Lillestrøm kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Flyfoto av Lillestrøm i 1936
Lillestrøm kommune ble skilt ut fra Skedsmo kommune i 1908, og i 1962 ble kommunene slått sammen igjen. Det var naturlig at bysamfunnet Lillestrøm ble skilt ut fra landbruksbygda Skedsmo fordi hopehavet virket som en bremse på utviklingen i Lillestrøm. Som bygningskommune fra 1878 hadde Lillestrøm en godt utbygd og etablert administrasjon, og grensene for bygningskommunen ble utvidet i 1916 og 1932. Se Lillestrøm bygningskommune.

Befolkning

I perioden da Lillestrøm var egen kommune, vokste folketallet fra 4.373 i 1910 til 10.547 i 1960.

Lillestrøms befolkning 1910-1960

År Antall
1910 4373
1920 5741
1930 7052
1946 7784
1950 8388
1960 10547

Det første kommunevalget

2. oktober 1907 ble det første kommunestyret valgt. 818 av de 1350 stemmeberettigede benyttet stemmeretten sin, dvs. 60,6 %. Det forelå tre valglister: Fellesliste for Høyre og Venstre, Det norske Arbeiderpartis liste og Avholdsfolkenes liste. Det ble valgt 16 representanter til kommunestyret.

Av de 818 stemmene fikk felleslista absolutt flertall med 456, arbeiderpartilista 293 og avholdslista 69 stemmer. Venstre og Høyre stilte fellesliste for å hindre at Arbeiderpartiet skulle få makta i den nye kommunen. Lista hadde like mange representanter fra hvert av de to partiene, men strykninger førte til at det ble valgt inn seks fra Venstre og tre fra Høyre i kommunestyret.

De ni representantene var:


Det norske arbeiderparti fikk seks representanter:


Avholdsfolkets liste fikk en representant:


Det nye herredsstyrets konstituerende møte ble holdt 11. oktober, og da ble formannskapet og ordføreren valgt. Overrettssakfører Olaf Christophersen ble valgt til ordfører. Til formannskapsmedlemmer ble valgt overrettssakfører Hans Severin Arnesen, som også ble valgt til varaordfører, sagbruksformann og tømmermann Christian Larsen og fullmektig O. F. Løchen. Varamenn ble arbeider Gustav Jahr, snekker O. Syversen, sagbruksformann A. M. Larsen og kjøpmann Martinius Foseid.

Selv om kommunedelingen ikke trådte i kraft før 1. januar 1908, ble det holdt fem kommunestyre- og formannskapsmøter før årsskiftet. I tillegg ble det holdt fellesmøter om delingsvilkårene med kommunestyrene i Skedsmo og den nye Lørenskog kommune som ble utskilt fra Skedsmo samtidig med Lillestrøm.

Ordførere i Lillestrøm kommune 1908-1962

 • 1908-1910: Overrettssakfører Olaf Christophersen, Høyre
 • 1911-1913: Tømmermann Gustav Jahr, Arbeiderpartiet
 • 1914-1916: Overrettssakfører Hans Severin Arnessen, Arbeiderpartiet
 • 1917-1919: Skolebestyrer Knut Monsen Nordanger, Arbeiderpartiet
 • 1920-1923: Skifteformann Otto M. Thoresen, Arbeiderpartiet
 • 1923-1925: Skolebestyrer Knut Monsen Nordanger, Arbeiderpartiet
 • 1926-1928: Skifteformann Otto M. Thoresen, Arbeiderpartiet
 • 1929-1931: Skolebestyrer Knut Monsen Nordanger, Arbeiderpartiet
 • 1932-1934: Skifteformann Otto M. Thoresen, Arbeiderpartiet
 • 1935-1937: Cellulosearbeider Olaf Høgden, Arbeiderpartiet
 • 1938-1945: Lærer Magnus Bratlie, Arbeiderpartiet
 • 1940-1945: Lærer Magnus Bratlie, Nasjonal Samling
 • Mai-august 1945: Cellulosearbeider Olaf Høgden, Arbeiderpartiet
 • 1. august-31. desember 1945: Arbeider Adolf Amundsen, Arbeiderpartiet
 • 1946-1951: Jernbanemann Trygve Amundsen, Arbeiderpartiet
 • 1952-1962: Kontorsjef C. J. Hansen, Arbeiderpartiet

