Bibliografi:Alta kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik
Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Varanger
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Alta frikirke 75 år. Alta frikirkes historie. 1926-2001. Utg. Den Evangelisk lutherske frikirke Alta menighet. 2001. 56 s.
 • Alta hagelag 30 år. 1962-1992. Utg. Alta hagelag. 1992. 32 s.
 • Alta kirke. Red. Lillian Heimann. Utg. Alta historielag og Alta kirkelige fellesråd. 2008. 74 s. ISBN 978-82-90579-23-9.
 • Alta kraftlag A/L 1948-1988. Utg. Alta kraftlag ; Roxrud markedsservice. 1988. 8 bl.
Nr 1: Hætta, Odd Mathis: Samenes gamle religion og folketro. 1994.
Nr 2: Knudsen, Anne Merete: Flyktninger i eget land. 1995.
Nr 3: Nielsen, Jens Petter: Et imperium i miniatyr. Kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring. 1996.
Nr 4: Brekke, Asgeir og Truls Lynne Hansen: Nordlys. Vitenskap, historie, kultur. 1997.
Nr 5: Eikeset, Kjell Roger: Altaelva. Laks, lorder og lokalbefolkning.. 2004. 48 s. ISBN 8277840292.
 • Altaidretten. Fra tønneklabba til VM-gull. Alta IF 75 år. Utg. Altaposten. 2002. 8 s.
 • Altas historie. Utg. Alta kommune. 1990-2003.
  • B.1. Jens Petter Nielsen: De glemte århundrene 1520-1826. 1990. 397 s.
  • B.2. Jens Petter Nielsen: Det arktiske Italia 1826-1920. 1996. 458 s. ISBN 82-992148-2-3.
  • B.3. Kjell Roger Eikeset: Dramatiske tiår 1920-1964. 1998. 528 s. ISBN 82-992148-3-1.
  • B.4. Kjell Roger Eikeset: Den mangfoldige bygdebyen 1964-2002. 2003. 448 s. ISBN 82-992148-5-8.
 • Ballo, Trond: Tårn slekten Alta. Utg. T.Ballo. 2001. 189 s.
 • Bjørgan, Magnhild: Fragmenter av Finnmarks og Alta-Talviks historie. Utg. M.Bjørgan. 1969. 2 b.
 • Boland, Tor Reidar og Sigmund Karlstrøm: Langfjordbotn bygdebok. Utg. Trykkeriservice. 2011. 496 s. ISBN 978-82-303-1825-6.
 • Bunting, Mette: Nordlysfront : hverdag og vitenskap 1898-1928. Utg, Orkana akademisk. 2014. 256 s. ISBN 978-82-8104-243-8.
 • Eilertsen, Sverre Johannes: Kråknes og Melsvik. To bygder i Altafjorden. Utg. Alta historielag. 2004. 130 s.
 • Elektro 30 år. 1971-2001. Utg. Elektro. 2001. 11 s.
 • Eriksen, Tore og Ole Magnus Rapp, Per Rapp: Langfjord kapell 100 år. 1891-1991. Utg. Langfjord menighet. 1991.
 • Gamle Alta. Kalender. Utg. Alta historielag. 1991-
 • Hansen, Hjalmar: Alta sparebank 1861-1961. Utg. Alta sparebank. [1961]. 35 s.
 • Helland, Svein (red.): Elvebakken kirke. Utg. 1964. 16 s.
 • Helskog, Knut: Helleristningene i Alta : spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Utg. K.Helskog. 1988. 135 s. ISBN 82-991709-0-7
 • Hillestad, Knut Ove: Alta kraftverk i landskapet. Utg. Norges vassdrags- og energiverk. 1993. 87 s.
 • Hykkerud, Karl: Betania Alta 50 år 1937-1987. Utg. Betania Alta. 1987. 104 s.
 • Johansen, Martha Elisabeth: Historien forteller om gamle Alta-slekter og om utvandringen til Amerika. Utg. M.E.Johansen. 1996. 43 s.
 • Kjeldsberg, E.: Alta sparebank i 75 år. 1861-1935. En oversikt. 1936. 48 s.
 • Kolsrud, Knut: Sjøfinnane i Rognsund : ein etterrøknad om busetjing og næringsform i ei samisk bygd i Vestfinnmark. Utg. Universitetet i Oslo, Institutt for folkelivsgransking. 1978. ISBN 82-550-6003-0.
 • Komagfjord kirke 50 år. Kirken og forhistorien, 1960-2010. Utg. Alta kirkelige fellesråd. 2010. 55 s. ISBN 978-82-90579-25-3.
 • Kristensen, Vidar: Alta kraftlag A/L. 50 år 1948-1998. Utg. Alta kraftlag. 1998. 27 s.
 • Minde, Henry: Folketilveksten i Alta 1690-1825 : belegg, utvikling, historie. Utg. H.Minde. 1975. 324 s.
 • Minde, Henry: Stein og brød. Skifernæringa i Alta fram til 1940. 1983. 206 s. ISBN 82-991082-0-9.
 • Mjøen, Jarle: A/L Altafjord meieri 1926-1956 : en 30-Årsberetning. Utg. Altafjord meieri. 1956. 16 s.
