Bibliografi:Nøtterøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Berg, Lorens: Nøtterø. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjente nutidsforhold. Utg. Nøtterøy kommune, 1922. 708 s. [Fotografisk opptrykk 1989, utg. Nøtterøy historielag].
 • Christophersen, Egil: Nøtterøys historie: 1900-tallet. Utg. Nøtterøy kommune 2009-2010.
Bind 1. Nøtterøy 1914-1940. Krig og kriser - vekst og fornyelse. 2009. 447 s. ISBN 978-82-991504-5-3
Bind 2. Nøtterøy 1940-2000. Krig og okkupasjon - velstand - makt og avmakt. 2010. 543 s. ISBN 978-82-991504-6-0
 • Hoff, Bjarne:Nøtterø sparebank gjennom 100 år, 1857-1957. Utg. Nøtterø sparebank, 1957. 142 s.
 • Kristoffersen, Lillevi Berg: Veierland forteller. 2009.
 • Paulsen, Helge: Nøtterøy. 1800-årene. Utg. Nøtterøy kommune, 1986. 594 s. ISBN 82-991504-1-8
 • Paulsen, Helge: Nøtterøy inn i 1900-årene. Utg. Nøtterøy kommune, 2003. 607 s. ISBN 82-991504-3-4
 • Unneberg, Sigurd H.: Nøtterøy. Gårds- og slektshistorie. Utg. Nøtterøy kommune, 1971.
Bind 1. [Ingen tittel] III-XV + 655 s.
Bind 2. [Ingen tittel] VIII + s. 660-1356


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Askeland, Lise Cathrine: Planlagt utvikling i pleie- og omsorgssektoren – tilpasning til overordnet plankrav eller utvikling basert på lokale behov. En studie av planleggingsprosessen i Nøtterøy kommune under utarbeiding og implementering av Omsorgsplan 1998-2001. Volda, 2001. Fag: Samfunnsplanlegging.
 • Badski, Tor: Algevegetasjonen i ytre Oslofjord øst for Tønsberg. Oslo, 1971. Fag: Biologi
 • Forsth, William S.: Verdivurdering av Nøtterøy Kjøtt A/S. Oslo, 2005. Fag: Finansforetak; styring og fondsmegling
 • Gundersen, Kim Halvor Hartvig: Arealbruk på øya Nøtterøy gjennom hundre år fra 1902-2002. Offentlig forvaltning av arealressurser og naturverdier i Norge. Oslo, 2003. Fag: Geografi.
 • Hansen, Inger Dahl: Stedsnavn på Nøttland. Oslo, 1996. Fag: Nordisk
 • Maagerø, Eva: En språksosiologisk undersøkelse av talemålet til en del barn og ungdom på Nøtterøy. Oslo 1978. Fag. Nordisk
 • Orre, Eivind: Slitasje i skjærgårdsmiljø. Skjøtelses- og tiltaksplan for skjærgårdsområdet øst for Nøtterøy. Ås, 1985. Fag: Landskapsarkitektur
 • Skjerve, Rakel Margrete: Landskapsskjøtsel som pedagogisk verkemiddel. Med forslag til skjøtselstiltak i landskapet ved Brattås skole og Håvet gård, Nøtterøy, Vestfold. Ås, 1998. Fag: Landskapsarkitektur

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Innburegistrering (911 NØTTERØY)
Et embedsmannsbo fra Ørnes 1771. I: Vestfoldminne. 1977. S. 20-23. Utg. Vestfold historielag. Red. Johan Knap. Merknad: Frå pantebok for Søndre Jarlsberg sorenskriveri.