Bibliografi:Året 1814 (Aure på Nordmøre)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk


Året 1814
Tittel på kapittel Året 1814
Forfatter av kapittel Per Eilert Orten
Sider for kapittel 227-242
Del av (boktittel) ”Den nye dagen gryr” 1800-1900
Utgivelsesår 2000
Inngår i (serie/flerbindsverk) Bygdabok for Aure. Allmenn historie
Bind nummer 2

Kapitlet har skjønnlitterært preg, og med mye og detaljert stoff om livet i bygda i 1814. Med utgangspunkt i kilder som bygdekommisjonens fattigrapport, dagbøker, adressen til prins Christian Frederik mm. dikter forfatteren videre om nødsår, krig, soldatplikt og politikk. De følgende kapitlene ”Hagerupsaka” (ss.242-262) og ”Åra etter 1814” (ss. 263-301) har også innslag av interesse for 1814.