 • Mjøen, Jarle: Alta kraftlag i støtet. 1948-1998. Utg. Alta kraftlag. 1998. 191 s. ISBN 82-994599-0-7.
 • Mjøen, Jarle: Kraftfulle fraspark og harde taklinger. Idrett for alle - Tverrelvdalen IL 1922-2012. Utg. Tverrelvdalen idrettslag. 2011. 372 s.
 • Moberg, Arvid: Kopparverket i Kåfjord. Ett bidrag til Nordkalottens historia. Norrbottens museum, 1968. 143 s.
 • Niemi, Einar mfl: Talvik kirke. 100 år 17. oktober 1983. Utg. Talvik bygdelag. 1983. 71 s.
 • Nielsen, Jens Petter: I kopperverkets tid. Kåfjord kirke 150 år. Utg. Alta menighetsråd, Alta historielag, 1987. 128 s. ISBN 82-90579-04-7.
 • Nielssen, Alf Ragnar og Arvid Petterson: Nordlyspionerene. Menneskene og observatoriet på Halddetoppen i Alta. Utg. Grøndahl Dreyer. 1993. 99 s. ISBN 82-504-2048-9.
 • Olsen, Brynjolf Olander: Trekk av Talvik herreds historie. Utg. Dreyer. 1937. 47 s.
 • Petterson, Arvid: Altafjordens hulefolk 1944-1945. Utg. Alta historielag. 1981. 112 s. ISBN 82-990-791-3-6.
 • Petterson, Arvid: Banken og bygda. Alta sparebank 125 år 1861-1986. 1986. 172 s. ISBN 82-90579-02-0.
 • Romsdal, Simen: Tverrelvdalens slektshistorie. Utg. Tverrelvdalens skole. Rev. utg. 1995. 558 s. ISBN 82-993346-0-8.
 • Solli, Marianne: Alta-slekter. Slektsbånd. Utg. Kolofon. 2007. 2 b.
 • Talvik kirke : 100 år - 17. oktober 1983. Utg. Talvik bygdelag. 1983. 71 s.
 • Thommasen, Henrik: Kvenvik-Kåfjord. Historie 1603-1900. Utg. H. Thomassen. 1999. 126 s. ISBN 82-995418-0-8
 • Thomassen, Leo: Alta musikkorps 100 år i år!. Utg. Alta musikkorps. 2002. 35 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aythorsson, Einer: Ressurser, livsform og lokal kunnskap. Studie av en fjordbygd i Finnmark. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Alta
 • Driveklepp, Åge: Befolkningsutviklingen i Alta 1950-1975. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Drivenes, Einar-Arne: Åkerbruk og fedrift i Altafjorden på 1800-tallet. Produksjon og konsum. Bergen 1968 Fag: Historie
 • Fløvig, Randi Jøraholmen: Med krøll på L'en: Tverrelvdalen - en østnorsk målføreøy i Finnmark? Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Nordisk. Kommune: Alta
 • Heitmann, Berit: Arealbruk i Talvik, Alta kommune, Finnmark. Dagens situasjon, historisk utvikling, kvalitetsanalyse. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Planfag. Kommune: Alta
 • Heitmann, Kari: Alta-saken og altaværingene. Sosial identitet og politisk konflikt. Oslo 1984 Fag: Sosialantropologi
 • Heitmann, Kjetil: Altadalen og Grønåsen. 1. Naturgrunnlaget og kulturhistorie. 2. Vurdering av verneverdi. 3. Utkast til verneplan for Altadalen naturreservat, Savco landskapsverområde, Grønåsen ::naturreservat. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Alta
 • Henninen, Terje: Den kvenske innvandringen til Alta på 1700-tallet. Trondheim 1972 Fag: Historie
 • Kemi, Kjell: Grensedialekten mellom Karasjohka og Guovdageaidnu. Ural-altaisk. Oslo 1984 Fag: Norsk??
 • Marjala, Odd Arvid: Jordbruk og befolkning i Langfjordbotn i Alta. En drøfting av utviklinga etter krigen. NLH 1969 Fag: NLH
 • Michalsen, Bjørn: Er Finnmarksvidda i ferd med å bli for liten? En kartlegging av viktige premisser for flerbruksplanen til området Stilla-Joatka i Alta kommune. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. ::Kommune: Alta
 • Minde, Henry: Folketilveksten i Alta 1690-1825. Beleggutvikling - bakgrunn. Tromsø 1975 Fag: Historie
 • Olsen, Jorid: Hva har fornorskningspolitikken betydd for utviklingen av Alta bibliotek? : en skisse av bibliotekhistorien i Alta 1832-1968. Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 2001.
 • Østlyngen, Guri: Bossekop marked 1600-1880 : fra lappemarked til offisielt marked. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Trondheim, 1977.
 • Østlyngen, Nina: Barndom i Alta i mellomkrigstida. Oppvekstvilkår og sosialisering. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune: Alta

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19010522 Fra: Julie Næss, Alta, Finnmark Til: Dagny + Anne Næss, Eier: , Publisert i: Altaboka 2000
Stikkord: Helg og høytid, bryllupsfeiring, Familieforhold, Værforhold, vårløsning, Kommunikasjon, bryllupsklær, søm, Hverdagsliv, forlovelseskort, bryllupsmat,