Bibliografi:Tjøme kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Asplin, Tore: Historien om Årøysund og øyene utenfor. Utg. T. Asplin. 2008. 110 s.
 • Berg, Lorens; Brøgger, A.W.: Tjømø. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Med særavsnitt av A.W. Brøgger m.fl.. 1920 [Nytt opplag 1980]. 562 s. ISBN 82-990679-0-1
 • Berggren, Arne m.fl.: Stemmer ved verdens ende. 80 Tjøme-portretter. Utg. Færder forlag, 1999. 156 s. ISBN 82-7911-020-8 E-bok
 • Bilder fra Tjøme. [billedtekster ved: Gerd Brantenberg, Helge Knudsen Strømme, Gøthe Gøthesen]. Utg. Tjøme historielag, 2003. 48 s.
 • Dybvik, Kirstine: Barndomsminner fra Tjøme, 1928-1936. Utg. Tjøme historielag, 2005. 62 s.
 • Gøthesen. Gøthe: Tjøme. Bilder fra en nær fortid. Utg. Tjøme historielag, 2001. 129 s.
 • Hanson, Trine: Pensjonatdriften på Tjøme. Utg. Tjøme kulturkontor, 1994. 34 s.
 • Haugård, Mary: Mitt liv som innfødt, badegjest og kunstner. Utg. M.H., 1993. 94 s. E-bok
 • Johansen, Abraham: Gjemt, men ikke glemt! fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager. Utg. Tjøme kommune, 1977. - 97 s.
 • Sørlie, Rune: Festung Tjøme. Tysk okkupasjon av Tjøme 1940-1945. Utg. R.S., 2009. 60 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Tjøme: Tjøme kommune har vedtatt å gi ut ny bygdebok og forberedelsene er i gang. Kilde: Tønsberg blad 10.03.2007
 • Tjøme: Bjørn Holt Jacobsen, avtroppende leder i Tjøme Historielag, ønsker å sette i gang et prosjekt med å skrive ny bygdebok. *Tjømes nåværende bygdebok er over åtti år gammel. Kilde: Tønsbergs blad 14.02.2008
 • Tjøme: Selv om hovedutvalget for kultur enstemmig gikk inn for skriving av bygdebok, fulgte kommunen inn opp med penger. Derfor er bygdeboka fremdeles på planleggingsstadiet. Kilde: Tønsbergs blad 01.03.2008


Hovedoppgaver 1907-

 • Andersen, Eva Vefald: Forslag til friluftsanlegg. Norges Røde Kors – Eidene på Tjøme. Ås, 1985. Fag: Landskapsarkitektur
 • Blom, Tonje: Subglasiale erosjonsformer på Vasskalven, Tjøme. Oslo, 2002. Fag: Geografi
 • Gynnild, Merete: Strandsonen. Vurdering av et landskap i konflikt. NTNU, 2007. Fag: Geografi
 • Hestnes, Kjell: Vegetasjon og flora på øvre Rød og Dirhue. Med vegetasjonskart og et resyme av fredningshistorien for disse to områdene på Tjøme i Vestfold. Universitetet i Oslo, 1977. Fag: Biologi
 • Hoff, Mimi Heyerdahl: Turisme på Tjøme, bebyggelsesutvikling og arealanvendelse. Oslo 1965 Fag: Geografi
 • Lenes, Sigurd: Faktisk nedbygging av 100-metersbeltet sett i relasjon til innvilgede dispensjonssaker. Ås, 2010. Fag: Naturforvaltning
 • Rødland, Reinert: Sjø- og strandnavn fra Nøtterø og Tjøme. Oslo 1942 Fag: Norsk