prosent av den dyrka jorda går til kornproduksjon, rundt åtte prosent til potet og frilandsgrønnsaker og ein fjerdedel til åker og hage. Det er også ein del pelsdyravl og husdyrbruk i kommunen.

  Les mer ...
 
Smakebitar fra artiklar
Asgaut Steinnes, foto fra ca. 1935.
Foto: Ukjent/Digitalt Museum/Oslo Museum
Asgaut Steinnes (født 11. oktober 1892 på Klepp i Rogaland, død 7. juli 1973) var arkivmann og historiker, riksarkivar 1933-60. Asgaut Steinnes var sønn av bonde, lærer og kirkesanger Eirik Asgautsson Steinnes (1863–1910) og Sofie Marie Seland (1865–1939). Han ble gift i 1917 i Asker med Gudrun Mauland (1894–1977). Som Steinnes' hovedverk som historiker regnes Gamal skatteskipnad i Noreg i to bind (1930–33). Et annet sentralt arbeid er Mål, vekt og verderekning i Noreg i millomalderen og ei tid etter, fra 1936. Hans siste utgivelse var Styrings- og rettsskipnad i Sørvest-Noreg i mellomalderen (utgitt i 1974, etter hans død).   Les mer …

Orre gamle kyrkje.
Foto: Gunleiv Hadland
Orre gamle kyrkje er ei kyrkje på Orre i Klepp kommuneJæren. Den eldste delen av kyrkja skal vera bygd kring midt på 1200-talet. Kyrkja ligg ikkje langt frå havet, og Orrestranda ved Nordsjøen. Truleg stod sjøen høgare i mellomalderen, slik at båtar kunne leggja til heilt innmed kyrkja. Orre gamle kyrkje var soknekyrkje for Orre sokn fram til 1950, då Orre kyrkjePollestad (Orre sentrum) vart bygd.   Les mer …

 
Sjå óg


 
Eksterne ressursar
Forside:Klepp kommune/Eksterne ressursar
 
Kategoriar for Klepp kommune
ingen underkategorier
 
Mest lest