Wikien har fått sin artikkel nummer 30 000! Gratulerer til Andreas Nordenstjerne som nådde denne milepælen med artikkelen om Engelke Godefroid de Løwenstierne.

Thor C. Conradi

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk
Thor C. Conradi har skrevet mye lokalhistorisk stoff fra Harstad opp gjennom årene.
Thor C. Conradi er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Thor Colditz Conradi (født 13. april 1918, død 21. juni 2004), redaktør, illustratør og lokalhistoriker, sønn av Gudrun Kaarbø og Leif Wagle Conradi og sønnesønn av apoteker Theodor Conradi, som også var en kulturpersonlighet i Harstad.

Conradi var en habil tegner, hadde utdannelse fra Staten Håndverks- og Kunstindustriskole og drev i 1940-årene «Reklameatelieet Torek» i Hamnegata. - Han startet også i sin tid Harstad kunstforening. Conradi var redaktør i bladet Haalogaland fra 1950 til bladet gikk inn i 1954. Deretter flyttet han fra byen og ble blant annet redaktør i Namsos og journalist i VG. Han dyrket imidlertid hele tiden sitt forhold til Harstad og bidro stadig med lokalhistoriske opplysninger gjennom lokalavisen og i senere år med artikler i Årbok for Harstad. I den forbindelse satte han frem en påstand om at byens lokalpolitikere nærmest var historieløse.

Thor C. Conradi er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.

Lokalhistoriske artikler

  • «Da polarskipet Fram besøkte Harstad i 1896» i Årbok for Harstad 2002
  • «Hermetikkfabrikken» i Årbok for Harstad 2002
  • «Minner fra musikklivet i Harstad for 50-60 år siden» i Årbok for Harstad 2001
  • «Lesjagutten som ble fiskeeksportør og dampskipsekspeditør i Harstad. Wilhelm Kaarbøs liv og virke» i Årbok for Harstad 2000
  • «Fjerne musikkminner fra min fødeby» i Årbok for Harstad 1996
  • «Da Harstads vinnere mobiliserte» i Årbok for Harstad 1995
  • «Skoleminner fra «fjøset»» i Årbok for Harstad 1994
  • «Harstad-historie fra avisspaltene» i Årbok for Harstad 1993
  • «Harstads første skiklubb, en lukket sosietetsforening» i Årbok for Harstad 1991