Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Ringmur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Tegning av en idealfestning. Her sees tydelig kurtinene mellom de utstikkende bastionene. Byplan over Neuhäuser, Slovakia
Ringmur eller kurtine (fra fransk courtine) er benevnelsen på en voll eller mur som forbinder to flanker eller bastioner i et festningsanlegg (begrepet brukes også om en mur som forbinder to tårn i et borganlegg). Den kalles ringmur fordi den har sitt opphav i palisader og murer som dannet en ring rundt det sentrale borganlegget. I mer avanserte festningsverk har den sjelden form av en ring.

Ringmurer kan være oppført som en ren jordvoll, som i det nederlandske befestningssystem, eller være av mur. Det siste var vanlig i det italienske befestningssystem.

Større festninger kan ha to ringmurer, en indre og en ytre. Utenfor kan det være en vollgrav som ekstra beskyttelse og skanser som fremskutte forsvarsverk.