Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Hans Tandbergs sag (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

Hans Tandbergs sag i Lillestrøm ble etablert av Hans Tandberg omkring 1870 ved hjelp av midler fra faren Engebret Tandberg. Bruket ble kalt Hansesaga. I 1871 hadde bruket en arbeidsstokk på 10 mann, og det ble skåret 720 tylfter tømmer. I 1875 var arbeidsstokken økt til 45 mann. Sagbruket endret navn til Tandberg, Schmidt & Co da Hans Tandberg tok inn grosserer Schmidt som kompanjong.

De fikk ikke saga til å lønne seg i den økonomiske nedgangstida i slutten av 1870-åra, og de solgte saga til finansmannen Gunerius Pettersen i Kristiania.

Saga brant i 1882, og den ble ikke bygd opp igjen.

Kilder og litteratur

  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978.