Forside:Grimstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Aust-Agder • Vest-Agder
Østre Agder • Setesdal
Gjerstad • Risør • Tvedestrand • Vegårshei • Åmli • Arendal • Froland • Grimstad • Birkenes • Lillesand

Om Grimstad kommune
0904 Grimstad komm.png
Grimstad er en by og kommune i Aust-Agder fylke.

Grimstad havn nevnes i 1528 som utføringshavn for trelast. På 1600-tallet ble byen ladested under Arendal. Byen fikk kjøpstadsprivilegier i 1816. I løpet av 1800-tallet hadde Grimstad sin økonomiske glansperiode, hvor økonomien var dominert av trelasthandel, og mot slutten av århundret skipsbygging og redervirksomhet.

<onlyinclude>Under kommunesammenslåingen i 1971, ble Grimstad storkommune sammen med de tidligere kommunene Fjære og Landvik.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Cigarforretningen Trio drev sin handel i Grimstad.

Nic. Thomassen var tidlig involvert i denne forretningen.

Haakon Due drev Trio fra 11. juni 1901[1]og frem til han meldte opphør 12. mars 1902. Kort tid etter, 14. mars 1902, melder Simon Grunde Simonsen at han vil drive Cigarforretningen videre. Han noterer da bopæl i "Brf.-No. 36".[2] Grunde-Simonsen ble i 1927 anklaget for å ha solgt tobakk engros utenom riktige kanaler, og ble ilagt en bot på kr 5.000.- av De norske tobakshandeleres forening for dette. Det er mulig dette slo beina under økonomien og forklarer eierskiftet året etter.[3] Margrete Marie Simonsen, bopæl Torvet i Grimstad, driver Cigarforretningen Trio fra 15. mars 1928.[4] Margrethe Marie Grunde Simonsen drev forretningen til 3. januar 1955. Da ble den overtatt av Arthur Grunde Simonsen, bosatt i matr.nr. 1 i Grimstad.[5]

23. oktober 1971 varsler Arthur Grunde Simonsen at Cigarforretningen Trio opphører.[6]   Les mer …

1753: Top-Østers
Foto: Erik Pontoppidan:"Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie", 1753
Aktieselskab for kunstig Østersavl, Fevig. I 1866 ble det etablert et aksjeselskap på Fevik med formål å drive kunstig østersavl.[7]   Les mer …

Ole Carstensen Boe
Foto: Fra "Banken og bygda" & her fra Imenes skytterlag 1861-1995
Ole Carstensen Boe (1807-74) ble født på Fevik i 1807. Han drev stor virksomhet med rederi og skipsbygging. Senere flyttet han til Arendal.   Les mer …

Dette kartutsnittet fra 1888 viser antydet hvor kanalen ligger, mellom Barselkilen og Osterskilen. Kartet viser også hvilket urent farvann småbåtene slapp å gå utenom.
Foto: Historiske kart - www.kartverket.no
Hesneskanalen åpner en passasje fra Barselkilen inn i Osterskilen, ca 1,5 km øst for Grimstad. Kanalen brukes av mindre båter mellom Grimstad og traktene omkring Hesnesøy og nordøstover. Dermed unngår en et utsatt havstykke sør for Hesnesøy og utenfor Rossekniben - og kan gå innenfor. Tidligere forekom det tragiske ulykker på havstykket utenfor. Kanalen er omkring 300 meter lang.[8]   Les mer …

Faksimile fra Aftenposten 24. september 1953: Utsnitt av notis om Tormod Knutsons 90-årsdag.
Tormod Knutson (født 25. september 1863 i Fyresdal, død 19. oktober 1955) var skolemann, i en årrekke tilknyttet Grorud skole i Aker. Han var også en dedikert avholdsmann - i Det Norske Totalavholdsselskap. Tormod Knutson begynte som lærer i hjembygda da han var 19 år gammel. Senere var han noen år lærer i Holt i Aust-Agder (nåværende Tvedestrand kommune), og i Fjære i Aust-Agder (nåværende Grimstad kommune), før han i 1902 kom til Grorud skole i Aker herred som lærer. Grorud skole var opprettet i 1900.   Les mer …

Christian Fredrik Bonnevie (født 11. november 1865 i Grimstad, død 1920) var lege. Han kom som nyutdannet lege til Larvik i 1892 og ble der til sin død i 1920. Bonnevie drev privatpraksis, men var også tilknyttet Larvik Bad og Kuranstalt. Som formann i Larvik legeforening henstilte han i 1907 til kommunen om å gjennomføre den gamle planen om å reise et sykehus i byen. Bonnevie var medlem av Larvik bystyre som representant for Den borgerlige velgerforening. Han var frimurer. Bonnevie var Ordførende Mester i St. Johanneslogen til den Kronede Bøg 7. oktober 1912-15. april 1918.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
Forside:Grimstad kommune/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Grimstad kommune
Fevik
ingen underkategorier
ingen underkategorier
 
Andre artikler
  1. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1901 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  2. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1902 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  3. Nordisk Tidende 10/11/1927
  4. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1928 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  5. Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1955 : utgitt på foranstaltning av det offentlige i henhold til lov om handelsregistre, firma og prokura av 17. mai 1890 § 4
  6. Agderposten 23/101971
  7. Morgenbladet 21/9 1866 - siterer Den Vestlandske tidende.
  8. Agderposten 31/5/1950