Bibliografi:Marnardal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bue, Torgeir: Befolkning : Utvandring og avfolkningen av heigårdene. 1969. S. 247-252. Merknad: Kopi fra boken "Det tidligere Mandal Prestegjeld" utg. av Nemda for felles sogebok, Mandal og Marnardal kommuner, 1969
 • Breilid, Magnus: Bjelland. 1965-.
  • B.1: Gards- og ættesoge. 1965. 615 s.
 • Bue, Torgeir: Stortingsmann Ole Fuglestvedt : nokre nærbilete av ein åndshovding med glimt frå livsferda hans. Utg. Agder historielag. 1978. 136 s.
 • Det Tidligere Mandal prestegjeld. Utg. Nemnda for felles sogebok, Mandal og Marnardal kommuner. 1969. 443 s.
 • Drotninghaug, Øyvind: Det Tidligere Mandal prestegjeld. 1969. 443 s.
 • Espeland, Gunnar: Kirkebok for Laudal. 1995?-1997?. 3 b i 2 b.
  • B.1: Fødte 1741-1934. [1995?]. 480 s.
  • B.2: Vigde 1720-1936 og døde 1775-1936. [1997?]. 131 s 185 s.
 • Hille, Sylvi Betty: Soga om Tisland skolehus. Utg. Styret for Tisland skolehus. 2005. 47 s. ISBN 82-303-0473-4.
 • Hilsen fra Mandalsregionen. Gamle prospektkort fra Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal og Åseral. 2005. ISBN 82-92663-21-5.
 • Krigsår og fredsvår : minner fra krig og fred 1940-45 : Bjelland, Laudal og Øyslebø. Utg. Marnardal kommune, jubileumskomitéen. 1995. 192 s. ISBN 82-993483-0-7.
 • Laudal. Utg. Marnardal sogelag. 1968-
  • B.1: Birkeland, Tomas og Ole Kr. Fidje: Gard og ætt. 1968. 516 s.
 • Offentleg teneste og bygdedugnad for helse og hugnad. Jubileumsskrift for offentleg og frivillig helsestell i Laudal, Øyslebø og Bjelland. Red. Magne Haraldstad, John Lauvdal, Ånund Haugland. Utg. Marnardal historielag. 2003. 92 s. ISBN 82-994098-1-0. Merknad: Det offentlege helsestell 400 år 2003, Helselaget "Den sykes venn", Laudal, 100 år 2002, Øyslebø helselag, 90 år 2003, Bjelland sanitetsforening, 80 år 2001.
 • Seland, Søren: Bjelland og Grindheim sparebank : bankens historie gjennom 100 år. 1964. 117 s.
 • Sveinall, Paal: Øyslebø. Gard og ætt. Utg. Sogenemnda i Marnardal. 1976. 2 b.
  • B.1: [Uten tittel]. 670 s.
  • B.2: [Uten tittel]. 687 s.
 • Sveinall, Paal: Som sky for vind : Sangtradisjon i Marnardal ved barn og unge i "Vår egen musikk". CD. Utg. Marnardal kommune.
 • Øyslebø kirke 200 år : 1797-1997 : vigslet 27. august 1797. Red. Ragnar Fidjestøl, Paul Sveinall og Erik Skjævesland. Utg. Øyslebø menighetsråd. 1997. 91 s. ISBN 82-994384-0-3.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Eiken, Tor Arne: Holdninger til skogkultur blant skogeiere i Flekkefjord og Marnardal. Hovedoppgave i Skogfag - Norges landbrukshøgskole, 1999.
 • Usland, Steinar: Spredt boligbygging : vurdering av mulige planleggings- og behandlingsprosedyrer : med spesiell vekt på forholdene i Marnardal kommune. Hovedoppgave i Jordskifte - Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, 1978.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; søknad - embete (1270)
Aanen Løvdahl - bondeguten frå Øyslebø som sa frå seg odelsgarden og blei prest. I: Årsskrift. Agder historielag. Nr 51 (1973). S. 7-38. Red. Torgeir Bue. Merknad: 4 brev med ulike avsendarar 1778-82.