Bibliografi:Tolga kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Odal · Solør · Østerdalen
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Eggen, Eystein Vingelen. Sogeminner frå heimbygda. 1943. 368 s. Rev. Utg. 1968. Utg. Nemnda for Vingelsboka. 372 s. Merknad: Bygdehistorie, gards- og slektshistorie.
 • Sæter, Ivar: Tolgen. 1908. 149 s. Merknad: Bygdehistorie og gardshistorie.
 • Vingelen. Bygdebok. Utg. Vingelen bygdeboknemnd. Red. Jøran Nygård, Bjørn Ivar Ryen og Anne Berit Nordvang. 2006-

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bakosgjelten, Kåre: Krise i fjellbygder. Tolga og Os i mellomkrigstid. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Dalseg, Iris: Kulturlandskapet i Vingelen. En samfunnsøkonomisk vurdering. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Tolga [Merknad: Os (Hedmark): se også Tolga]
 • Garnes, Ingebjørg: Kulturlandskapet i Vingelen. Vern om landskapet og satsning på turisme. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tolga [Merknad: Os (Hedmark): se også Tolga]
 • Jansen, Petter: Fra kull og malm til fedrift. En analyse av driftsomleggingsfasen fra kjøring og arbeidfor Røros kobberverk til fedrift i Os og Tolga på 1800-tallet. Masteroppgave i historie, Oslo. 2006. Elektronisk utgave, Digitale utgivelser ved UiO
 • Leistad, Øyvind T.M.: Hvordan ønsker ungdom fra Nord-Østerdalen å tilpasse seg i framtiden? En studie av yrkes- og bostedsønsker blant ungdommer fra Tynset, Tolga og Os. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Tynset
 • Løseth, May Irene: Kulturlandskap og bygdeturisme. En studie i Vingelen i Nord-Østerdalen. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Geografi. Kommune: Tolga [Merknad: Os (Hedmark): se også Tolga]
 • Nordvang, Anne Berit: Bygdeturisme i Vingelen, Tolga, Dalsbygda og Os. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Tolga
 • Rudi, Frank Sverre: Eiendoms- og bruksrettsforhold i Øversjødalen i Tolga kommune, Hedmark. En dokumentasjon og analyse av eiendomshistoriske utviklingslinjer. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Jordskifte. Kommune: Tolga
 • Ryalen, Amund: Nedlagte bruk og bruksstrukturutvikling. En undersøkelse fra Tolga-Os kommune i Østerdalen. NLH 1974 Fag: NLH
 • Rønningen, Martin: Tolga i etterkrigstida. Ein sosiologisk studie av utviklinga i eit bygdesamfunn etter 1945. Trondheim 1983 Fag: Sosiologi
 • Simensen, Steinar: Kommunesammenslåinga Tolga-Os 1966. Dens forutsetninger og konsekvenser. Trondheim 1981 Fag: Historie
 • Tjernstad, Harry Edvard, Vesterhus, Georg Ole: Teigblanding i marginal skog. En problemanalyse i Tolga. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte. Kommune: Tolga
 • Vingelen, Erlend: Rausjødalen setergrend i Tolga kommune. Bevaring og utvikling, reguleringsplan. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Tekniske fag. Kommune: Tolga

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Topografi (459 TOLGA)
Beskrivelse over Finnerne i Tolgens Præstegjeld. Utg. Saemien Sijte. I: Åarjel-Saemieh = Samer i sør. Årbok. 1982/83. S. 97-102. Red. Anders Løøv. Merknad: Skrive av sokneprest Jørgen Mandal 1773.