Bibliografi:Karlsøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

Bind 1. Fra steinalder til år 1700. 1989. 562 s. ISBN 82-991977-1-6
Bind 2. Fra år 1700 til 1860. 1990. 592 s. ISBN 82-991977-2-4 E-bok
Bind 3. Fra år 1860 til 1925. 1992. 656 s. ISBN 82-991977-3-2 E-bok
Bind 4. Fra år 1925 til 1985. Registerbind. 1994. 330 s. ISBN 82-991977-4-0
 • Hansen, Lars Ivar: «Trondenes kannikgjeld». Særtrykk fra Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537, Trondheim 2003
 • Jenssen, Ulf. L.: Karlsøy sparebank gjennom 50 år : 1925-1975. Utg. Karlsøy sparebank, 1975. 78 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Vielse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2001.
 • Kirkebok for Helgøy 1805-1902: Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Karlsøy 1775-1902: Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Kirkebok for Karlsøy 1775-1902: Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data, 2002.
 • Publikasjoner fra Helgøyprosjektet. Utg. Universitetet i Tromsø og NAVF, 1978-.


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bratrein, Håvard Dahl: Alfred Eriksens lokalpolitiske plattform. (Karlsøy). Oslo 1970 Fag: Historie
 • Lindhjem, Anders: Karlsøya-kollektivet. Drøm og virkelighet 1971-1977. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Karlsøy
 • Morsund, Gunnar: Heve nordmannen fenge sin heim. Hushald i Haram og Karlsøy 1801-1865. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Haram [Merknad: Karlsøy: Se også Haram]
 • Rossnes, Gustav: "Beqvemt for fiskerie... havnegangen god". En undersøkelse av økonomisk tilpasning og husholdsorganisasjon på Nord-Kvaløy, Helgøy, 1865-1946. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Karlsøy


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Norgesbrev (2391 KARLSØY)
Amerika-brevet og skomakeren i Vikan. Utg. Karlsøy og Helgøy historielag. I: Årbok. Karlsøy-Helgøy. Årg. 2 (1982). S. 58-63. Red. Leif Hugo Hansen. Merknad: Avsendar: Julius Pedersen 1910.
 • Tingboksak - tjuveri (2392 KARLSØY)
Forhør 11.5.1811 ang. et tyveri på Karlsøy. Utskrift av Senja og Tromsø sorenskriverembetes ekstrarettsprot. nr 14a (1807-12), fol. 162a-166a. Utg. Karlsøy-Helgøy historielag. I: Årbok. Karlsøy og Helgøy. Årg. 10 (1990). S. 68-78. Red. Arne G. Edvardsen.