Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Mathias Wildaasen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Mathias Wildaasen (født 29. juli 1827 på Villåsen i Vardal, død 1910) var lærer, redaktør og ordfører på Gjøvik. Han var byens fremste folkevalgte i perioden 1885-88. Alt i 1861 ble Wildaasen valgt til varaordfører, som medlem av bykommunens første formannskap. Fra 1869 til 1871 var han den første redaktøren i Gjøviks Blad (Christians Amtstidende).

Wildaasen var sønn av gardbruker Lars Pedersen (død 1851) og Marie Pedersen. Før og etter konfirmasjonen fikk Wildaasen privatundervisning hos kaptein N. B. A. Hansen. I 1848 ble han dimittert fra Asker seminar og begynte å arbeide som lærer. Først var han privatlærer hos fabrikkeier Ole Mustad i Vardal, men fra 1854 til 1857 vikarierte han som kirkesanger og borgerskolelærer i Drammen. I 1860 tok han over som lærer ved skolen på Gjøvik, en skole som da nærmest framsto som privat. Først i 1862 ble skolen et klart kommunalt ansvar. Han bygde dette året sin egen gård i Storgata 31, og skolen fikk lokaler her. Rundt 1865 sa han opp stillinga si, muligens på grunn av dårlige lønnsvilkår. Folketellinga fra dette året viser at han i stedet prøvde å livberge seg som skysstasjonsholder og gardbruker. Wildaasen eide en periode øvre Torke i Vardal. På slutten av 1800-tallet dreiv han igjen som lærer, muligens både ved O. Mustad & Søns fabrikkskole på Brusveen (1885) og Gjøvik skole. Wildaasen slutta som lærer i 1894.

Han var først gift med Helle Gabrielle Wildaasen (født 1837 i Drammen, død 1866). Som 64-åring, i 1891, gifta han seg opp att med den 21 år yngre kjøpmannsdattera Sofie Gunhilde Gerrard fra Kristiansand (født 1848, død 1909).


Kilder og litteratur