Birkenes Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Birkenes Historielag holder til i Birkenes kommune i Agder. Laget gir hvert år ut et årsskrift på slutten av året.

Styret i første året var disse:

  • Åsmund Knutson - formann
  • Helge Wroldsen - varaformann
  • Martin Birkeland - sekretær
  • Ingrid B. Svendsen - styremedlem
  • Signe Buli - styremedlem
  • Vidar Haslum - styremedlem
  • Hans Herefoss - styremedlem

Formål

I forordet på Årsskrift 1 står følgende:

«Laget har bl.a. til oppgave å arbeide for at alt av historisk interesse i Birkenes blir tatt vare på og og verna om.
Den første hovedoppgava laget har tatt på seg, er å gi ut en beretning om fellesflotinga i Tovdalselva. I dette årsskriftet er tatt med en første del om flotningsavsnittet fra Herefossfjorden til Flaksvatn bom.
En del av «Storebom» og en del av «Skillebom» fra Flaksvatn er i sommer blitt kjørt opp til Bjørklund, Rennemoen 3. Der vil også bli samla andre saker fra Fellesflotinga.
Vi takker Toralf Flakk for at han har gitt de to bomdelene som gave til Historielaget, og Obert og Oddvar Løvdal for at de har kjørt dem gratis opp til Bjørklund.
Laget er interessert i å få så mange medlemmer som mulig. Innmeldings- og årskontingent på kr. 20,- kan sendes kassereren over postgiro xxxxxxxx.
For styret
Åsmund Knutson»

Eksterne lenker