Bibliografi:Sunndal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa
Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Rindal · Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Sunndalsboka. Utg. Sunndal kommune. 1965-84
  • B.1. Seljedal, Ivar: 1965. 399 s.
  • B.2. Seljedal, Ivar: 1966. 402 s.
  • B.3. Seljedal, Ivar: 1967. 400 s.
  • B.4. Seljedal, Ivar: 1967. 395 s.
  • B.5. Seljedal, Ivar: 1968. 375 s.
  • B.6. Sande, Jostein: Tid som var. Bygdahistoria fram til 1840. 1981. 397 s.
  • B.7. Sande, Jostein: Tid i endring. Bygdahistoria frå 1840-1920. 1984. 424 s.
  • B.8. Sande, Jostein: Tidsskifte. Bygdahistoria frå 1920 til 1980. 1999. ISBN 82-990812-5-4. 491 s.
 • Sæther, Knut: Meir om befolkninga i Sunndal på 1800-talet. Eit supplement til Sunndalsboka bind 1-5. Utg. Knut Sæther. 2006. ISBN 82-303-0587-0.

Bygdebøker under arbeid

 • Sunndal: Historiker og journalist Arne Ulvund er i 2002 engasjert i et halvt år for å gjennomføre forprosjektet "Menneskene på Sunndalsøra", bosettings- og slektshistorie for tettstedet Sunndalsøra. Kilde: Kommuneundersøkinga 2002


Hovedoppgaver 1907-

 • Flatebø, Einar: A/S Årdal og Sunndal Verk. Den politiske striden om statens utbygging av aluminiumsindustrien 1945-1954. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Frøysadal, Øystein: Stadnamn frå Romfo sokn. (Sunndalen) Oslo 1947 Fag: Norsk
 • Gulla, Ola Gustav: Om naboskap. En empirisk undersøkelse av lokale sosiale nettverk i storby og småby. (Sunndal og Trondheim.) Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Hals, Odin: Frå bondebygd til industrisamfunn. Stridsspørsmål og motsetninger i Sunndal 1947-71. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Jenstad, Tor Erik: Sunndalsmålet. Bygde- og sentrumsmål. Med hovedvekt på lyd og formverk. Trondheim 1982 Fag: Nordisk
 • Johansen, Odd Ivar: Vegetasjonsutvikling og innlandsisens avsmelting langs aksen Frei-Sunndalen. Universitetet i Oslo 1983. Fag: Naturgeografi. Kommune: Frei [Merknad: Sunndal: se også Frei]
 • Levin, Morten: Fagforeningers handlingsressurser. En studie av grunnlaget for lokale fagforeningers arbeid med å påvirke utformingen av ny teknikk. (Bl.a. om fagforeninga på Sunndalsøra.) Trondheim 1981 Fag: Sosiologi
 • Lien, Borghild: Lokalbibliografi for Sunndal kommune. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1998. Kommune: Sunndal
 • Meisfjord, Alf M.: De økonomiske virkningene for jordbrukere i Sunndalen av den omlegging til andre driftsformer som har funnet sted etter starten av aluminiumsverket i 1954. NLH 1972 Fag: NLH
 • Meland, Reidar: A/S Årdal og Sunndal Verk - fra uavhengighet til avhengighet. En analyse av relasjoner mellom Verket og elementer i omgivelsene, fra etableringen i 1946 til aksjetransaksjonen med Alcan Aluminium Ltd. i 1966. Oslo 1975 Fag: Statsvitenskap
 • Rønning, Jens Kåre: Etableringen av Sunndal Verk. En studie av norsk finansdiplomati 1948-1951. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune: Sunndal
 • Sunde, Sverre N.: Etableringen av Sunndal Verk. Økonomiske virkninger av bedriften for landet, kommunen og distriktet i årene 1950 til 1970. NHH 1978 Fag: Økonomisk historie
 • Sæther, Knut: Befolkningsforhold i Sunndal 1801-1865. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Historie. Kommune: Sunndal
 • Torske, Jarl Erik: Kommunereguleringer i Sunndalsområdet. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Walsø, Birgit: Innføring av 9-årig skole i Sunndal (1959-1964). Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Pedagogikk. Kommune: Sunndal
 • Wennevold, Steinar: Bosetningsendringer i Sunndal og Surnadal 1946-1970. Bergen 1974 Fag: Geografi

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18960224 Fra: Ole Chr. Jordahl (bror), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Norway Lake, Minnesota, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Amerikanske forhold, Religiøsitet, skoleeksamen, lærerinne, skolepenger,priser, lønn, skatt, Emigrasjon, teknisk skole, eksamenskarakter, prest,sjømannsmisjon, ungdomslag, giftermål, gardssalg, fødsel, Kultur
 • År: 19010304 Fra: Peder N. Grytnæs (svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: kår, Alderdom, lønn, tjeneste, Arbeidsliv, herredsstyre, Politikk, Emigrasjon, Helse og sykdom, amerikareise, brevskriving, byreise, tobakk, sakfører, kårkontrakt,
 • År: 19030222 Fra: P. Grytnæs, Sunndal, Møre og Romsdal Til: Søsken, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, Religiøsitet, amerikabillett, fotografi, tømmersalg, kår, hjemvendte emigranter, jernbane, telefon, damskipsselskap, storm, fiskere, lønn, Alderdom, hest, torv, tjeneste, Værforhold, gardsarbeid, savn,
 • År: 190509 Fra: Bridt (søster) , Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Religiøsitet, Helg og høytid, konfirmasjon,
 • År: 19050925 Fra: P. Grytnæs (svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, dødsfall, Emigrasjon, bryllup, skolegang, Familieforhold, amerikareise, dampskip, Alderdom, tobakk, ordspråk, byreise, Værforhold, håndverk, hjemvendte emigranter, barneoppdragelse, konfirmasjon, avis,
 • År: 19070929 Fra: Brit og P. Grytnæs (søster og svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, brevskriving, amerikareise, Emigrasjon, boforhold, Værforhold, priser, korn, dyrtid, Økonomiske kår, tjenestejente, arving, biskop, forlovelse, Nærmiljø, Alderdom, Religiøsitet, ekteskap,
 • År: 19251210 Fra: Johan L. Sjølseth (venn), Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Ridgeway, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Emigrasjon, hjemvendt emigrant, Amerikanske forhold, Sosiale kår, Religiøsitet, slagtilfelle, Værforhold, syttende mai, julehefte, dødsfall, Politikk, prest, gudstjeneste, liberal teologi, Helse og sykdom, boforhold, Arbeidsliv,
 • År: 19360315 Fra: Brit Grytnes (søster), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, avis, fødselsdag, influensa, Amerikanske forhold, Værforhold, dødsfall, epidemi, lungebetennelse, Økonomiske kår, skolestenging, kirkemøte, Alderdom, gravsted, fotografi, Kultur,
 • År: 19361129 Fra: Ola L. Lien (fetter), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Decorah, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: musikkorps, Emigrasjon, Helse og sykdom, Politikk, sykepleier, handelslag, sparebank, Økonomiske kår, Næringsliv, el.verk, Kommunikasjon, vegbygging, nasjonalarv, Familieforhold, gamleheim, forliksråd, reveoppdretter, dødsulykke, herredsstyre,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt (1928 SUNNDAL)
Røykovnstua på Nordmøre. Utg. Nordmøre historielag, Nordmøre museum. I: Årbok for Nordmøre. 1982. S. 89-114. Red. Karl Ragnar Gjertsen. Merknad: Almskår under Flå 1863.