Bibliografi:Tana kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik
Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Varanger
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

 • Blix, Erik Schytte: To grensekirker. 1961. 52 s.
 • Blix, Erik Schytte og Arvid Halgeir Nergård: Kirker og kirkeliv i Tana prestegjeld : Tana, Gamvik og Berlevåg sokn. Utg. E.S. Blix. 1965. 120 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
 • Kirkebok for Tana 1878–1903. Begravelse. Utg. Registreringssentral for hisoriske data. 2001.
 • Kirkebok for Tana 1904–1918. Dåp. Utg. Registreringssentral for historiske data. 2002.
 • Kirkebok for Tana 1904–1918. Begravelse. Utg. Registreringssentral for historiske data. 2002.
 • Nielsen, Konrad og Asbjørn Nesheim: Lappisk ordbok : grunnet på dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Utg. Aschehoug ; Universitetsforlaget. 1932-1962. 5 b.
  • B.1: A-F. Utg. Aschehoug. 1932.
  • B.2: G-M. Utg. Aschehoug. 1934.
  • B.3: N-Æ. Utg. Aschehoug. 1938.
  • B.4: Systematisk del. Utg. Universitetsforlaget. 1956. 559 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:4.
  • B.5: Supplement. Utg. Universitetsforlaget. 1962. 282 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:5
 • Pedersen, Steinar: Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk, ca. 1870-1910. Utg. Sámi instituhtta. 1988. 88 s. Merknad: Trykt i Dieđut, nr 1(1988). Digital utgavebokhylla.no
 • Schøning, Jacob Elias: Kjølefjords Præste Gield i Øst-Findmarken .... Manuskript fra 1770-årene, 11 s. Merknad: Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana.
 • Solbakk, Aage: Deatnu-Tana - den beste lakseelva : utviklingen av laksefisket med vekt på stangfisket - oaggun - i Tanavassdraget : praksis, bruk og forvaltning : etter 1750. Utg. Deanu luossabivdosearvi ČálliidLágádus. 2011. 215 s. ISBN 9788282630702. Digital utgavebokhylla.no

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Eidheim, Harald: Erverv og kulturkontakt i Polmak. Oslo 1958 Fag: Etnografi
 • Gjerde, Willy: Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875. Folketall - bosetning - samhandling. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Tana
 • Hegg, Lone Synnøve: Norsk eller samisk? I spenningsfeltet mellom eksistens og vitenskap. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Pedagogikk. Kommune: Tana [Merknad: Omhandler Tana.]
 • Holm-Varsi, Per Bjørn: Privatiseringen av jordbruket i Polmak. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Jordskifte. Kommune: Tana
 • Krag-Rønne, Harald: En befolkningsgeografisk studie av en utkantkommune - Tana i Finnmark. Oslo 1969 Fag: Geografi
 • Pedersen, Steinar: Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888. Tromsø 1985 Fag: Historie
 • Solbakk, Aage: Lokalbefolkningens Oaggun (stangfiske) i Deatnu (Tana). Praksis, bruk og forvaltning ca. 1870-1938. Universitetet i Tromsø 1989. Fag: Historie. Kommune: Tana
 • Thrane, Randi: Utdrag av Tanas skolehistorie. Oslo 1983 Fag: Pedagogisk forskn