Bibliografi:Flesberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Eiker · Hallingdal · Numedal
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Vinger, Sigurd: Flesberg-boka. Utg. Flesberg kommune. 1989-
  • B.1. Bustad og ætt. 1989. 613 s.
  • B.2. Bustad og ætt. 1990. 584 s.
  • B.3. Bustad og ætt. 1992. 613 s.
  • B.4. Bustad og ætt. 1994. 623 s.
  • B.5. Bustad og ætt. 1997. 687 s. ISBN 82-991846-5-7.
  • B.6. Bustad og ætt. 2001. 783 s. ISBN 82-991846-6-5.
  • B.7. Bustad og ætt. 2004. 600 s. ISBN 82-991846-7-3.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Baklid, Knut: Busettingsmønsteret i Flesberg kommune i Buskerud. Kritisk analyse av overordna retningsliner, situasjonen i dag og planlagt utvikling. NLH 1977 Fag: NLH
 • Berget, Herbrand: Vokalismen i Flesbergmålet. Oslo 1942 Fag: Norsk??
 • Bratås, Bjarne: Flesberg: ein lokalhistorisk bibliografi fram til og med 1978. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Grimstvedt, Målfrid: Frå folkedrakt til kjoleklede og bunad. Kvinnedrakt i Flesberg, Numedal på 1800- og 1900-talet. Oslo 1978 Fag: Etnologi
 • Juveli, Konrad: Stadnamn frå Flesberg. Oslo 1939 Fag: Norsk
 • Mjaavatn, Per Egil: Målbryting i ei Østlandsbygd. Noen fonetiske og leksikalske endringer i Flesbergmålet de siste 30 åra. Trondheim 1975 Fag: Nordisk
 • Vinger, Sigurd: Gards- og plassnamn i Flesberg. Oslo 1975 Fag: Nordisk

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1842 Fra: Kristoffer Gulliksen, Flesberg, Buskerud Til: Ole Herbrandsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: dødsfall, tukthus,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (794 FLESBERG)
Brev "Til Welagte Mand Ole Olsen Troli under Gaarden Wæraas" i 1825. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 2, nr 1 (1980). S. 18-19. Red. Einar Øygarden. Merknad: Avsendar: Sivert Olsen.
 • Diplom (795 FLESBERG)
Skinnbrev fra tirsdag nest etter jonsok i 1358 om Liv Helliksdatter. Utg. Kværnum forlag. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Årg. 4, nr 3 (1982). S. 132-134. Merknad: 2 brev. Fotografisk avtrykk etter DN og i omsetjing.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (796 FLESBERG)
Beskrivelse over de matriculerede Eiendomme i Flesberg Herred med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1867. 78 s.