Fra 1. januar 2017 er Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket. Dette medfører ingen endringer i instituttets tjenester. Les mer.

Norsk utvandrermuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Norsk utvandrermuseum er et spesialmuseum for hele landet som gjennom dokumentasjon og forskning skal øke kunnskapene om migrasjoner og om norsk utvandring spesielt, dens bakgrunn og forløp, utvandrernes kulturelle utvikling i innvandringslandet og deres forhold til Norge og norsk kultur. Museet skal samle og oppbevare historisk kildemateriale og formidle forskningsresultater bl.a. gjennom utstillinger og publikasjoner. Museet ligger på Ottestad sør for Hamar.

Samlingen består bl.a. av ca. 7000 amerikabrev som finnes enten i original eller kopi. Brevene er ordnet etter avsender, dato og mottakersted. Videre har museet mikrofilm av kirkebøker fra ca. 2000 norsk-lutherske menigheter i USA fra 1840-årene til 1960-årene. Museet har også mikrofilm av folketellinger fra perioden 1850-1900 for de områder hvor flest nordmenn slo seg ned. Av muntlig kildemateriale har museet 450 lydbåndintervjuer, skrevne intervjuer og minnemateriale fra norskamerikanere i USA og hjemvendte emigranter i Norge. Samlingene er ordnet etter sted og tema.

Museets fotosamling omfatter ca. 6800 fotografier fra 1870-årene og framover. Motivene er fra USA og vedrører utvandringen fra Norge til USA. Samlingen er ordnet tematisk. Mikrofilmer kan lånes ut til bruk ved de offentlige arkivene samt til universiteter og høgskoler, men kopiering av materialet er ikke tillatt. Materialet er ellers tilgjengelig på museet.

Utgående lenker

Koordinater: 60.787849° N 11.122154° Ø