Kristian Birkeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Kristian Birkeland har prydet den norske 200-seddelen siden 1994.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Kristian Birkelands gravminne på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Kristian Birkeland (fullt fornavn Olaf Kristian Bernhard), 1867–1917, var forsker (fysiker). Han var født i Christiania som sønn av kjøpmann og skipsreder Reinert Tønnesen Birkeland (1838–99) og Inger Susanne Ege (1841–1913). Farsslekten var fra gården Birkeland ved Flekkefjord i Vest-Agder.

Birkeland tok examen artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1885 (han var også tilknyttet denne skolen som lærer et par år fra 1890). Birkeland ble cand.real. i 1890, og ble professor i fysikk ved universitetet i Kristiania fra 1898. Han ble særlig kjent for sin forskning om nordlyset, og en rekke originale og banebrytende oppfinnelser. Blant disse var metoden kjent som Birkeland–Eydes metode, for fremstilling av nitrogenbasert kalksalpeter til bruk i kunstgjødsel. Denne metoden la grunnlag for etableringen av Norsk Hydro i 1905 av ingeniøren og forretningsmannen Sam Eyde. I 1896 demonstrerte Birkeland røntgenstråling, som den første i Norge.

Birkeland gikk med i driften av Norsk Hydro, men trakk seg ut allerede i 1907. Han fortsatte sitt liv innen forskning, men nå med et betydning forbedret økonomisk handlerom.

Birkeland døde uventet i Tokyo i 1917 på vei hjem til Norge fra en reise.

Ettermæle

Birkeland har prydet den norske 200-seddelen siden 1994. Norges Banks begrunnelse er Birkeland hadde vært en eksponent for innovasjon og nyskaping som hadde satt varige spor innen en rekke naturvitenskapelige områder.

I 2004 opprettet Universitetet i Oslo, inspirert av arbeidet til Kristian Birkeland, Birkeland Innovasjon som skal hjelpe forskere å patentere resultater av forskningen sin.

Birkelands urne ble satt ned på Vestre gravlund i Oslo i 1922. 3. november 1952 ble det avduket en stein med minneplate på Birkelands grav. Steinen ble reist av Universitetet i Oslo og har følgende tekst : «Han bandt luftens kvelstoff i den eletromagnetiske lysbue, han utforsket sollysets natur, solens elektriske stråling og jordens magnetiske felt».

Professor Birkelands vei i bydel Alna i Oslo er navngitt etter Kristian Birkeland. Veien er tilstøtende til Sam Eydes vei.

Kilder og referanser