Bibliografi:Volda kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa
Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Rindal · Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Aarviknes, Per: Gardar og ættar i Volda. 1603-1950.
  • B.1: 1955. 191 s.
  • B.2: 1959. 122 s.
 • Dalsfjord. Red. Sverre Lyngnes. Utg. Dalsfjord sogenemnd. 1965-67. Opptrykk i eitt band 1983.
  • Bolk 1: Bygda. 400 s.
  • Bolk 2: Gard og ætt. 344 s.
 • Løset, Jørn Olav og Tove Kristin Nilsen Løset: Ditta he ej me haurt! : ord og uttrykk frå Volda. Utg. Enter forl. 2012. 176 s. ISBN 9788292804049.
 • Melle, Oddbjørn og Jon Tvinnereim: Fjordbygder i forandring. Volda og Ørsta sparebank. Sparebanken Volda Ørsta. 1853–2003. Utg. Snøhetta forlag a.s. 2003. 520 s. ISBN 82–303–0069–0.
 • Mork, Per: Morkabygd-soge. Laga av alle, for alle. Utg. Mork fril. ungdomslag. 1953. 228 s. Nytt opplag 1982.
 • Nerbøvik, Jostein: Voldasoga 1800-1945. Utg. Volda kommune. 1996-2004.
  • B.1: Holmgang med havet 1838-1914. 1997. 342 s.
  • B.2: Krigsår og motstandsvilje 1940-45. 1996. 400 s.
  • B.3: Løyndom og røyndom. To fotografar i Volda 1898–1979. 2001. 367 s. ISBN 82–994080–3–2.
  • B.4: Myndige møringar 1740–1870. 2004. 572 s. ISBN 82–994080–4–0.
 • Reimers, Egill: «Sengebod paa Eide i Austefjorden, Søndmøre. Opmaalt i oktober 1911» i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Årsskrift. Utg. Sogelaget ved Dalsfjord skule. 1991-
 • Årsskrift. Utg. Volda sogelag. 1917-81
 • Årviknes, Per: Volda-soga. Gardar og slekter. 1970-73.
  • B.1: 1970. 463 s.
  • B.2: 1971. 566 s.
  • B.3: 1973. 576 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bergem, Randi: Helse gjennom prosjekt. Helse og miljøprosjektet i Volda - eit forsøk med førebyggande helsearbeid. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Volda
 • Bårdseth, Gro Anita: Depot som arkeologisk kjeldekategori. Ein analyse av depot og depotskikk frå mesolitikum til førromersk jernalder i Sande og Volda kommunar, Møre og Romsdal fylke. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Sande [Merknad: Volda: Se også Sande]
 • Engjaberg, Ivar: Jordbruket i eit utbyggingsområde. Disponering av jordbruksarealet under utbygginga i Volda. NLH 1968 Fag: NLH
 • Høidal, Eldar: Omkring skilnader i fagforeningsaktivitet mellom tre Sunnmørskommunar: Ålesund, Sykkylven og Volda, frå 1920 til 1940. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Historie. Kommune: Ålesund [Merknad: Sykkylven: Se Ålesund, Volda: Se Ålesund]
 • Høydal, Reidun: Norskdom og kristendom. Volda lærarskule 1895-1920. Kulturelle mønster i bakgrunn, elevrekruttering og skulemiljø. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Historie. Kommune: Volda
 • Olaisen, Johan Leif: Volda folkebibliotek 1797-1900. Lokal kulturhistorisk samanheng, organisasjon, økonomi, bokbestand og utlån. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Tverberg, Sverre: Sentrum-periferi-relasjoner i Ørsta/Voldaregionen. Bergen 1975 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Reitan, Christine: Norgesnettet fra visjon til virke. En organisasjonsteoretisk analyse av den sentrale Norgesnettprosessen samt prosess, implementering og evaluering ved Høgskolen i Volda. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Volda

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (1948 VOLDA)
Tidsregister. Utg. Volda bygdeboknemnd. 1980. 175 s. Merknad: Skrive av Rasmus Jakobsen Vasbotn (1749-1821).
 • Diplom (1949 VOLDA)
Namnet Volda. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 5-11. Red. Oddvar Nes. Merknad: Forliksbrev vedrørande Bjørkedal 1338. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - bygsel, skøyte ; brev (1950 VOLDA)
3 dokument vedkomande salet av prestegarden (Halkjelsvik) og utleggjing av Engeset og Øyra, den eine til presteenkjesæte og den andre til prestegard. I: Årsskrift for Volda sogelag. 1924-28. S. 33-37. Merknad: Bygselbrev 1694, brev frå futen 1699, skøyte 1702.
 • Husmannskontrakt (1951 VOLDA)
Livsminne frå Røysmyrane. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 27-37. Red. Leiv Halkjelsvik. Merknad: Myrene under Halkjelsvik 1882.
 • Kyrkjerekneskap (1952 VOLDA)
Kyrkjerekneskapen for Volda hovudkyrkje 1668-70. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 51-55. Red. Ragnar Ørstavik.
 • Soldatbrev (1953 VOLDA)
"En gammel gevorning". I: Årsskrift frå Volda sogelag og Volda mållag. 1981. S. 68-72. Red. Ragnar Ørstavik. Merknad: Avsendar: Anders Knudsen Vigestrand 1813.
 • Supplikk (1954 VOLDA)
Eit dokument um folkeupplysningstoda i ei sunnmørsbygd aar 1800. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 7 (1915). S. 69-73. Red. Andr. Nordang.