Bli med på dugnaden med å koordinatfeste artikler og bilder på Lokalhistoriewiki!

Johannes Sellæg

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Johannes Sellæg viser frem et historisk avisoppslag i et ekstranummer av Aftenposten 1905 i forbindelse med 7. juni-beslutningen, som erklærer at kongemakten er trådt ut av funksjon og at kronen er tilbudt en av dynastiets yngre prinser. Avisbildet til venstre viser statsminister Michelsen og til høyre stortingspresident Berner.
Fra Minnelunden ved Harstad gravlund 8. mai 1985 - på 40-årsdagen for frigjøringen. Johannes Sellæg legger ned blomster ved Minnesmerket over de falne.
Foto: SevE/Harstad Tidende

Johannes Sellæg, høyesterettsadvokat og krigsadvokat, født i Harstad 25. juni 1926, død 25. juli 2012, sønn av forretningsfører Mathias Sellæg og Helma, f. Henriksen. Gift med Edna Marie, f. Hartvigsen. Sellæg var også kjent for sine interesser for menighetsarbeid, politikk og lokalhistorie. Han var foregangsmann for å reise Soldathjemmet i Normanns gate 7. Han var innvalgt i kommunestyret for Høyre fra 1976 til 1983. Som lokalhistoriker har han skrevet en rekke artikler i Årbok for Harstad.

Fra 1965 til 1995 var han krigsadvokat, som var et juridisk kontrollorgan for Hæren i Nord-Norge. Oppgaven omfattet blant annet kontroll med alle pålagte refselser i avdelingene.

CV

 • Examen artium 1945.
 • Juridisk embetseksamen 1951, sakfører og konstituert dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete samme år.
 • Fullmektig hos høyesterettsadvokat Sigurd Saue, Harstad 1951-1955.
 • Overrettssakfører 1954.
 • Dommerfullmektig ved Salten sorenskriverembete 1955-1956.
 • Høyesterettsadvokat 1971.
 • Eget kontor i Harstad fra 1956, fra 1979 i kompaniskap med advokat Ottar Bj. Nilsen og fra 1981 også med advokat Lars Weyer-Larsen.
 • Krigsadvokat for landstridskreftene i Nord-Norge fra 1965.
 • Forretningsfører i Forsikringsforeningen Sjøtrygd 1961-1964.
 • Havariagent i Sjøassurandørenes Centralforening fra 1961.
 • Styremedlem av Troms krets av Den Norske Advokatforening, og fire år som kretsformann.
 • Mangeårig medlem av Menighetsrådet i Harstad.
 • Innvalgt i Harstad kommunestyre for Høyre fra 1976 til 1983
 • Styremedlem i Kaarbøs Mek. Verksted A/S, Harstad 1975-1979.
 • Tillitsverv ved Nord-Norges Åndssvakehjem, senere forstanderskapsmedlem.

Utgivelser:

 • Sellæg, Johannes og Fari, Kirsten: Advokatens erstatningsansvar. Den norske advokatforenings småskrift nr. 38/7-21. 1976
 • Sellæg, Johannes: «Karl Andreas Hanssen, advokat, sorenskriver og ordfører». Årbok for Harstad 1997
 • Sellæg, Johannes: «Fra Harstadsjøen til bysamfunn. Hva rettstvister forteller». Årbok for Harstad 1997
 • Sellæg, Johannes: «Forsikring og forlis. Et tilbakeblikk til 1928». Årbok for Harstad 1998
 • Sellæg, Johannes: «Det første nordnorske forsikringsselskap». Årbok for Harstad 1999
 • Sellæg, Johannes: «Fire Harstad-advokater». Årbok for Harstad 2000
 • Sellæg, Johannes: «Tur-retur Høyesterett 9. april 1940. En dramatisk historie om to …» Årbok for Harstad 2000
 • Sellæg, Johannes: «Sorenskriver Alf Haaland». Årbok for Harstad 2000
 • Sellæg, Johannes: «Gammeldoktoren. Sigurd Kulseng-Hansen.» Årbok for Harstad 2001
 • Sellæg, Johannes: «Gammelklokkeren, Anders Kristiansen». Årbok for Harstad 2001
 • Sellæg, Johannes: «Fredly kirkegård og kapell». Årbok for Harstad 2002
 • Sellæg, Johannes: «Harstadbiler i 1930-åra». Årbok for Harstad 2003
 • Sellæg, Johannes: «Kong Oscar II's reise i nord 1903.» Årbok for Harstad 2003
 • Sellæg, Johannes: «Kirkeprofil i Trondenes: Prost Ole K. Steinholt, 1888-1955.» Årbok for Harstad 2004
 • Sellæg, Johannes: «Et møte med Harstad og Trondenes i 1876.» Årbok for Harstad 2005
 • Sellæg, Johannes: «Prost Hans Wilhelm Dop Smith, 1859-1941.» Årbok for Harstad 2005
 • Sellæg, Johannes: «Senja politikammer gjennom mer enn 100 år». Årbok for Harstad 2006
 • Sellæg, Johannes: «Spredte trekk fra kallsbok for Trondenes prestegjeld». Årbok for Harstad 2006
 • Sellæg, Johannes: «To kirkeprofiler fra Trondenes». Årbok for Harstad 2007
 • Sellæg, Johannes: «Ole Mikkelsen Sama, misjonæren fra Sama». Årbok for Harstad 2008

Kilder

 • Årbok for Harstad – alle utgaver.
 • Omtale i Harstad Tidende 24. juni 1986.
 • Omtale i Harstad Tidende 3.mars 1995.
 • Dødsannonse i Harstad Tidende 28. juli 2012.
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy