lokalhistoriewiki.no:Månedens dugnad 2017

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Januar

Det gamle Jessheim herredshus var rådhuset i Ullensaker kommune fram til 1967.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I januar ønsker vi å utvide kommuneartiklene for Østlandet. Disse er i mange tilfeller svært korte (se liste nedenfor). Fordi Solberg-regjeringas kommunereform får størst konsekvenser for Vestfold, er det blant annet aktuelt å arbeide med kommuneartiklene i dette fylket. 1. januar ble Andebu og Stokke deler av nye Sandefjord kommune, og i 2018 etableres Færder kommune i tillegg til at Lardal blir slått sammen med Larvik kommune. Flere sammenslåinger, både i Vestfold og andre steder i Norge, følger i 2020. Vi trenger artikler om både nye og gamle kommuner, for eksempel om administrasjonshistorie, økonomisk utvikling, skolevesen og kulturliv. Flere bilder er også særdeles velkomne! Diskusjon, forslag til arbeidsoppgaver osv. blir på denne sida.

De korteste kommuneartiklene sortert etter antall tegn:

Februar

Tospråklig skilt på biblioteket i Snåsa kommune.
Foto: Olve Utne (2011)

I februar markerer vi 100-årsjubileet for det første samemøtet, som fann stad i Tråante (Trondheim) frå tysdag den 6. februar til fredag den 9. februar 1917. Vi vil gjerne både utvide dei artiklane vi allereie har (sjå lista over korte artiklar nedanfor) og opprette nye artiklar om samiske emne (for eksempel frå ønskelista nedanfor). Fleire bilde er òg velkomne! Diskusjon, forslag til arbeidsoppgåver osv. blir på denne sida.

Dei kortaste artiklane sortert etter antal teikn:


Ønskeliste over artiklar vi manglar men bør ha:

Mars

Mal:Månedens dugnad 2017-03

April

Mal:Månedens dugnad 2017-04

Mai

Mal:Månedens dugnad 2017-05

Juni

Mal:Månedens dugnad 2017-06

Juli

Mal:Månedens dugnad 2017-07

August

Mal:Månedens dugnad 2017-08

September

Mal:Månedens dugnad 2017-09

Oktober

Mal:Månedens dugnad 2017-10

November

Mal:Månedens dugnad 2017-11

Desember

Mal:Månedens dugnad 2017-12