Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Sagelva miljø- og historiepark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Sagelva miljø- og historiepark ble opprettet i 2002. Skedsmo kommune vedtok dette året en plan som skal sikre elva og elvebredden som naturområde, samtidig som historiske elementer blir sikret på en forsvarlig måte.

Følgende hovedmål og intensjoner er lagt til grunn for planen:
- Turveien skal gi bedre forbindelser mellom grønne korridorer i og rundt Strømmen
- Sagelva skal bli et friluftsområde for nærmiljøet og et viktig grøntdrag til andre grønne områder
- Turveien skal bli en viktig del av den lokalhistoriske dokumentasjon av virksomheter langs Sagelva
- Turveien skal kunne inspirere til økt friluftsliv i nærmiljøet, skape flere tverrforbindelser og øke tilgjengeligheten til området
- Turveien skal gi en bilfri adkomst til større friområder ved Nitelva og i Østmarka
- Totalt sett kan kultur- og naturveien være med på å øke bevisstheten og tilhørigheten til Strømmen som egenartet tettsted
- En bedring av vannkvaliteten, opprydding mm vil på sikt få ringvirkninger og gi bedre fiskemuligheter

Litteratur

Kommer