Bibliografi:Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk


Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814
Tittel på kapittel Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814
Forfatter av kapittel Yngvar Nielsen
Forfatter redaktør av bok Yngvar Nielsen
Sider for kapittel 470-475 (siste del av kapitlet)
Del av (boktittel) Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk Skildring
Utgivelsesår 1877

Hele kapitlet (ss.447-475 og også de første sidene i neste kapittel (ss.475-), gir bakgrunn for året 1814, men bare de nevnte sider er direkte relevante. Historikeren Yngvar Nielsen skriver her om den bergenske elite holdninger og handlinger i 1814: Om selvstendighetspartiets dominans, embetsmenn og handelsstandunisone unisone uvilje mot Sverige og hvordan disse holdningene gav seg uttrykk på hjemmebane, på Eidsvoll og det ekstraordinære stortinget. Videre skildrer Nielsen ”det tumultuariske opprør” og den bergenske ”pøbel” sett med elitens blikk.[[Kategori:Krigen mot Sverige 1814))