Næringsliv

Sagbruksindustrien ble ikke lenger enerådende etter 1900. Det vokste fram kjemisk industri, trikotasje- og konfeksjonsindustri, trevare- og snekkerfabrikker, en rekke ulike håndverksbedrifter, et stort antall butikker av flere slag og mange servicebedrifter.

Industri- og håndverksbedrifter

Bedriftens navn Etableringsår Drift Adresse Avviklingsår
Aabels Jernindustri 1. januar 1947 Sementvaremaskiner, sementrørpresser, blokkstøpemaskiner, former, vibratoer, taksteinsmaskiner med former m.m. Kjellerata 37
Sverre Aabogh & Sønner. Malermester 1929 Malermester Storgata 13 B
Håkon G. Andresen. Salmaker
Joh. Andersen. Snekkerbedrift Sørumsgata 44
Johan Aule. Snekkerverksted 1908 Dører, trapper, vinduer, kjøkken- og butikkinnredninger Sørumsgata 44
S. Bergersens Snekkeri 1934 Kontormøbler, innredningsarbeider, settekasser for trykkerier, andre møbler.

Dører, vinduer, trapper.

Skedsmogata 61 1984
Oscar Bjerke & Sønn A/S 1927 Entreprenør og byggevirksomhet Haraldsgate 8
H. Bjørnstad Snekkerifabrikk 1901 Møbler og innredninger Nittedalsgata 8
K. Brynildsen & Co. Fasadepussfabrikk 1946 Gravmonumenter, verandablomsterkasser, sokler, hageurner, portstolper, grå sementtakstein Lillestrøm fabrikkers industriområde
E. J. Bye Trikotasjeindustri 1939 Jakker og jumpere Storgata 20
Byggekompaniet A/S. Entreprenørforretning 23. februar 1946 Bygge- og anleggsvirksomhet
Karsten Cederkvist. Bakeri og konditori 1936 Bakeri og konditori
Christoffersen & Smestad Bilverksted 22. mai 1933 Bilverksted med salg av reservedeler Nittedalsgata 8
Dovre Fabrikker A/S 1922 Undertøy
Egeberg Brug 1913 Sagbruk, høvleri, kassebord
Ekelund Dampsag 1860 Sagbruk og høvleri 1939
Georg Fjeld. Snekkerbedrift St. Olavsgate 12
Garvernes Ekstraktfabrikk 1940
O. Gulbrandsens Bilverksted 1919 Reparasjoner, rekvisita, salg av Mil bensin og oljer Storgata 57
Gullaug Kjemiske Fabrikker A/S 1953
Nic. Hallingstad Bilreparasjon 1946 Bilverksted. Reparasjon og montering av brannmateriell Solheimsgata 5
H. Halvorsen. Mekanisk verksted
Marius Halvorsen. Sveise- og mek. verksted 1919 Sveise- og mekanisk raparasjonsarbeid, plate- og jernkonstruksjoner, beslag og gitterarbeid, fabrikasjon av ildfaste pengeskap Romeriksgata 5
Halvorsen & Søn. Rørleggervirksomhet 1931 Rørleggerarbeid, varme- og sanitæranlegg Kjellergata 23
Halvorsens bygningssnekkeri St. Olavsgate 50
Havnen Trevarefabrikk 1928 Vinduer, dører, trapper, kjøkkeninnredninger P. A. Munchsgate 7
Daniel Holmsen. Smedmester, grovsmed og hovslager 1933 All slags smedarbeid, hesteskoing, vogn- og beslagarbeid, bilfjærer og annet bilreparasjonsarbeid Wesselsplass 10
Reidar Jansen. Smie & mek. Verksted 1910 Trappegitter, balkonggitter, vinduer, porter, ulike typer frakttraller, reparasjon av karosseri og beslag til biler Lillestrøm Celluloses fabrikkområde
