Johan Wibe von der Osten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Johan Wibe von der Osten, (født 1708, død 1800), generalløytnant. Født i Trondheim av foreldre oberst Otto von der Osten og hustru Margrethe Wibe, militær i Danmark i 1729 til han i 1741 fikk avskjed og dro i tjeneste utenlands. Tilbake i Danmark som kaptein i 1743, og kom til Norge som sjef for 2. Opplandske nasjonale infanteriregiment i 1751. Året etter ble han sjef for 1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment før han ble utnevnt til kommandant på Fredriksten festning den 18. januar 1758. Mens han var kommandant ble han kammerherre, og i 1764 ble han utnevnt til generalmajor.

I 1752 ble han gift med Catharina Vilhelmine von Krogh (1728–1797), datter av major og senere generalløytnant Georg Frederik von Krogh og Hedevig Augusta Brüggemann.

Den 7. mars 1764 ble det bestemt at Fredriksten skulle nedgraderes til «klasse 2», og at kommandantskapet skulle nedlegges. Von der Osten ble avsatt, men gjeninnsatt allerede senere samme år, men den 3. januar 1765 ble han beordret som kommanderende general nordenfjells og kommandant i Trondheim. Han ble stiftsamtmann i Trondheim i 1772, generalløytnant i 1774 og tok avskjed i 1788. Han døde i Trondheim 10. januar 1800. Han var gift med Catharina Wilhelmine von Krogh, datter av forgjengeren på Fredriksten og i Trondheim, generalløytnant Georg Friderich von Krogh.

von der Osten fikk rang av kammerherre i 1755. Han ble ridder av Dannebrogsordenen i 1767.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, 1948.
  • Norske minnesmerker, Halden, festningen og byen, 1963
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital utgavebokhylla.no, s. 261.


Forgjenger:
 Georg Friderich von Krogh 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Reinhard von Eppingen