Visste du at alle artikler i denne wikien er under kontinuerlig utvikling?
Er det noe du ønsker å skrive om eller omskrive? Registrer deg som bruker og bli med på laget!
Har du mindre korrigeringer eller supplerende opplysninger? Ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt!

Shellstasjonen på Skedsmokorset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Shellstasjonen på Skedsmokorset
Foto: Foto: Gunnar Haakensen (ca 1960)

Den gamle ShellstasjonenSkedsmokorset ble satt opp i 1937. Allerede i 1928 satte smeden Hans Haakensen opp bensinpumper her. Det var Norsk Engelsk Mineralolie Aktieselskap, som senere endret navn til Norske Shell, som bygde stasjonen og forsynte den med bensin- og oljeprodukter.

Da de første bilene begynte å rulle på norske veier rundt århundreskiftet, fikk dette store konsekvenser for mange samfunnsområder. Nye næringer oppsto, og kulturlandskapet langs veiene ble i løpet av 1900-tallet fullstendig endret.

Den lokale byggeskikken ble også influert av de nye fremkomstmidlene. Det mest nærliggende eksempel på bilismens innflytelse på byggeskikken er bensinstasjonene. Da biltrafikken skjøt fart utover i 1920-åra, førte dette til at bensinpumper ble satt opp til erstatning for bensin i kanner solgt av fargehandlere. Etter hvert som bensinsalget kom inn i mer organiserte former, og behovet for service på bilene økte, kom også de første bensinstasjonene i drift.

På Skedsmokorset, i Trondheimsveien 111 (forløperen til dagens E6), står i 2010 fortsatt en av disse bensinstasjonene fra bilismens pionertid. Da bensinstasjonen ble reist i 1937, ble den bygget etter datidens mote innen arkitekturen, funkisstilen. Typiske funkistrekk som kubisk form, hjørnevinduer og bruk av betong som byggematerialer preger også denne bygningen. Stasjonen var i bruk frem til 1977, men nåværende eier har tatt godt vare på bygningen selv om den i dag har mistet sin opprinnelige funksjon.

Bensinstasjonen lå inntil den gamle Haakensen-smia på Skedsmokorset som var et velkjent samlingspunkt i bygda. Her hadde Haakensen-familien siden slutten av 1800-tallet drevet en tradisjonell bygdesmie i første etasje, mens det i andre etasje var snekkerverksted og hjulmakerverksted. Her ble det laget vogner, kjerrer, sleder og hjul samt utført nødvendige reparasjoner for veifarende i hestetransportens tidsalder. Det falt seg derfor naturlig å omstille seg og satse på bensinstasjondrift da bilene tok til å dominere veitrafikken.

Haakensen-smia (1. etasje) ble i 1962 flyttet til Skedsmo Bygdemuseum Huseby. Smia er fortsatt i bruk, og en kan oppleve tradisjonelt smedhåndverk her på enkelte dager i museumssesongen.

Litteratur

  • Teksum, Jan Ove: «De gamle bensinstasjonene. Funkishus fra bilismens barndom.» I Fremtid for fortiden, nr. 3 1992

Muntlig kilde

  • Lars Haakensen