Oskar Johansen & Sønner. Snekkerfabrikk 1911 Ulikt snkkeri, skifabrikasjon Sørumsgata 66
C. O. Johnsbråthen. Snekkerverksted 1906 Dører, vinduer, kjøkkeninnredninger, møbler på bestilling Nittedalsgata 33
Reidar Johansen. Malermester 1947
O. A. Kristiansen. Konditori og bakeri 1. september 1917 Konditori og bakeri Nittedalsgata 43
Olaf Kristiansen & Sønn. Skifabrikk 1914 Ski og flyski, fluktstoler, bjerkestoler St. Olavsgate 18
Brødrene Kvernstuen, Blikkenslager
Johan Langaard. Møbelverksted 1915 De fleste møbeltyper
Lillestrøm Bilcentral A/S. Automobil 1922 Automobilforretning, import og forhandling av Ford, reparasjoner, bensinstasjon
Lillestrøm Blad 1934 Avisutgivelse, avis- og aksidenstrykkeri
Lillestrøm Cellulosefabrik 1908 Sulfitcellulose
Lillestrøm Cementullfabrikk 1949
Lillestrøm Cykkelfabrik 1916 Sammensetning av sykkelmerkene Norske Løve og S.B.S., reparasjoner og salg
Lillestrøm Dampsag og Høvleri 1869 Sagbruk og høvleri 1965
Lillestrøm Fabrikker A/S. Teknisk-kjemisk fabrikk 1945 Teknisk-kjemisk produksjon, bl. a. fenol-formaldehyd presspulver
Lillestrøm Flatbrødfabrikk
Lillestrøm Gartneri
Lillestrøm kommunale elektrisitetsverk 1911 Kaftleverandør, installasjonsforretning
Lillestrøm Meieri 1891 Flere adresser 1995
Lillestrøm Mørtelverk 1947 Pussmørtel, murmørtel, finkalk og kulekalk
Alfr. Lunde & Sønn. Snekkerifabrikk 1919 Dører, vinduer, trapper, kjøkkeninnredninger, butikkinnredninger, bikuber. St. Olavsgate 26
A. og R. Monsrud. Murmestre
J. Nordli. Skomakerverksted 1919 Reparasjoner og produksjon av skotøy Solheimsgata
Nordmann Trikotasjefabrikk A/S 1929 Undertøy, strømper, jakker m.m.
Norske Kunstharpikser A/S 1948 Framstilling av kunstharpikser
Norsk Vinsel Industri
Rawi Konfeksjonsfabrikk 1947
Realbygg A/S Entreprenørvirksomhet
Roma Mineralvannfabrikk 1920 Framstilling av mineralvann
Einar Ruud. Småindustri 1932 Paraplyunderstokker, rullegardinstokker, kosteskaft, alt i rundstokk Markveien 8 B
Skedsmo Dampsag og Høvleri 1884 Sagbruk, høvleri, produksjon av kassebord 1938
Skedsmo & Egeberg Bruk 1941 Sagbruk, høvleri, kassefabrikk, impregneringsverk. Produksjon av brakker
Stensby & Co. Pelsberederi og pelsfargeri 1947 Leieberedning, farging og rensing av pelsskinn
Sportsartikkelfabrikken ”TARZAN”
Joh. Syversen. Ski- og kjelkefabrikk 1904 Ski, kjelker, fluktstoler St. Olavsgate
Kristian Syversen. Skifabrikk 1898 Barneski
Per Syversen. Møbelverksted 1904 Finerte møbler og kjøkkeninnredninger
Volla Bilverksted
F. Wang. Blikkenslager
Arvid M. Westbye. Malermester
Harald Westby. Snekkerbedrift Elvegata 46
Øieren Dampsag og Høvleri 1870 Sagbruk og høvleri 1914
Øieren Sagbruk 1913 Sagbruk og høvleri. Produksjon av sviller og trelast for jernbanen

