Bibliografi:Skjervøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

  • Folketellinga 1865 for 1941 Skjervøy. Utg. Registreringssentralen for historiske data. 194 s. ISBN 82-7663-053-7
  • Fugelsøy, Maurits: Skjervøy. Et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. Utg. Skjervøy kommune. 1970–74. 420 og 428 s. 2 b.
B.1: Digital utgavebokhylla.no
B.2: Digital utgavebokhylla.no
  • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Kvalnes, Martin: Utvandringen fra Skjervøy prestegjeld til Amerika 1865-1914. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune: Skjervøy
  • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Kåfjord [Merknad: Skjervøy: se også Kåfjord, Nordreisa: se også Kåfjord, Kvænangen: se også Kåfjord.]


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

  • Brev (2406 SKJERVØY)
En skrivefør kar i Skjervøy i 1890 åra. Utg. Nord-Troms historielag. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok. Årg. 6 (1980). S. 72-73. Merknad: Avsendar: Ole A. Iversen
  • Kyrkjeinspeksjon ; kyrkjerekneskap (2407 SKJERVØY)
Kirken på Skjervøy. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 24, nr 2 (1943). S. 390-403. Red. Guttorm Friis. Merknad: Kyrkjeinspeksjon 1770, kyrkjerekneskap 1726, inventarliste 1825 og 1849.
  • Matrikkelførearbeid 1863- (2408 SKJERVØY)
Beskrivelse over Jordbrugene i Skjervø Herred, og Forslag til Skyldlæ gning i Henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1866. 9 s.