Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Jostedal skule

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Jostedal skule

Jostedal skule ligg på garden Bjørk i Jostedalen i Sogn og Fjordane. Det er ein grunnskule med årsstega 1-7 i Luster kommune. Skulekrinsen femner om området som høyrde til den nedlagde Jostedal kommune. Frå 1. august 2012 har skulen og Jostedal barnehage gått saman i Jostedal oppvekstsenter.

Skulekrinsen vart skipa ved ei samanslåing av dei fem tidlegare skulekrinsane i Jostedalen: Myklemyr, Sperle, Kreken, Krundalen og Mjølverdalen. Aldrande skulebygg og minkande elevtal gjorde at spørsmålet om ei samanslåing kom opp i andre halvdel av 1950-åra. Skulehuset i Kreken krins på Bjørk var i 1957 så dårleg at helserådsordføraren greip inn og stengde det. Jostedal heradsstyre vedtok samanslåing til ein skulekrins i oktober 1960, men lokaliseringa valda problem. På det aller siste heradsstyremøtet i soga til Jostedal kommune, 27. desember 1962, vart det så vedteke at den nye sentralskulen skulle plasserast på Bjørk. Den nye skulebygningen stod ferdig hausten 1968 og er framleis i bruk. I skuletunet er det seinare bygt både samfunnshus med symjehall, lysløype, fotballbane (kunstgras) ballbinge, og Jostedal barnehage. Tett attmed ligg det gamle ungdomshuset Dølaheimen (1924).

I 1970 stod den nye Luster ungdomsskule i Gaupne ferdig, og det vart eit spørsmål om kvar elevane i 7. klasse (fyrste ungdomsskulesteg) skulle gå. Luster kommunestyre vedtok at 7. klassen skulle vere ved Jostedal skule frå hausten 1976, og denne ordninga stod ved lag til 1989. Eit lokalt initiativ i 1980-åra om å få full ungdomsskule i Jostedalen førte ikkje fram.

Skuleåret 2010-2011 er Jostedal skule tredelt med 26 elevar.

Skulen tok i 1977 til å gje ut Jostedal skuleavis, som seinare vart Jostedal skule- og bygdeavis.

Litteratur

  • Øvregard, Kåre. (1996). Skulen i Luster gjennom 250 år. Kulturhistoriske glimt frå skulen sitt arbeid i dei ulike krinsane. Gaupne: Luster kommune.

Eksterne ressursar


Koordinater: 61.603384° N 7.292674° Ø