Handels- og servicebedrifter

Bedriftens navn Etableringsår Salgsvarer/tjenester Adresse Avviklingsår
Andersen og Kristiansen A/S 1901 Manufaktur og konfeksjon Voldgata 3
Anna Andersson. Melk og brødvarer 1941 Melk, brød, mineralvann Storgata 35
L. Andersen. Malerforretning 1939 Møbler Storgata 21
Arnesen og Langseth. Fiskeforretning
Anna Barkenes 1932 Kolonial og melk St. Olavs gate 42
Sig. Bergersen. Glass, stentøy og kjøkkenutstyr 15. august 1931 Glass, stentøy, kjøkkenutstyr, kortevarer, leketøy, fotoartikler, tobakk Nittedalsgata 19
Bjørnstad bensinstasjon 1919 Bensin, olje, gummi, rekvisita Storgata 24
Bryde og Bryde. Foto og tobakk 1927 Fotoartikler, tobakk, skrivesaker, aviser, ukeblader. Avskrivningskontor.
Centrum Cafe
Centrum Frisersalong 1941 Storgata 13
Effect frukt- og tobakkforretning 1. september 1935 Frukt, sjokolade, tobakk, aviser Storgata 35
Ebba Modes Moteforretning
Jacob Eriksen 1. januar 1907 Skotøy, manufaktur, kolonial, engros, detalj Storgata 13-15
Fiskematkompaniet A/S
FIX A/S. Damekonfeksjon og moteforretning 6. mars 1937 Spesialforretning i damekonfeksjon og motevarer Storgata 17
A. Fjeldstad. Fargehandel 1933 Detaljhandel i farge- og bygningsbransjen, parfymeriartikler Storgata 18
Inga Fladby. Tobakk- og fruktforretning 1910 Tobakk, frukt, leketøy, kortevarer, mineralvann, ukeblader Sørumsgata 39
Karsten Fladeby. Frisersalong 5. oktober 1940 Herrefrisør, hårbehandling for damer, salg av kosmetiske artikler Storgata 15
Aage Fohlin. Transportforretning 1923 Drosje- og lastebiltransport Storgata 49
H. L. Furuseth. Jernvarehandler Bygningsartikler, rørlegger, smieverksted, assuransevirksomhet 1894 Kirkegata 5
Else Gustu. Moteforretning 15. april 1944 Moteforretning, hattesalong Storgata 29
Anker Høgden. Frisør, tobakk. Herrefrisør
S. Høidahl. Agentur, en gros Januar 1938 Omsetter frukt, bær, grønnsaker, poteter, ost, hermetikk, diverse kolonialvarer
Aagot Isaksen. Blomsterforretning
Jern Risto. Grossist
Øistein Johansen. Herrefrisør 1933 Torvet 1
Øistein Johansen. Parfymeri 1937/1945 Toalett og frisørartikler, parfymeri, bijouteri, sykepleieartikler Torvet 1
Kaffistova 1915 Kafe
Lastebileiernes kjørekontor 1934 Lastebiltransport Storgata35
L. Laumann. Frisørsalong 1930 Herrefrisørsalong. Fra 1931 også damefrisørsalong
Lillestrøm Apotek 1882 Storgata 8 B
Lillestrøm Begravelsesbyrå 8. september 1923 Blomsterforretning, kransebinderi, likkisteverksted Torvet
Lillestrøm Bensinforsyning
Lillestrøm elektriske forretning
Lillestrøm Musikkhandel. Knut Westby Musikkinstrumenter, noter, grammofoner Solheimsgata 2
Lillestrøm Parfymeri og Thorleif Haug 1927 Parfymeriartikler, bijouteri, sykepleieartikler, kortevarer m.m. Herreklær fra eget skredderi. Storgata 1
Lillestrøm Privatbank
Lillestrøm Samvirkelag 5. juni 1905 Kolonialvarer, kjøtt- og fiskevarer, manufaktur, skotøy, jernvarer, maling Nitedalsgata 1, Skolegata 3, Vollgata 51, Wesselsplass 4
