Bibliografi:Sel kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer
Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Østre Slidre
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Angell, H.: Skotteferdi. Eit 300 aars minne, 1612-1912. Utg. Aschehoug, 1912. 106 s. E-bok
 • Bureising i Heidal : ny framtid for folk og bygd. Red. Ola Svaet ofl. Utg. Heidal historielag. 2010. 155 s.
 • Eilefstad, Ellen Berit Søren og Gunnar Grindstuen: Nord-Sel kirke : 75 år : 1932-2007. Utg. Nord-Sel menighetsråd. 2007. 32 s.
 • Espelund, Jørgen: Slette i Heidal : ei gardssoge gjennom 6 ættledd. Utg. Dølaringen boklag. 2006. 207 s. ISBN 82-92629-09-2.
Bind 1. Per Bakke: [ingen tittel]. 1999. 346 s. ISBN 82-994014-1-0 E-bok
Bind 2. Gunvor Tofte: [ingen tittel]. 2002. 388 s. ISBN 82-994014-2-9
Bind 3. Kåre Halvdan Bakke: [ingen tittel]. 2005. 378 s. ISBN 82-994014-3-7
Bind 4. Bjarne Fredriksen ofl.: [ingen tittel]. 2010. 400 s. ISBN 978-82-994014-5-6
 • Kleiven, Hans Petter: Levva livet. Utg. H.P. Kleiven. 2013-
  • Del 1: Barndomsminner fra Sanbuskolen 1930-39. 2013. 47 s.
  • Del 2: Barndomsminner fra Sødorpskolen 1939-45. 2014. 56 s.
 • Lonbakken, Bjørn og Reidar Lonbakken: Lonbakken mek. verksted gjennom 50 år. Utg. Lonbakken mek. verksted. 2007. 85 s.
 • Lonbakken, Sjur Anders Furset: Slaget ved Kringen : Gudbrandsdalen 1612. Utg. S.A.F. Lonbakken. 2012. 121 s. ISBN 978-82-303-2024-2.
 • Prestgard, Pål: Nørdre Prestgard i Heidal : garden og grenda. Utg. P. Prestgard. 2008. 96 s. ISBN 978-82-303-1194-3.
 • Prestgard, Semon: Heidal. Bygdehistorie og gardshistorie. Utg. Heidalturist, 1989. 58 s.
 • Sandbu, Simen: Minner og opplevelser. Nedskrevet i 1963-1965. Utg. [Dølaringen, 1965]. 32 s.
 • Veierød, Vegard: Heimfjellet : Surtningen - Flatningen - Melingen - Bjølstadvatnet : kulturminner, setrer og hytter i et unikt kulturlandskap i Vågå og Sel. Utg. Heimfjellet bokforlag. 2012. 319 s. ISBN 978-82-999107-0-5.
 • Voldheim, Kjell R.: 1000 år med stein : bergverksminner i Sel. Utg. Nasjonalparkriket. 2010. 46 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Basso, Trond: Framveksten av den organiserte arbeiderbevegelsen i Sel i Gudbrandsdalen og styrken i tilslutninga mellom 1917 og 1990. Oslo 1990. Fag: Sosiologi
 • Beitrusten, Geir: Husmannsvesenet under avvikling. Ei lokalundersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca. 1860-1915. Oslo 1976. Fag: Historie
 • Haraldsen, Trond Kapp: Jorda på Selsvollene. Jordkartlegging og dyrkingsklassevurdering. NLH 2008. Fag: Jordfag
 • Lindbäk-Larsen, Dag: Turistnæringen i Sel kommune. Oslo 1968. Fag: Kulturgeografi.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (691 SEL)
Ei livssoge frå utvandrartida. Ole Hansen Lilleespe - Storvetlespin. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 48 (1980). S. 50-57. Red. Jørgen Espelund. Merknad: Avsendar: Ole Hansen Lilleespe/Kaggerud 1905.
 • Husmannskontrakt (692 SEL)
"Huusmanden ere forpligtet til efter tilsigelse naarsomhelst huusbonden forlanger at fremmøde -". Kva to gamle husmannskontrakter - ei frå Sel og ei frå Gausdal - kan fortelje om det gamle bygdesamfunnet. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 38 (1970). S. 152-156. Red. Ole Arnfinn Torgersrud. Merknad: Tamburstuen under Loftsgård 1876, Enkenhus under Gausdal prestegard 1845.
 • Skifte (693 SEL)
Tillegg. Nordre Gudbrandsdalen skifteprotokoll 1. 1658-1673. Fol. 175 a. I: Årbok. De Sandvigske samlinger. 1931-46. S. 177-180. Merknad: Frå Heringstad 1667.