Lillestrøm Sparebank 1887 Torvet 5
Lillestrøm Vaskeri
Harald Lofstad. Sykkel- og sportsforretning 1916 Sportsforretningsartikler
Kaare Mangerud. Kjøttforretning 1946 Kjøtt, pølsemakeri, poteter, grønnsaker Storgata 13 B
Alfhild Myrheim. Manufakturforretning 1933 Metervarer, håndarbeider, garn, trikotasje, pyntesaker, babyutstyr Sørumsgata 29
Walter Nilsen. Transportforretning
Nordaker Pels Pels og bundtmakeri 1938 Torvet 27
Gusta Olsen. Manufakturforretning 15. september 1909 Manufakturvarer, trikotasje, pyntesaker Storgata 14
Oscar Pedersen. Fotograf 15. desember 1932 Atelier, foto- og rammeforretning Nittedalsgata 1
Reidar Pedersen. Transportforretning 1905 Lastebiltransport Teatergata 6
SIMY tobakkforretning 1. mars 1938 Kioskvarer Solheimsgata 1
Rolf Steen. Frisersalong 1933 Herrefrisør, høyfjellssol, skjønnhetspleie Nittedalsgata 21
Storgata herreekvipering 1. november 1903 Herrekonfeksjon, herresko, støvler Storgata 26
Kåre Sørum. Elektrisk forretning 1927 Elektriske artikler, radio Storgata 15
Teaterkafeen 1936 Vollgata 5
Aksel W. Thorstensen. Papirhandel 1911 Papirforretning Torvgata 4
Karl P. Thorstensen. Bok- og papirhandel 1922 Bokhandel, papirforretning, konsert- og teaterbyrå Storgata 19
Tobacco
Viktoria Skomagasin 1937 Skotøyforretning Solheimsgata 4
John Westby. Dame- og herrefrisør 1908 Solheimsgata 2
Aase Wethal. Belysning, husflid og brukskunst 8. oktober 1934 Spesialforretning for alle slags belysninger og presangartikler Solheimsgata 6
A. og R. Ødeby. Herreekvipering 1939 Herreklær og skotøy Vollgata 5
Martin Ødegård. Kjøttforretning 1928 Kjøtt, pølser, påleggsvarer, grønnsaker Storgata 19
Chr. Østbye. Lærhandel 1909 Lærhandel og skomakerverksted
Østbanernes Forbruksforening 17. februar 1941 Kolonial, kjøtt, fisk, malervarer
R. Aabel. Sportsforretning
Reidar Aamodt. Kolonialforretning 1896 Kolonial, kjøtt, fisk og vilt Storgata 11
Åsland og Co. Møbelforretning

Film fra 1930-tallet

Kommunikasjoner

Kommunikasjonene med godt utbygde veier og jernbane med industrispor gjorde det lett å frakte råvarer til og ferdigprodukter fra Lillestrøm. Uten jernbanen, som også var en stor arbeidsplass, ville ikke ekspansjonen gått så raskt i Lillestrøm. Stedet hadde også rutebåtforbindelse med de adre kommunene ved Øyeren.

Litteratur

 • Helset, Daniel (red.): Kjøpmannskalenderen. Norges kjøpmenn. Akershus fylke. Oslo 1948.
 • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I og II. Lillestrøm, 1978.
 • Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999
 • Møller, Eli: Historien om S. Bergersens Snekkeri.
 • Noranger, K. M.: Lillestrøm: Et tilbakeblikk på kommunens 25 års jubileum. Utgitt av Lillestrøm Herredsstyre. Oslo, 1933.
 • Sætherskar, Johs.(red.): Det norske næringsliv. Akershus fylkesleksikon. Bergen 1952.

Note